Isnin, 26 November 2012

Tafsir Nurul Ihsan siri 1                                    Disyarah Oleh Tuan Guru Haji Ismail Spanjang ( Baba Eil )

Rabu, 21 November 2012

Hari Akhirat - Berjalan di atas muka di Padang Mahsyar


21. Masalah :  .

Sungguhnya berhimpun manusia di Padang Mahsyar itu bermacam-macam ahwalnya, tersebut di dalam hadits ada yang berjalan kaki dan ada yang menunggang tunggangannya dan ada yang berjalan dengan mukanya . Maka haditsnya itu ada dikeluarkan oleh Abu ‘Isa At Tirmidzi dengan katanya ;

Diriwayatkan daripada Bahz bin Hakim daripada bapanya daripada neneknya, katanya ; Telah aku dengar akan Rasullullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda ia :

Bahawasanya sekalian kamu itu dikumpulkan dengan berjalan kaki dan menunggang tunggangannya dan dihela sekalian kamu atas muka kamu ’ .

Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi : Dan pada bab ini daripada Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu . Katanya lagi : Bermula ini hadits hasan lagi shahih .

22. Masalah : Berjalan di atas muka bagaimana terupa pada ‘aqal .

Sungguhnya berjalan di atas muka di Padang Mahsyar itu ada datang sebutnya di dalam Al Quran dan hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam sebagai datang satu riwayat :

Diriwayatkan daripada seorang Shahabat bagi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, namanya Anas radhiyallaahu ‘anhu bahawasanya seorang laki-laki berkata ia ; Ya Rasulullah, telah berfirman Allah Ta‘ala di dalam Al QuranNya kira-kira maknanya begini :

Sekalian orang yang dikumpulkan mereka itu atas mukanya kepada Neraka Jahannam ”,
Adakah yang dihimpunkan itu orang-orang kafir berjalankan muka, bagaimana rupa yang demikian itu ?

Bila didengar oleh Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, lalu dijawab oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan pertanyaannya, sabdanya :

Tidakkah Tuhan yang menjalankan kafir dengan dua kakinya                                      di dalam dunia itu kuasa Ia menjalankan akan dia atas mukanya ’ .

Kata rawi bila didengar oleh seorang Shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, namanya Qatadah, lalu berkata ia pada waktu sampai khabar ini ; Bahkan Amat Kuasa Tuhan itu Demi Kemuliaan Tuhan kami .

Meriwayatkan hadits ini oleh Bukhari dan Muslim .

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 17

Selasa, 20 November 2012

Doa Iftitah - Hukum Membacanya Di Dalam ShalatDisunatkan membaca doa iftitah itu pada shalat fardhu dan shalat sunat, melainkan pada shalat jenazah, maka tiada disunatkan doa iftitah itu di dalamnya, dan jikalau pada shalat atas ghaib atau shalat jenazah di atas kubur sekalipun, tetapi tempat sunat membaca doa iftitah itu jika ghaalib atas zhannya bahawasanya ia serta membaca doa iftitah mendapat akan Al Faatihah dahulu daripada ruku’ imamnya .

Adapun jika pada zhannya apabila dibacanya doa iftitah, nescaya luputlah akan dia sekalian Al Faatihah atau setengahnya atau didapatnya akan imamnya di dalam yang lain daripada qiyam seperti di dalam ruku’ atau i’tidal atau sujud atau duduk padahal imamnya belum memberi salam atau picik ( sempit ) waktu dengan sekira-kira jika dibacanya doa iftitah nescaya keluarlah setengah shalatnya daripada waktu, maka tiadalah sunat baginya membaca doa iftitah itu

Dan luput sunat membaca doa iftitah itu dengan membaca :                               ﺍﻟﺮَِّْ  ِ ﺍﻟﺸََّْﺎﻦ   ﺑﭑﷲِ  َِ ُ أﻋُْ  kerana luput tempatnya, maka tiada disunatkan kembali kepadanya .

Dan demikian lagi, luput membaca doa iftitah dengan duduk ma΄mum yang masbuq serta imamnya kerana luput tempatnya, tetapi jika dapat oleh yang ma΄mum yang masbuq akan imamnya di dalam tasyahud akhir, maka lalu memberi salam imamnya tatkala ia masih  lagi berdiri atau didapatnya imam di dalam tasyahud awal, maka berdiri imamnya tatkala ia masih lagi berdiri atau keluar imamnya daripada shalat sebab hadats umpamanya dahulu daripada muwaafaqat ia akan dia, nescaya sunat baginya membaca doa iftitah pada tiga shurah ( tiga keadaan / bentuk ) itu kerana tiada luput tempatnya .

Dan tiada luput membaca doa iftitah dengan mengucap ta΄min serta imamnya 

Rujukan : Kitab Sabiilal Muhtadiin jilid 1

Hutang


Ketahui kiranya ya saudaraku ! Seorang yang mati di dalam meninggal hutang pada orang-orang itu tiadalah Syara’ meringan-ringan akan dia hingga tak mahu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam sembahyang atasnya pada mula-mulanya dan disuruhnya Shahabat-Shahabatnya sahaja sembahyangkan tetapi tidaklah pula ditinggalkan sembahyang atasnya sama sekali bahkan disuruh oleh Syara’ sembahyangkan . Maka dengarlah haditsnya yang berlaku pada zaman Nabi kita iaitu hadits yang dikeluarkan dia oleh Abu ‘Isa At Tirmidzi dengan katanya ;

Diriwayatkan daripada seorang Shahabat bagi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang masyhur dipanggil orang dengan Abi Qatadah, katanya ; Bahawasanya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam didatangkan seorang lelaki yang diusung orang di atas pengusungnya supaya disembahyang atasnya .

Maka tahulah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan jenazah itu ada meninggalkan hutang pada masa matinya itu, iapun lalu bersabda :

Sembahyang olehmu sekalian ke atas taulan kamu sekalian yang diusung itu . Adapun aku tiada sayugia sembahyang ke atasnya kerana bahawasanya atasnya hutang yang belum dibayarnya ’ .

Bila didengar oleh Shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan sabdanya, lalu berkata ia ; Kata Abi Qatadah ; Hutang itu atas hamba membayarnya, ya Rasulullah .

Maka sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tidakkah mahu perkataan engkau yang demikian itu dengan jalan dhaman sahaja melainkan dengan syarat engkau yang menunaikan bayarnya, maka aku sembahyangkanlah ’ .

Jawab Abi Qatadah ; Hamba mengaku menunaikan bayarannya . Kemudian daripada habis perkataan Abi Qatadah yang demikian itu, maka sembahyanglah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam atas jenazah yang datang itu .

Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi ; Dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir, Salamah bin Al Akwa’ dan Asma΄ binti Yazid . Dan katanya lagi ; Bermula hadits Abi Qatadah itu ialah hasan lagi shahih . 

Hari Akhirat - Bercakap Dengan TuhanBercakap Dengan Tuhan Pada Hari Akhirat

Kitab Bahrul Madzii jilid 17

Sungguhnya tiap-tiap orang yang dibawa ke hadapan Allah Ta‘ala sebagai dibawa seorang yang di dalam dunia ke hadapan raja besar di dunia, maka ditanya kepadanya bersemulut dengan Tuhan, tidak dengan ada tukang cakapkan atau orang tengah, ditanya semuanya daripada apa yang dibuat di dalam dunia, kecilnya dan besarnya, banyaknya dan sedikitnya dan seseni-seninya ( sehalus-halusnya ) .

Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadits yang dikeluarkan oleh Abu ‘Isa At Tirmidzi dengan katanya ;


Diriwayatkan daripada seorang Shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, namanya ‘Adi bin Hatim radhiyallaahu ‘anhu, katanya ; Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tiada daripada sekalian kamu daripada orang laki-laki dan perempuan melainkan lagi akan berkata-kata dengan Tuhannya pada hari Qiyaamah dan tiada antara seseorang itu dengan Tuhannya, orang tengah yang memperkatakan dan tiada juru bahasa ’ .

Sebagaimana firman Allah Ta‘ala di dalam Al Quran :

Ertinya : “ Dan sekalian manusia semuanya datang kepada Tuhannya pada hari Qiyaamah dengan tinggal diri sebatang kara, tiada bersama-samanya anaknya atau bapanya atau hartanya yang jadi penolong dan pembantu bicaranya ” . 
( Shurah Maryam : Ayat 95 )Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam lagi :

Maka memandang oleh seorang yang dibawa ke hadapan Tuhannya itu ke sebelah kanan daripada dirinya, maka tiada nampak akan sesuatu daripada harta atau anak atau bapa atau saudara atau siapa-siapa melainkan sesuatu yang dibawa daripada dunia daripada amal baik jika ada amal kebajikan yang dibawanya, kemudian memandang pula seseorang itu ke sebelah kiri daripadanya, maka tiada apa suatu jua yang dinampaknya ada melainkan sesuatu yang dibawanya daripada amal kejahatan dan ma’shiat jika ada ia orang yang berbuat jahat dan ma’shiat di dalam dunia . Kemudian memandang pula ia bertentangan dengan hadapannya, maka dinampaknya api Neraka berhadap kepadanya ’ .  


