Rabu, 30 November 2011

Penawar Bagi Hati - Faedah Ilmu Tasauf - Disyarah Oleh Tuan Guru Haji Ismail Spanjang
1 : Ketahui olehmu bahawasanya ‘ilmu tasawwuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri .

2 : Dan adapun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta‘ala dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekelian alam .

Penawar Bagi Hati - Pendahuluan siri 1 Disyarah Oleh Tuan Guru Haji Ismail Spanjang
Pendahuluan

1 : Ketahui olehmu bahawasanya ‘ilmu tasawwuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri .