Ahad, 30 Disember 2012

Kelebihan Takbiiratul Ihram


KELEBIHAN TAKBIIRATUL IHRAM MA΄MUM MENGIRINGI TAKBIRATUL IHRAM IMAM

Telah tersebut di dalam Kitab Syarhul Syihab : Diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka empat ratus unta dan empat puluh orang hamba sahaya bagi Abu Umamah Al Bahili, kemudian masuklah ia menemui Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan dukacita .

Maka ditanyanya oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Dari apa yang mendukacitakannya ’ ?


Lalu ia pun mengkhabarkannya dengan peristiwa yang telah berlaku atas dirinya itu .


Maka bersabdalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepadanya :

Aku sangkakan engkau berdukacita kerana luput engkau daripada takbiiratul ihram mengiringi takbiiratul ihramku ’ .


Maka jawab Abu Umamah ;

Ya, Rasulullah, keluputan takbiiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras ( lebih besar lagi ) dari kehilangan itu semuanya ?

( ya’ni empat ratus unta dan empat puluh orang hamba sahaya yang dicuri orang itu )


Maka jawab Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepadanya :

Bahkan lebih keras ( lebih besar lagi ) daripada kehilangan unta sepenuh bumi ’ .

 

Wallaahu a’lam .

Rujukan : Kitab Al Qaulu Tam Fi Ahkam Al Ma΄mum Wal Imam

Ahad, 23 Disember 2012

Mensyukuri Nikmat Mata - Penawar Bagi Hati siri 8


Fatwa-Fatwa Khusus Berkaitan Dengan Mayat
Bila kita berhadapan dengan mayat dengan sendirinya kita akan berhadapan dengan pelbagai permasalahan dan cabaran kerana ketidaksamaan hal keadaan antara satu mayat dengan mayat yang lain  Justeru itu seharusnya kita fahami dan hayati beberapa fatwa yang berhubung dengan mayat iaitu kepentingan memastikan bahawa mayat berkenaan mampu diuruskan dengan segera, baik dan hormat seperti yang dikehendaki oleh Syara’ .


Antara fatwa-fatwa khusus yang berhubung dengan mayat :


1 : Mengesan nafas .


Kadangkala agak sukar untuk memastikan sama ada seseorang itu sudah meninggal atau masih ada hayatnya terutama sekali bagi pesakit-pesakit lama . Cara dan sasaran yang muktamad mengesan nafas seseorang itu ialah menekankan ibu jari tangan kita pada pusat orang yang terbabit dan terus rasakan denyutan dari dalam perutnya dengan penuh perhatian . Apakah pada ibu jari kita itu masih ada rasa denyutan atau tiada lagi rasa yang dimaksudkan . Seandainya rasa denyutan dari dalam perut orang berkenaan masih lagi ada menunjukkan bahawa orang berkenaan belum meninggal . Sebaiknya jika ada rasa denyutan dari dalam perut orang berkenaan sudah tidak ada, maka sudah jelas bahawa orang berkenaan telah meninggal dunia 

 

2 : Menahan Darah Yang Keluar Dari Dalam Badan Mayat


Besar kemungkinan akan berlakunya mayat-mayat tertentu bahawa darah dari dalam badannya terus keluar dengan berterusan sekalipun urusan pemandian ke atas mayat telah selesai terutama sekali pada mayat orang yang mati atas sebab-sebab kemalangan jalan raya atau penyakit pendarahan pada tubuh badan .


Untuk menahan atau memberhentikan pendarahan dari badan mayat, hendaklah dihancurkan tanah liat ke dalam air sehingga air berkenaan menjadi seolah-olah air lumpur ( pekat ) . Kemudian air tanah atau lumpur itu hendaklah disiramkan terus ke atas seluruh mayat berkenaan khususnya pada tempat pendarahan dan biarkan pada badan mayat tersebut dalam jangka masa sepuluh atau lima belas minit . Selepas itu barulah mayat tersebut diteruskan pengurusan pemandiannya . Insyaa Allaah, darah dari dalam badan tersebut akan terus berhenti .


3 : Mengawal Mayat Daripada Gangguan Semut

 

Lazimnya bila sesuatu mayat diletakkan pada sesuatu tempat dalam keadaan yang belum terurus buat seketika berkemungkinan akan diganggu oleh semut dengan memasuki setiap rongga mayat berkenaan seperti mata, hidung, mulut, telinga dan lain-lain .

 

Sejak dari dahulu lagi, kebanyakan orang tua dalam masyarakat kita mengawal mayat dari gangguan semut dengan menabur beras atau mengariskan kapur di sekeliling mayat yang dalam keadaan membujur terbaring . Sebenarnya budaya menabur beras atau mengariskan kapur di sekeliling mayat dan seumpamanya tidak seharusnya dihayati kerana kedua-dua merupakan bahan makanan utama bagi seluruh penduduk di Negara kita ini . Perbuatan menabur beras atau mengariskan kapur di sekeliling mayat itu merupakan satu perbuatan yang membazirkan barang-barang makanan itu sendiri sedangkan kita tahu bahawa perbuatan membazir tersebut dilarang oleh Islam .