Maka sudahlah jadi sangat haibah dan takutnya berdiri di hadapan Tuhan itu menantikan apa yang mahu diperbuat ke atasnya dan apa yang mahu ditanya kepadanya . Maka pada waktu itulah dinampak dengan mata kepala akan firman Allah Ta‘ala :


Maka demi sungguhnya Kami tanya akan orang yang dibangkitkan Pesuruh Allah kepada mereka itu, apakah yang disampaikan oleh Pesuruh Kami dan adakah dijunjungnya dan diamalkannya, dan demi sungguhnya Kami tanya akan sekalian Pesuruh Kami akan apa-apa yang disampaikannya kepada ummatnya . Maka demi sungguhnya Kami khabarkan apa yang diperbuat mereka itu dengan pengetahuan, dan tiada ada Kami itu, yang tiada mengetahui apa suatu perbuatan manusia itu ” . ( Shurah Al A’raaf : Ayat 6-7 )


Kata Ibnu ‘Abbas ; Maka dihantarkan pada hari Qiyaamah itu akan kitab seseorang itu di hadapan seseorang itu dan ia sedang di hadapan Tuhannya, maka berkatalah kitab itu akan apa yang diperbuatnya di dalam dunia .Firman Tuhan lagi di dalam Al Quran :

Ertinya : “ Pada hari Qiyaamah itu dihimpun Allah akan Pesuruh-PesurhNya, maka berfirman Ia kepada mereka itu ; Apa sekalian kamu mahu beri jawab akan pertanyaan Aku pada hari ini ? Bukankah sungguhnya telah Aku utuskan sekalian kamu menyampaikan apa kehendak Aku kepada makhluq, maka apakah telah sekalian kamu perbuat ? .

Bila didengar sekalian Pesuruh Allah akan firmanNya itu, lalu mereka itu menjawabnya dengan katanya : Tiada tahu kami ya Tuhanku, sungguhnya Engkau Tuhan Yang Mengetahui segala yang ghaib ” .              
 ( Shurah Al Ma‘idah : Ayat 109 )

Sebab pun sekalian Pesuruh Allah berkata demikian itu ialah kerana sangat haibahnya di hati mereka itu akan Tuhannya, lalu berkata mereka itu demikian pada hanya mereka itu tahukan semua apa yang diperbuatnya di dunia, tetapi dengan sebab sudah jadi keliru ‘aqal mereka itu oleh sebab takut, sudahlah tiada tahu mereka itu menjawab apa pertanyaan Tuhan itu . Demikianlah perihal manusia pada hari Qiyaamah itu .

Kata ‘Adi bin Hatim radhiyallaahu ‘anhu lagi ; Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Barang siapa kuasa daripada sekalian kamu bahawa memelihara mukanya daripada panas Neraka Jahannam jikalau dengan sebelah tamar sekalipun, maka perbuatlah akan dia’, ya’ni bershadaqahlah sekalian kamu jikalau sedikit sekalipun kerana terkadang berjumpa dengan orang yang sangat berhajat kepada sedikit itu ’ .

Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi ; Bermula ini hadits hasan lagi shahih .

Isnin, 19 November 2012

Siapa Yang Afdhal Memandikan Jenazah


Orang lelaki lebih utama bagi memandikan mayat lelaki dan orang perempuan lebih utama bagi memandikan mayat perempuan .

Dan orang lelaki boleh memandikan mayat isterinya dan isterinya juga boleh memandikan mayat suaminya sekalipun perempuan itu sudah berkahwin dengan lelaki lain serta sunat menyentuh mayat yang dimandikannya itu dengan membungkuskan tangannya dengan cebis kain .

{ Persoalan }


Lelaki Yang Mana ???

Atau Perempuan Yang Mana ???

Atau Suami Yang Mana ???

Atau Isteri Yang Mana ???

Yang Dapat Memandikan Mayat Pasangannya ???