 

Apa yang paling mudah, berkesan dan sesuai dilakukan dalam usaha untuk mengelakkan dari gangguan semut ini ialah dengan cara mengisikan air di dalam empat biji gelas sebanyak tiga perempat atau tiga suku muatan gelas berkenaan . Kemudian diletakkan gelas-gelas ialah antara satu hingga dua jengkal . Insyaa Allaah dengan cara demikian mayat tidak akan diganggu lagi oleh semut .

 

Wallaahu a’lam .

 

Rujukan : Buku Kaedah Pengendalian Jenazah

Oleh Uthman Bin HJ Ja’far

Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

( Dari pengalaman 40 tahun )

Sabtu, 15 Disember 2012

Syahwat Perut Dan Syahwat Faraj


BISMILLAAH .


Kata Imam Al Ghazali Rahimahullaahu Ta‘ala :


Ertinya ; Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat, bahawa tempat kejadian kebinasaan itu syahwat perut dan sangat gemar kepada makanan . Dan daripadanya bercabang syahwat faraj yang sangat gemar kepada jima’ . Dan lagi daripada syahwat perut itu terkena Nabi Adam ‘alaihis salaam, maka memakan ia buah yang ditegahkan oleh Allah Ta‘ala memakan akan dia . Dan dengan dia, dikeluarkan Nabi Adam ‘alaihis salaam itu daripada Syurga . Dan lagi, syahwat perut itu menyampaikan dengan orang laki-laki itu kepada bahawa ia menuntut akan kekayaan dunia dan sangat gemar ia di dalam dunia, ya’ni dengan sebab syahwat perut itu jadi gemar seseorang akan harta dan sangat gemar kepada dunia dan dengan dia asal segala kejahatan, seperti sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Sangat kasih akan dunia itu iaitu kepala segala kejahatan’ . R. Al Baihaqi

Dan lagi, sangat gemar kepada makan itu iaitu satu ma’shiat yang bathin . Demikian lagi, kasih kepada dunia itu iaitu satu ma’shiat daripada segala ma’shiat yang bathin iaitu :

1 ) Sangat gemar kepada membanyakkan akan makan .

2 ) Sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata di dalam barang yang tiada memberi faedah di dalam akhirat .

3 ) Kuat marah .

4 ) Dengki akan orang yang dapat nikmat daripada Allah Ta‘ala .

5 ) Bakhil dan kasih akan harta .

6 ) Kasih akan kemegahan dan kebesaran .

7 ) Kasih akan dunia .

8 ) Takabbur, ya’ni membesarkan diri .

9 ) Ujub, ya’ni hairan akan dirinya .

10 ) Riya, ya’ni berbuat ‘ibadat tiada kerana Allah Ta‘ala .

Wallaahu a’lam .

RUJUKAN : KITAB SAIRUS SAALIKIIN

Ahad, 9 Disember 2012

Sabar


Fashal Pada Menyatakan Sabar

( Syahdan ) Hakikat sabar itu iaitu menahan diri daripada memarah atas sesuatu yang tiada disukainya dan menahan lidah daripada mengadukan kepada yang lain daripada Allah Ta‘ala . Dan sabar atas berbuat thaat dan meninggalkan ma’shiat itu iaitu fardhu atas tiap-tiap mukallaf .

Dan demikian lagi, sabar atas bala dan segala kesakitan itu fardhu atas tiap-tiap orang yang mukallaf . Adapun sabar atas berbuat yang sunat dan meninggalkan yang makruh dan yang mubah ( harus ) dan meninggalkan dunia yang lebih daripada hajat, maka iaitu sunat 

Dan demikian lagi, sabar atas membalas akan seorang yang menyakiti akan dikau atau menzhalimi akan dikau iaitu sunat dan pahala yang demikian itu amat besar seperti firman Allah Ta‘ala, ertinya :

Hanya sesungguhnya disempurnakan akan
orang yang sabar itu akan pahala mereka itu
dengan tiada dapat dikira-kira .
Shurah Az Zumar : 10

Dan Sabar Itu Tiga Martabat

Pertama : Sabar orang yang ‘awam, ya’ni kebanyakan manusia iaitu menahan atas segala kesusahan dan kesakitan yang diperlakukan akan dia oleh Allah Ta‘ala daripada segala hukumNya kerana ia menilik akan tsawab ( pahala ) sabar yang disebutkan Allah Ta‘ala di dalam Al Quran . Dan demikian lagi, sabar atas berbuat thaat dan menjauh akan ma’shiat kerana hendak pahalaNya dan takut akan siksaNya.

Kedua : Sabar orang muriidin yang telah ringan di dalam hati mereka itu segala kesusahan dan kesakitan kerana menilik mereka itu dengan mata hati mereka itu akan sesuatu yang datang kepadanya itu semuanya daripada Allah Ta‘ala, maka ketika itu tiada susah ia meninggalkan akan sekalian yang demikian itu dan tiada menilik mereka itu akan pahalanya dan tiada menilik akan takut siksa dan hanya sesungguhnya ia semata-mata mengikut suruh daripada Allah Ta‘ala yang tersebut di dalam Al Quran dengan firmanNya, ertinya :

Sabar oleh kamu bahawasanya Allah Ta‘ala
serta orang yang sabar .
Shurah Al Anfal : 46

Ketiga : Sabar zaahidiin dan saalikiin, iaitu sabar atas segala hukum Allah Ta‘ala yang datang atas mereka itu serta berlepas mereka itu daripada ikhtiar dan tadbir kerana mereka itu telah melihat akan bahawasanya sekalian yang demikian itu daripada ketentuan Allah Ta‘ala dan tadbirnya yang di dalam azal, ya’ni di dalam Lauh Mahfuz tiada boleh berubah-ubah . Dan jika datang bala atas mereka itu atau sait, maka iaitu telah tersurat pada Lauh Mahfuz, tiada boleh berubah-ubah padahal hati mereka itu redha akan segala yang dihukumkan Allah Ta‘ala baginya . Dan jika ada padanya zhahir badannya itu merasa susah dan sakit sekalipun tetapi hati mereka itu redha akan Allah Ta‘ala dan akan segala hukumNya . Dan dinamakan sabar ini akan ‘sabar ‘alallaah’, ya’ni sabar atas hukum Allah Ta‘ala dan qadhanya .

Rujukan : Kitab Hidaayatus Saalikiin .

Adab Dalam BershahabatIni Suatu Fashal Pada Menyatakan Adab Seorang
Yang Bershahabat Serta Shahabatnya

Dan adab orang yang bershahabat itu beberapa perkara tetapi disebutkan oleh Imam Al Ghazali rahimahullaahu Ta‘ala di dalam Bidaayatul Hidaayah dua puluh tiga perkara :

Pertama : Melebihkan ia akan taulannya itu atas dirinya dengan hartanya seperti ia memberi akan taulannya itu dengan hartanya pada hal dirinya itu berhajat kepada harta itu . Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah ia memberi akan taulannya yang lebih daripada hajat dirinya itu pada ketika berkehendak taulannya itu .

Kedua : Bahawa menolong ia dengan dirinya akan taulannya itu pada segala hajatnya atas jalan yang bersegera dengan tiada berkehendak taulannya itu meminta tolong akan dia .

Ketiga : Bahawa menyembunyikan ia akan rahsia taulannya itu .

Keempat : Bahawa menutup ia akan segala ‘aib taulannya itu .

Kelima : Apabila mendengari ia akan seorang yang mencela akan taulannya itu, maka jangan disampaikan perkataan itu kepada taulan itu .

Keenam : Apabila menyampaikan seorang akan dia dengan perkataan taulannya yang mencela akan dia, maka jangan didengar akan perkataan orang itu .

Ketujuh : Apabila mendengar ia akan seorang yang memuji akan taulannya itu atau mendengar sesuatu yang menyukakan akan dia, maka hendaklah ia menyampaikan akan yang demikian itu kepada taulannya .

Kedelapan : Apabila berkhabar taulannya itu akan dia, maka hendaklah sungguh ia mendengarkan akan khabarnya itu .

Kesembilan : Bahawa meninggalkan ia akan berbantah dengan taulannya itu .

Kesepuluh : Apabila memanggil ia akan taulannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih ia dengan dia .

Kesebelas : Apabila melihat ia akan kebajikan taulannya itu, maka hendaklah ia memuji akan dia .

Kedua belas : Apabila berbuat taulannya itu akan sesuatu daripada kebajikan, maka hendaklah ia syukur atas perbuatannya itu .

Ketiga belas : Bahawa menegahkan ia akan seorang yang mencela akan taulannya itu pada ketika ia ghaib seperti menegahkan ia akan seorang yang mencela akan dia .

Keempat belas : Bahawa memberi nasihat ia akan taulannya itu dengan sindiran atau dengan perkataan yang lemah lembut apabila berkehendak akan yang demikian itu .

Kelima belas : Bahawa memaafkan ia akan segala kesalahan taulannya itu dan jangan ia tempelak akan dia .

Keenam belas : Bahawa mendoakan ia bagi taulannya itu di dalam sembahyangnya pada ketika hidupnya dan ketika matinya .

Ketujuh belas : Hendaklah berbuat kebajikan akan ahli taulannya itu dan akan segala keluarganya kemudian daripada matinya .

Kedelapan belas : Bahawa jangan memberati ia akan taulannya itu daripada sesuatu hajatnya supaya senang hati taulannya itu daripada kesusahannya .

Kesembilan belas : Menyatakan kesukaan dengan sebab segala yang dapat oleh taulannya itu daripada yang menyukakan akan dia dan menyatakan ia akan kedukaan dengan sebab yang didapat oleh taulannya itu daripada segala yang dibencinya . Dan sayugianya yang demikian itu bersamaan zhahirnya dan bathinnya supaya benar ia pada berkasih-kasihannya itu .

Kedua puluh : Hendaklah ia memulai memberi salam pada ketika berdapat dengan taulannya itu .

Kedua puluh satu : Apabila datang taulannya itu kepada suatu tempat perhimpunan duduk, maka hendaklah ia meluaskan baginya di dalam perhimpunan itu kedudukannya jika dapat diluaskannya . Maka jika tiada dapat, maka hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu kepada tempat yang lain .

Kedua puluh dua : Apabila keluar taulannya daripadanya, maka hendaklah ia megikut akan dia hingga ke pintu rumahnya atau barang sebagainya sekira-kira yang layak bagi memuliakan akan dia .

Kedua puluh tiga : Apabila berkata taulannya itu, hendaklah ia diam padahal ia mendengar akan perkataannya itu hingga selesai daripada perkataannya itu, maka memulai ia akan perkataan yang lain . Dan jangan memasukkan perkataannya itu di dalam perkataan orang itu .