Atau Anak Yang Mana ???

Yang Dapat Memandikan Mayat Ibu Bapanya ???

Kesimpulan :

Sekalipun Hukum Memandikan Mayat, Mengkafankan Mayat, Menshalatkannya Adalah Fardhu Kifaayah Namun Ahli Keluarga Sendiri Adalah Yang Paling Afdhal Bagi Melakukannya, Maka Tuntutlah ‘Ilmu Agama Agar Dapat Kita Menyempurnakan Ubudiyyah ( Kehambaan ) Kita Kepada Allah Ta‘ala Dengan Sebaik-Baiknya .             In syaa Allaah .

Mandi Wajib Bagi Orang Yang Berpenyakit Telur Kutu Pada RambutPara ‘Ulama΄ ada menyebutkan di dalam bab mandi bahawa adalah dimaafkan bathin simpulan rambut apabila rambut itu menjadi tersimpul dengan sendirinya, ya’ni tidak wajib menghuraikan simpulan itu untuk menyampaikan air padanya sepertimana halnya dimaafkan seseorang yang dibalakan dengan adanya penyakit telur kutu pada pangkal rambutnya sehingga menyekat sampainya air kepada pangkal rambut itu, ya’ni tidak wajib dibuang telur-telur kutu itu bagi menyampaikan air kepada pangkal rambut itu ketika mandi wajib .

Khilaf bagi Syeikh Zakaria Al Anshaari yang menjelaskan bahawa ; Orang yang berpenyakit telur kutu itu tidak boleh dimasukkan atau disamakan dengan orang yang rambutnya tersimpul dengan sendirinya, bahkan orang yang berpenyakit telur kutu itu hendaklah ia bertayammum bagi menjabarkan ( menampung ) bahagian pangkal rambut yang tidak sampai air kepadanya kerana telur kutu itu .


Wallaahu a’lam

Memberi Dan Menjawab Salam siri 1


Sunat bagi wanita memberi salam kepada :

1 : Sesama wanita .

2 : Suaminya .

3 : Mahramnya .

4 : Lelaki ajnabi jika wanita tersebut telah tergolong sebagai wanita tua yang tidak menarik syahwat kepada lelaki ajnabi dan wanita ini adalah wajib menjawab salam daripada lelaki ajnabi (bukan mahram) jika diberi salam oleh lelaki ajnabi tersebut .

Adapun bagi wanita yang menarik syahwat dalam keadaan bersendirian, maka adalah diharamkan menjawab salam daripada lelaki ajnabi  yang bersendirian dan haram pula bagi wanita tersebut memulai memberi salam kepada lelaki ajnabi yang bersendirian .

Adapun bagi lelaki ajnabi itu pula, maka adalah makruh menjawab salam daripada wanita yang menarik syahwat dalam keadaan bersendirian, dan makruh pula bagi lelaki ajnabi yang bersendirian itu memberi salam kepada wanita tersebut .

Dan jika seseorang lelaki mengucapkan salam kepada segolongan wanita, maka wajib atas salah seorang di antara mereka itu menjawabnya kerana dalam suasana begitu tidak dikhuatirkan timbul fitnah .

Rujukan : Kitab Fathul Mu‘in jilid 3

Sabtu, 17 November 2012

Bab Keluar Tandas Dan Doanya


Bab Barang Yang Dikata Apabila Keluar Seseorang Daripada Jamban

54. Ketahuilah kiranya ya saudaraku ! Telah dinyatakan bacaan dan doa masuk jamban pada bab yang dahulu daripada ini, maka janganlah lupakan dia . Maka sekarang hendak menyatakan apakah pula doanya apakala keluar dari jamban itu ? Ya saudaraku ! Inilah satu hadits yang didatangkan oleh Tirmidzi pada menyatakan keluar dari jamban dan doa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada waktu keluarnya, demikian bunyinya :

Diriwayatkan daripada Siti ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha, katanya : Adalah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam apabila keluar ia dari jambannya, ya’ni buang air kecil atau besarnya, berkatalah ia, demikianlah bunyinya :

 َُْﺍﻧََ  
Ertinya ; ‘ Aku mintakan ampun Engkau ya Tuhanku ’ .
Kata Abu ‘Isa : Hadits ini hasan, lagi gharib .