Dan hasil daripada segala adab ini bahawasanya hendaklah diperbuat akan tiap-tiap seorang itu dengan segala perbuatan yang menyukai akan hati mereka itu dan jangan diperbuat akan seorang itu dengan segala perbuatan yang dibenci oleh mereka itu .

Rujukan : Kitab Hidaayatus Saalikiin .   

Isnin, 26 November 2012

Tafsir Nurul Ihsan siri 1                                    Disyarah Oleh Tuan Guru Haji Ismail Spanjang ( Baba Eil )

Rabu, 21 November 2012

Hari Akhirat - Berjalan di atas muka di Padang Mahsyar


21. Masalah :  .

Sungguhnya berhimpun manusia di Padang Mahsyar itu bermacam-macam ahwalnya, tersebut di dalam hadits ada yang berjalan kaki dan ada yang menunggang tunggangannya dan ada yang berjalan dengan mukanya . Maka haditsnya itu ada dikeluarkan oleh Abu ‘Isa At Tirmidzi dengan katanya ;

Diriwayatkan daripada Bahz bin Hakim daripada bapanya daripada neneknya, katanya ; Telah aku dengar akan Rasullullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda ia :

Bahawasanya sekalian kamu itu dikumpulkan dengan berjalan kaki dan menunggang tunggangannya dan dihela sekalian kamu atas muka kamu ’ .

Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi : Dan pada bab ini daripada Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu . Katanya lagi : Bermula ini hadits hasan lagi shahih .

22. Masalah : Berjalan di atas muka bagaimana terupa pada ‘aqal .

Sungguhnya berjalan di atas muka di Padang Mahsyar itu ada datang sebutnya di dalam Al Quran dan hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam sebagai datang satu riwayat :

Diriwayatkan daripada seorang Shahabat bagi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, namanya Anas radhiyallaahu ‘anhu bahawasanya seorang laki-laki berkata ia ; Ya Rasulullah, telah berfirman Allah Ta‘ala di dalam Al QuranNya kira-kira maknanya begini :

Sekalian orang yang dikumpulkan mereka itu atas mukanya kepada Neraka Jahannam ”,
Adakah yang dihimpunkan itu orang-orang kafir berjalankan muka, bagaimana rupa yang demikian itu ?

Bila didengar oleh Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, lalu dijawab oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan pertanyaannya, sabdanya :

Tidakkah Tuhan yang menjalankan kafir dengan dua kakinya                                      di dalam dunia itu kuasa Ia menjalankan akan dia atas mukanya ’ .

Kata rawi bila didengar oleh seorang Shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, namanya Qatadah, lalu berkata ia pada waktu sampai khabar ini ; Bahkan Amat Kuasa Tuhan itu Demi Kemuliaan Tuhan kami .

Meriwayatkan hadits ini oleh Bukhari dan Muslim .

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 17

Selasa, 20 November 2012

Doa Iftitah - Hukum Membacanya Di Dalam ShalatDisunatkan membaca doa iftitah itu pada shalat fardhu dan shalat sunat, melainkan pada shalat jenazah, maka tiada disunatkan doa iftitah itu di dalamnya, dan jikalau pada shalat atas ghaib atau shalat jenazah di atas kubur sekalipun, tetapi tempat sunat membaca doa iftitah itu jika ghaalib atas zhannya bahawasanya ia serta membaca doa iftitah mendapat akan Al Faatihah dahulu daripada ruku’ imamnya .

Adapun jika pada zhannya apabila dibacanya doa iftitah, nescaya luputlah akan dia sekalian Al Faatihah atau setengahnya atau didapatnya akan imamnya di dalam yang lain daripada qiyam seperti di dalam ruku’ atau i’tidal atau sujud atau duduk padahal imamnya belum memberi salam atau picik ( sempit ) waktu dengan sekira-kira jika dibacanya doa iftitah nescaya keluarlah setengah shalatnya daripada waktu, maka tiadalah sunat baginya membaca doa iftitah itu

Dan luput sunat membaca doa iftitah itu dengan membaca :                               ﺍﻟﺮَِّْ  ِ ﺍﻟﺸََّْﺎﻦ   ﺑﭑﷲِ  َِ ُ أﻋُْ  kerana luput tempatnya, maka tiada disunatkan kembali kepadanya .

Dan demikian lagi, luput membaca doa iftitah dengan duduk ma΄mum yang masbuq serta imamnya kerana luput tempatnya, tetapi jika dapat oleh yang ma΄mum yang masbuq akan imamnya di dalam tasyahud akhir, maka lalu memberi salam imamnya tatkala ia masih  lagi berdiri atau didapatnya imam di dalam tasyahud awal, maka berdiri imamnya tatkala ia masih lagi berdiri atau keluar imamnya daripada shalat sebab hadats umpamanya dahulu daripada muwaafaqat ia akan dia, nescaya sunat baginya membaca doa iftitah pada tiga shurah ( tiga keadaan / bentuk ) itu kerana tiada luput tempatnya .

Dan tiada luput membaca doa iftitah dengan mengucap ta΄min serta imamnya 

Rujukan : Kitab Sabiilal Muhtadiin jilid 1

Hutang


Ketahui kiranya ya saudaraku ! Seorang yang mati di dalam meninggal hutang pada orang-orang itu tiadalah Syara’ meringan-ringan akan dia hingga tak mahu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam sembahyang atasnya pada mula-mulanya dan disuruhnya Shahabat-Shahabatnya sahaja sembahyangkan tetapi tidaklah pula ditinggalkan sembahyang atasnya sama sekali bahkan disuruh oleh Syara’ sembahyangkan . Maka dengarlah haditsnya yang berlaku pada zaman Nabi kita iaitu hadits yang dikeluarkan dia oleh Abu ‘Isa At Tirmidzi dengan katanya ;

Diriwayatkan daripada seorang Shahabat bagi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang masyhur dipanggil orang dengan Abi Qatadah, katanya ; Bahawasanya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam didatangkan seorang lelaki yang diusung orang di atas pengusungnya supaya disembahyang atasnya .

Maka tahulah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan jenazah itu ada meninggalkan hutang pada masa matinya itu, iapun lalu bersabda :

Sembahyang olehmu sekalian ke atas taulan kamu sekalian yang diusung itu . Adapun aku tiada sayugia sembahyang ke atasnya kerana bahawasanya atasnya hutang yang belum dibayarnya ’ .

Bila didengar oleh Shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan sabdanya, lalu berkata ia ; Kata Abi Qatadah ; Hutang itu atas hamba membayarnya, ya Rasulullah .

Maka sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tidakkah mahu perkataan engkau yang demikian itu dengan jalan dhaman sahaja melainkan dengan syarat engkau yang menunaikan bayarnya, maka aku sembahyangkanlah ’ .

Jawab Abi Qatadah ; Hamba mengaku menunaikan bayarannya . Kemudian daripada habis perkataan Abi Qatadah yang demikian itu, maka sembahyanglah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam atas jenazah yang datang itu .

Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi ; Dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir, Salamah bin Al Akwa’ dan Asma΄ binti Yazid . Dan katanya lagi ; Bermula hadits Abi Qatadah itu ialah hasan lagi shahih . 

Hari Akhirat - Bercakap Dengan TuhanBercakap Dengan Tuhan Pada Hari Akhirat

Kitab Bahrul Madzii jilid 17

Sungguhnya tiap-tiap orang yang dibawa ke hadapan Allah Ta‘ala sebagai dibawa seorang yang di dalam dunia ke hadapan raja besar di dunia, maka ditanya kepadanya bersemulut dengan Tuhan, tidak dengan ada tukang cakapkan atau orang tengah, ditanya semuanya daripada apa yang dibuat di dalam dunia, kecilnya dan besarnya, banyaknya dan sedikitnya dan seseni-seninya ( sehalus-halusnya ) .

Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadits yang dikeluarkan oleh Abu ‘Isa At Tirmidzi dengan katanya ;


Diriwayatkan daripada seorang Shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, namanya ‘Adi bin Hatim radhiyallaahu ‘anhu, katanya ; Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tiada daripada sekalian kamu daripada orang laki-laki dan perempuan melainkan lagi akan berkata-kata dengan Tuhannya pada hari Qiyaamah dan tiada antara seseorang itu dengan Tuhannya, orang tengah yang memperkatakan dan tiada juru bahasa ’ .

Sebagaimana firman Allah Ta‘ala di dalam Al Quran :

Ertinya : “ Dan sekalian manusia semuanya datang kepada Tuhannya pada hari Qiyaamah dengan tinggal diri sebatang kara, tiada bersama-samanya anaknya atau bapanya atau hartanya yang jadi penolong dan pembantu bicaranya ” . 
( Shurah Maryam : Ayat 95 )Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam lagi :

Maka memandang oleh seorang yang dibawa ke hadapan Tuhannya itu ke sebelah kanan daripada dirinya, maka tiada nampak akan sesuatu daripada harta atau anak atau bapa atau saudara atau siapa-siapa melainkan sesuatu yang dibawa daripada dunia daripada amal baik jika ada amal kebajikan yang dibawanya, kemudian memandang pula seseorang itu ke sebelah kiri daripadanya, maka tiada apa suatu jua yang dinampaknya ada melainkan sesuatu yang dibawanya daripada amal kejahatan dan ma’shiat jika ada ia orang yang berbuat jahat dan ma’shiat di dalam dunia . Kemudian memandang pula ia bertentangan dengan hadapannya, maka dinampaknya api Neraka berhadap kepadanya ’ .  


Maka sudahlah jadi sangat haibah dan takutnya berdiri di hadapan Tuhan itu menantikan apa yang mahu diperbuat ke atasnya dan apa yang mahu ditanya kepadanya . Maka pada waktu itulah dinampak dengan mata kepala akan firman Allah Ta‘ala :


Maka demi sungguhnya Kami tanya akan orang yang dibangkitkan Pesuruh Allah kepada mereka itu, apakah yang disampaikan oleh Pesuruh Kami dan adakah dijunjungnya dan diamalkannya, dan demi sungguhnya Kami tanya akan sekalian Pesuruh Kami akan apa-apa yang disampaikannya kepada ummatnya . Maka demi sungguhnya Kami khabarkan apa yang diperbuat mereka itu dengan pengetahuan, dan tiada ada Kami itu, yang tiada mengetahui apa suatu perbuatan manusia itu ” . ( Shurah Al A’raaf : Ayat 6-7 )