55. Masalah : Keluar dari jamban dan doanya .

Ya saudaraku ! Dengan hadits yang di dalam masalah 54 itu dapatlah kita tahu akan satu amalan Nabi kita iaitu apabila keluar dari jamban membaca ia akan doa ini َُْﺍﻧََ maka sayugia bagi seorang yang menyempurnakan adab qadha hajat itu jangan kurang daripada menurut sebagai perbuatan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam supaya tiada keluar beberapa nama amalan yang diamalkan daripada menurutnya .

56. Masalah : Keluar dari jamban, mengapa berdoa ?

Adalah berdoa keluar dari jamban itu suatu amal yang tiada sayugianya dilupakan kerana ialah satu pelajaran yang amat berharga  Bukankah masuk jamban tadi membuang fadhilat, ya’ni hampas-hampas makanan yang busuk-busuk yang tiada faedah bagi jisim dengan senangnya, maka membuang hampas dengan senangnya, ya’ni tiada susah dan tiada sakit, bukankah satu nikmat ? Kemudian tinggal pati daripada yang dibuang tadi bagi menyuburkan tubuh, bukankah pula satu nikmat ? Maka membuang hampas itu jika dipayahkan Tuhan, apalah kita kata ? Dan dengan sebab terbuang hampas itu jadi pula daripadanya beberapa nikmat yang tiada kita terucapkan syukur kepadaNya .

Maka manakala ingat seorang akan banyak nikmat yang diberinya dan tiada terucapkan syukur, maka sayugialah membayar qadhanya dengan meminta ampun . Jikalau dengan bahasa ‘Arab :  َُْﺍﻧََ  Ertinya ; ‘ Ku pohonkan pada Engkau ya Tuhanku akan ampunkan hambaMu yang tiada terucapkannya syukur akan nikmat Engkau yang tiada terbilang ’ .  

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 1

Bab Masuk Jamban / Tandas


Bab Barang Yang Dikatakan Oleh Seseorang
Apabila Masuk Ia Akan Jamban

49. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku ! Bermula jamban itu ialah tempat buang kencing dan berak, sama ada di dalam negeri atau di padang-padang dan di gompong-gompong dan sama ada berpagar atau tiada berpagar dan sama ada ia setempat atau beberapa tempat, maka semuanya itu telah dinamai orang akan jamban kerana berbuang air kencing dan berak padanya .

50. Masalah : Masuk jamban dan haditsnya .

Sanya telah dikeluarkan oleh Tirmidzi akan beberapa hadits riwayat masuk jamban ini dan aku ambil satu sahaja . Demikian bunyinya :
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu, daripada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Apabila masuk ia akan jamban, membaca ia akan doa ini ’ :

Ertinya : ‘ Ya Tuhanku ! Bahawasanya aku berlindung dengan Dikau daripada syaithan-syaithan jantan dan syaithan betina ’ .
Kata Abu ‘Isa At Tirmidzi : Bermula hadits ini hasan shahih .

51. Masalah : Khubuts dan Khabaaits dan maknanya .

Sanya telah bersalah-salahan ‘Ulama΄ makna Khubuts dan Khabaaits itu . Kata qiil ialah kejahatan . Dan kata qiil bermakna kufur . Dan kata qiil makna Al Khubuts itu syaithan dan makna Khabaaits itu ma’shiat .

Kata Ibnul ‘Arabi : Bermula Al Khubuts itu pada kalam ‘Arab maknanya yang dibenci, maka jadilah makna doa itu : Ya Tuhanku ! Berlindung aku dengan Dikau daripada yang keji . Sekiranya perkataan ialah maki dan umpat nista . Dan jika yang dikeji itu daripada i’tiqad, maka ialah kufurkan dengan hal dan I’tiqad tiada baik dengan seseorang . Dan jika yang dikeji itu daripada makanan, maka ialah haram . Dan jika ia daripada minuman, maka ialah yang mudharat . Maka semua itulah yang dilindungkan daripada Allah . Wallaahu a’lam .

52. Masalah : Masuk jamban dan masa membaca doanya .

Lihatlah doa masuk jamban di dalam masalah 50 itu . Maka menggunakan doa ini apabila jamban itu berumah, maka sebelum melangkah bendul pintunya, maka bacalah doanya waktu itu . Dan jika tiada tempat seperti di padang-padang dan di gompong -gompong, maka waktu hendak membuka kain dan menyingkapkan nya, bacalah akan dia . Demikianlah masa membaca doa itu .   