Kata Ibnu ‘Abbas ; Maka dihantarkan pada hari Qiyaamah itu akan kitab seseorang itu di hadapan seseorang itu dan ia sedang di hadapan Tuhannya, maka berkatalah kitab itu akan apa yang diperbuatnya di dalam dunia .Firman Tuhan lagi di dalam Al Quran :

Ertinya : “ Pada hari Qiyaamah itu dihimpun Allah akan Pesuruh-PesurhNya, maka berfirman Ia kepada mereka itu ; Apa sekalian kamu mahu beri jawab akan pertanyaan Aku pada hari ini ? Bukankah sungguhnya telah Aku utuskan sekalian kamu menyampaikan apa kehendak Aku kepada makhluq, maka apakah telah sekalian kamu perbuat ? .

Bila didengar sekalian Pesuruh Allah akan firmanNya itu, lalu mereka itu menjawabnya dengan katanya : Tiada tahu kami ya Tuhanku, sungguhnya Engkau Tuhan Yang Mengetahui segala yang ghaib ” .              
 ( Shurah Al Ma‘idah : Ayat 109 )

Sebab pun sekalian Pesuruh Allah berkata demikian itu ialah kerana sangat haibahnya di hati mereka itu akan Tuhannya, lalu berkata mereka itu demikian pada hanya mereka itu tahukan semua apa yang diperbuatnya di dunia, tetapi dengan sebab sudah jadi keliru ‘aqal mereka itu oleh sebab takut, sudahlah tiada tahu mereka itu menjawab apa pertanyaan Tuhan itu . Demikianlah perihal manusia pada hari Qiyaamah itu .

Kata ‘Adi bin Hatim radhiyallaahu ‘anhu lagi ; Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Barang siapa kuasa daripada sekalian kamu bahawa memelihara mukanya daripada panas Neraka Jahannam jikalau dengan sebelah tamar sekalipun, maka perbuatlah akan dia’, ya’ni bershadaqahlah sekalian kamu jikalau sedikit sekalipun kerana terkadang berjumpa dengan orang yang sangat berhajat kepada sedikit itu ’ .

Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi ; Bermula ini hadits hasan lagi shahih .

Isnin, 19 November 2012

Siapa Yang Afdhal Memandikan Jenazah


Orang lelaki lebih utama bagi memandikan mayat lelaki dan orang perempuan lebih utama bagi memandikan mayat perempuan .

Dan orang lelaki boleh memandikan mayat isterinya dan isterinya juga boleh memandikan mayat suaminya sekalipun perempuan itu sudah berkahwin dengan lelaki lain serta sunat menyentuh mayat yang dimandikannya itu dengan membungkuskan tangannya dengan cebis kain .

{ Persoalan }


Lelaki Yang Mana ???

Atau Perempuan Yang Mana ???

Atau Suami Yang Mana ???

Atau Isteri Yang Mana ???

Yang Dapat Memandikan Mayat Pasangannya ???

Atau Anak Yang Mana ???

Yang Dapat Memandikan Mayat Ibu Bapanya ???

Kesimpulan :

Sekalipun Hukum Memandikan Mayat, Mengkafankan Mayat, Menshalatkannya Adalah Fardhu Kifaayah Namun Ahli Keluarga Sendiri Adalah Yang Paling Afdhal Bagi Melakukannya, Maka Tuntutlah ‘Ilmu Agama Agar Dapat Kita Menyempurnakan Ubudiyyah ( Kehambaan ) Kita Kepada Allah Ta‘ala Dengan Sebaik-Baiknya .             In syaa Allaah .

Mandi Wajib Bagi Orang Yang Berpenyakit Telur Kutu Pada RambutPara ‘Ulama΄ ada menyebutkan di dalam bab mandi bahawa adalah dimaafkan bathin simpulan rambut apabila rambut itu menjadi tersimpul dengan sendirinya, ya’ni tidak wajib menghuraikan simpulan itu untuk menyampaikan air padanya sepertimana halnya dimaafkan seseorang yang dibalakan dengan adanya penyakit telur kutu pada pangkal rambutnya sehingga menyekat sampainya air kepada pangkal rambut itu, ya’ni tidak wajib dibuang telur-telur kutu itu bagi menyampaikan air kepada pangkal rambut itu ketika mandi wajib .

Khilaf bagi Syeikh Zakaria Al Anshaari yang menjelaskan bahawa ; Orang yang berpenyakit telur kutu itu tidak boleh dimasukkan atau disamakan dengan orang yang rambutnya tersimpul dengan sendirinya, bahkan orang yang berpenyakit telur kutu itu hendaklah ia bertayammum bagi menjabarkan ( menampung ) bahagian pangkal rambut yang tidak sampai air kepadanya kerana telur kutu itu .


Wallaahu a’lam

Memberi Dan Menjawab Salam siri 1


Sunat bagi wanita memberi salam kepada :

1 : Sesama wanita .

2 : Suaminya .

3 : Mahramnya .

4 : Lelaki ajnabi jika wanita tersebut telah tergolong sebagai wanita tua yang tidak menarik syahwat kepada lelaki ajnabi dan wanita ini adalah wajib menjawab salam daripada lelaki ajnabi (bukan mahram) jika diberi salam oleh lelaki ajnabi tersebut .

Adapun bagi wanita yang menarik syahwat dalam keadaan bersendirian, maka adalah diharamkan menjawab salam daripada lelaki ajnabi  yang bersendirian dan haram pula bagi wanita tersebut memulai memberi salam kepada lelaki ajnabi yang bersendirian .

Adapun bagi lelaki ajnabi itu pula, maka adalah makruh menjawab salam daripada wanita yang menarik syahwat dalam keadaan bersendirian, dan makruh pula bagi lelaki ajnabi yang bersendirian itu memberi salam kepada wanita tersebut .

Dan jika seseorang lelaki mengucapkan salam kepada segolongan wanita, maka wajib atas salah seorang di antara mereka itu menjawabnya kerana dalam suasana begitu tidak dikhuatirkan timbul fitnah .

Rujukan : Kitab Fathul Mu‘in jilid 3

Sabtu, 17 November 2012

Bab Keluar Tandas Dan Doanya


Bab Barang Yang Dikata Apabila Keluar Seseorang Daripada Jamban

54. Ketahuilah kiranya ya saudaraku ! Telah dinyatakan bacaan dan doa masuk jamban pada bab yang dahulu daripada ini, maka janganlah lupakan dia . Maka sekarang hendak menyatakan apakah pula doanya apakala keluar dari jamban itu ? Ya saudaraku ! Inilah satu hadits yang didatangkan oleh Tirmidzi pada menyatakan keluar dari jamban dan doa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada waktu keluarnya, demikian bunyinya :

Diriwayatkan daripada Siti ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha, katanya : Adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam apabila keluar ia dari jambannya, ya’ni buang air kecil atau besarnya, berkatalah ia, demikianlah bunyinya :

 َُْﺍﻧََ  
Ertinya ; ‘ Aku mintakan ampun Engkau ya Tuhanku ’ .
Kata Abu ‘Isa : Hadits ini hasan, lagi gharib .

55. Masalah : Keluar dari jamban dan doanya .

Ya saudaraku ! Dengan hadits yang di dalam masalah 54 itu dapatlah kita tahu akan satu amalan Nabi kita iaitu apabila keluar dari jamban membaca ia akan doa ini َُْﺍﻧََ maka sayugia bagi seorang yang menyempurnakan adab qadha hajat itu jangan kurang daripada menurut sebagai perbuatan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam supaya tiada keluar beberapa nama amalan yang diamalkan daripada menurutnya .

56. Masalah : Keluar dari jamban, mengapa berdoa ?

Adalah berdoa keluar dari jamban itu suatu amal yang tiada sayugianya dilupakan kerana ialah satu pelajaran yang amat berharga  Bukankah masuk jamban tadi membuang fadhilat, ya’ni hampas-hampas makanan yang busuk-busuk yang tiada faedah bagi jisim dengan senangnya, maka membuang hampas dengan senangnya, ya’ni tiada susah dan tiada sakit, bukankah satu nikmat ? Kemudian tinggal pati daripada yang dibuang tadi bagi menyuburkan tubuh, bukankah pula satu nikmat ? Maka membuang hampas itu jika dipayahkan Tuhan, apalah kita kata ? Dan dengan sebab terbuang hampas itu jadi pula daripadanya beberapa nikmat yang tiada kita terucapkan syukur kepadaNya .

Maka manakala ingat seorang akan banyak nikmat yang diberinya dan tiada terucapkan syukur, maka sayugialah membayar qadhanya dengan meminta ampun . Jikalau dengan bahasa ‘Arab :  َُْﺍﻧََ  Ertinya ; ‘ Ku pohonkan pada Engkau ya Tuhanku akan ampunkan hambaMu yang tiada terucapkannya syukur akan nikmat Engkau yang tiada terbilang ’ .  

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 1

Bab Masuk Jamban / Tandas


Bab Barang Yang Dikatakan Oleh Seseorang
Apabila Masuk Ia Akan Jamban

49. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku ! Bermula jamban itu ialah tempat buang kencing dan berak, sama ada di dalam negeri atau di padang-padang dan di gompong-gompong dan sama ada berpagar atau tiada berpagar dan sama ada ia setempat atau beberapa tempat, maka semuanya itu telah dinamai orang akan jamban kerana berbuang air kencing dan berak padanya .

50. Masalah : Masuk jamban dan haditsnya .

Sanya telah dikeluarkan oleh Tirmidzi akan beberapa hadits riwayat masuk jamban ini dan aku ambil satu sahaja . Demikian bunyinya :
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu, daripada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Apabila masuk ia akan jamban, membaca ia akan doa ini ’ :

Ertinya : ‘ Ya Tuhanku ! Bahawasanya aku berlindung dengan Dikau daripada syaithan-syaithan jantan dan syaithan betina ’ .
Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi : Bermula hadits ini hasan shahih .

51. Masalah : Khubuts dan Khabaaits dan maknanya .

Sanya telah bersalah-salahan ‘Ulama΄ makna Khubuts dan Khabaaits itu . Kata qiil ialah kejahatan . Dan kata qiil bermakna kufur . Dan kata qiil makna Al Khubuts itu syaithan dan makna Khabaaits itu ma’shiat .