53. Masalah : Masuk jamban, mengapa membaca doanya ?

Ya saudaraku ! Inilah satu pengajaran Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepada ummatnya yang tiada ma’sum, maka Nabi kita dan lainnya itu ma’sum daripada dosa, tetapi membaca ia akan doa waktu masuk jamban itu, ia hendak mengajar ummatnya dengan perbuatan dan memberi ketahuikan bahawasanya seorang yang masuk jamban dengan tiada membaca doanya amatlah sukacita syaithan oleh dapat ia sertanya di dalam jamban . Maka seorang yang di dalam jamban hendak menghalaunya dengan menyebut nama Allah bukannya temapt menyebutnya kerana tempat kotor dan najis . Dengan kerana itu bagi menghalaukan dia dan tiada memberi akan dia bersama masuk jamban disebutkan nama Allah dengan kata ; ‘ A ‘uudzubillaah,  ertinya ; ‘ Aku berlindung dengan Allah ’ . Dan berlindung dahulu daripada menyebut Allah itu supaya tersimpul peliharaan antara yang mengucapnya dengan antara syaithan dan keluar ia .  

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 1

Shalat Jenazah Tanpa Wudhu


Harus Shalat Jenazah Tanpa Wudhu΄ ???

Adapun haram shalat dengan ketiadaan wudhu΄ daripada air atau tanah ( tayammum ) itu .

Kata Imam Nawawi : Telah ijma’ Al Ummat atas haramnya .

Dan tiada faraq ( beza ) antara shalat fardhu atau shalat sunat atau sujud tilawah dan sujud syukur dan shalat akan orang mati ( shalat jenazah ) melainkan barang yang dihikayatkan dia daripada Asy Sya’bi dan Muhammad bin Jarir Ath Thabari daripada qaul keduanya : Harus shalatkan orang mati dengan tiada suci .

Kata Imam Nawawi : BERMULA MADZHAB INI BATAL DAN TELAH IJMA’ ‘ULAMA΄ MENYALAHINYA .  


Masalah : Jadi kafirkah ( orang yang ) shalat ( dengan ) tiada suci ?

Kata Imam Nawawi : Bermula shalat orang yang tiada suci dengan sengaja itu berdosa ia dan tiada menjadi kafir di sisi Imam Syafie dan jumhur tetapi hendaklah takut sungguh-sungguh kerana dihikayatkan daripada Abi Hanifah mengatakan kufur orang yang berhadats ( melakukan ) shalat itu oleh mempermain-mainnya dan dalil kita bahawasanya kufur itu bagi i’tiqad dan ini orang yang shalat, ada shahih i’tiqadnya .

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi Jilid 1

Khamis, 15 November 2012

Kelebihan Menderma Dan Keburukan Bakhil


1 : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tiada dithabiatkan dengan thabiat wali Allah itu melainkan atas orang-orang yang menderma dengan ikhlas dan atas orang-orang yang elok perangai ’ .

2 : Telah bersabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bermula rezeki itu datang ia kepada isi rumah yang ada di dalamnya orang-orang yang murah hati, suka menderma dengan ikhlas,
datang balasnya lebih segera daripada pisau makan belakang unta ’, ya’ni menderma itu mendatangkan rezeki dan sebaik balasan
yang segera dapat ’ .

3 : Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, bersabda :

Orang yang dermawan itu hampir ia daripada rahmat Allah
dan pahalanya, hampir ia daripada Syurga,
lagi hampir ia daripada manusia ’ .

Masalah : Dermawan itu hampir dengan Syurga dan hampir dengan orang sebab hampir dengan Syurga kerana Syurga itu rumah orang dermawan dan kerana usahanya pada barang yang menjadikan dia mencapainya dan pergi menuju jalannya . Adapun hampir orang kerana kasih orang-orang itu akan dia, tiadalah orang-orang tidak kasih kerana dengan murah hatinya dapat lepas kesempitan orang yang sempit dan sukacita hati orang yang dukacita dan dapat kesenangan daripadanya .

Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam lagi :

Jauh ia daripada Neraka dengan sebab usahanya itu dan jadi dermawan itu dinding daripada api Neraka’ . Dan orang yang kikir itu jauh ia daripada rahmat Allah, jauh ia daripada Syurga, jauh ia daripada manusia, dekat ia kepada api Neraka ’ .

Rujukan : Kitab Bahrul Madzi jilid 13