Kata Ibnul ‘Arabi : Bermula Al Khubuts itu pada kalam ‘Arab maknanya yang dibenci, maka jadilah makna doa itu : Ya Tuhanku ! Berlindung aku dengan Dikau daripada yang keji . Sekiranya perkataan ialah maki dan umpat nista . Dan jika yang dikeji itu daripada i’tiqad, maka ialah kufurkan dengan hal dan I’tiqad tiada baik dengan seseorang . Dan jika yang dikeji itu daripada makanan, maka ialah haram . Dan jika ia daripada minuman, maka ialah yang mudharat . Maka semua itulah yang dilindungkan daripada Allah . Wallaahu a’lam .

52. Masalah : Masuk jamban dan masa membaca doanya .

Lihatlah doa masuk jamban di dalam masalah 50 itu . Maka menggunakan doa ini apabila jamban itu berumah, maka sebelum melangkah bendul pintunya, maka bacalah doanya waktu itu . Dan jika tiada tempat seperti di padang-padang dan di gompong -gompong, maka waktu hendak membuka kain dan menyingkapkan nya, bacalah akan dia . Demikianlah masa membaca doa itu .   

53. Masalah : Masuk jamban, mengapa membaca doanya ?

Ya saudaraku ! Inilah satu pengajaran Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepada ummatnya yang tiada ma’sum, maka Nabi kita dan lainnya itu ma’sum daripada dosa, tetapi membaca ia akan doa waktu masuk jamban itu, ia hendak mengajar ummatnya dengan perbuatan dan memberi ketahuikan bahawasanya seorang yang masuk jamban dengan tiada membaca doanya amatlah sukacita syaithan oleh dapat ia sertanya di dalam jamban . Maka seorang yang di dalam jamban hendak menghalaunya dengan menyebut nama Allah bukannya temapt menyebutnya kerana tempat kotor dan najis . Dengan kerana itu bagi menghalaukan dia dan tiada memberi akan dia bersama masuk jamban disebutkan nama Allah dengan kata ; ‘ A ‘uudzubillaah,  ertinya ; ‘ Aku berlindung dengan Allah ’ . Dan berlindung dahulu daripada menyebut Allah itu supaya tersimpul peliharaan antara yang mengucapnya dengan antara syaithan dan keluar ia .  

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 1

Shalat Jenazah Tanpa Wudhu


Harus Shalat Jenazah Tanpa Wudhu΄ ???

Adapun haram shalat dengan ketiadaan wudhu΄ daripada air atau tanah ( tayammum ) itu .

Kata Imam Nawawi : Telah ijma’ Al Ummat atas haramnya .

Dan tiada faraq ( beza ) antara shalat fardhu atau shalat sunat atau sujud tilawah dan sujud syukur dan shalat akan orang mati ( shalat jenazah ) melainkan barang yang dihikayatkan dia daripada Asy Sya’bi dan Muhammad bin Jarir Ath Thabari daripada qaul keduanya : Harus shalatkan orang mati dengan tiada suci .

Kata Imam Nawawi : BERMULA MADZHAB INI BATAL DAN TELAH IJMA’ ‘ULAMA΄ MENYALAHINYA .  


Masalah : Jadi kafirkah ( orang yang ) shalat ( dengan ) tiada suci ?

Kata Imam Nawawi : Bermula shalat orang yang tiada suci dengan sengaja itu berdosa ia dan tiada menjadi kafir di sisi Imam Syafie dan jumhur tetapi hendaklah takut sungguh-sungguh kerana dihikayatkan daripada Abi Hanifah mengatakan kufur orang yang berhadats ( melakukan ) shalat itu oleh mempermain-mainnya dan dalil kita bahawasanya kufur itu bagi i’tiqad dan ini orang yang shalat, ada shahih i’tiqadnya .

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi Jilid 1

Khamis, 15 November 2012

Kelebihan Menderma Dan Keburukan Bakhil


1 : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tiada dithabiatkan dengan thabiat wali Allah itu melainkan atas orang-orang yang menderma dengan ikhlas dan atas orang-orang yang elok perangai ’ .

2 : Telah bersabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bermula rezeki itu datang ia kepada isi rumah yang ada di dalamnya orang-orang yang murah hati, suka menderma dengan ikhlas,
datang balasnya lebih segera daripada pisau makan belakang unta ’, ya’ni menderma itu mendatangkan rezeki dan sebaik balasan
yang segera dapat ’ .

3 : Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, bersabda :

Orang yang dermawan itu hampir ia daripada rahmat Allah
dan pahalanya, hampir ia daripada Syurga,
lagi hampir ia daripada manusia ’ .

Masalah : Dermawan itu hampir dengan Syurga dan hampir dengan orang sebab hampir dengan Syurga kerana Syurga itu rumah orang dermawan dan kerana usahanya pada barang yang menjadikan dia mencapainya dan pergi menuju jalannya . Adapun hampir orang kerana kasih orang-orang itu akan dia, tiadalah orang-orang tidak kasih kerana dengan murah hatinya dapat lepas kesempitan orang yang sempit dan sukacita hati orang yang dukacita dan dapat kesenangan daripadanya .

Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam lagi :

Jauh ia daripada Neraka dengan sebab usahanya itu dan jadi dermawan itu dinding daripada api Neraka’ . Dan orang yang kikir itu jauh ia daripada rahmat Allah, jauh ia daripada Syurga, jauh ia daripada manusia, dekat ia kepada api Neraka ’ .

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 13