Isnin, 20 Jun 2011

Himpunan I'tiqad Yang Bathil ( Tuhfatur Ghaaribiin, Kifaayatul Muhtadi )


1 : Saiyyidina ‘Ali kini berada di langit akan turun ke dunia sebelum Qiyaamah lalu masuk kepada rupa manusia, maka dikerjakannyalah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan serta membalas kepada segala musuhnya dan setelah itu kembali semula naik pula ke langit dan guruh serta kilat itu adalah suara cemetinya
 
2 : Saiyyidina ‘Ali itulah Nabi ( Rasul ) dan Jibril telah tersalah membawa wahyu itu kepada Nabi s.a.w .
 
3 : Saiyyidina ‘Ali itu bersyarikat dengan Nabi s.a.w pada nubuwwah .
 
4 : Jawatan Khalifah itu hanyalah milik Saiyyidina ‘Ali dan tiga khalifah yang selainnya menjadi kafir tatkala menerima jawatan khalifah itu .

5 : Roh bila keluar dari suatu badan akan masuk kepada lembaga yang lain .
 
6 : Allah Ta‘ala masuk kepada sesuatu dan bersuatu ia dengan dia .
 
7 : Tidak wajib zakat dan tiada harus memberikan kepada sesiapapun.

8 : Allah Ta‘ala mengampunkan dosa syirik .

9 : Beriman kepada yang ghaib itu adalah bathil .

10 : Allah Ta‘ala tiada menurunkan sesuatu hukum pun kepada makhluq .

11 : Matahari, bulan dan bintang itu bukan daripada makhluq Allah Ta‘ala .

12 : Semua perempuan umpama ladang atau bunga-bungaan, maka harus diambil dan diguna jika dikehendaki dan harus wathi dahulu daripada nikah .
 
13 : Segala perbuatan hamba semata-mata perbuatan Allah Ta‘ala, dan bukan usaha serta ikhtiar dari hamba .

14 : Hamba tidak akan mendapat pahala jika berbuat tha‘at dan tidak akan mendapat dosa jika berbuat ma’shiat .
 
15 : Bertafakkur itu lebih afdhal daripada berbuat ‘ibadat .
 
16 : Jika Allah Ta‘ala menyiksakan hambaNya nescaya Allah Ta‘ala zalim .

17 : Allah Ta‘ala akan mematikan semua orang-orang kafir di dalam Neraka .

18 : Apa yang terlintas di dalam hati, sama ada kebaikan atau kejahatan, maka harus mengerjakannya .
 
19 : Sesiapa telah suci dari hawa nafsu, maka tidak wajib lagi ber‘ibadat .

20 : Segala makhluq yang beriman mendapat pahala jika berbuat kebajikan dan tidak berdosa jika berbuat kejahatan .
 
21 : Orang kafir dan yang berbuat ma’shiat akan diampun oleh Allah Ta‘ala .

22 : Segala perbuatan hamba tidak akan ditanya oleh Allah Ta‘ala .
 
23 : Allah Ta‘ala akan mematikan semua orang kafir di dalam Neraka.  

24 : Allah Ta‘ala tiada mewajibkan berbuat ibadat berulang kali .

25 : Untung baik dan buruk itu tiada daripada Allah Ta‘ala 
 
26 : Berbuat baik itu sia-sia kerana orang yang bahagia itu ialah barang siapa yang telah ditetapkan bahagia pada azali dan pada perut ibunya .
 
27 : Syurga dan Neraka itu belum lagi diciptakan .

28 : Allah Ta‘ala tidak menciptakan syaithan .

29 : Menerima ‘ibadat yang fardhu dan ingkar kepada ‘ibadat yang sunat .

30 : Menerima ‘ibadat yang sunat dan ingkar ‘ibadat yang fardhu .
 
31 : Segala kitab Allah Ta‘ala yang diturunkan dari langit itu tidak ada yang dimansukhkan, maka wajib mengamalkan barang yang didalamnya .                    

32 : Asma
΄ dan shifat Allah Ta‘ala itu adalah makhluq .
 
33 : Jika melakukan ma’shiat akan kekal di dalam Neraka walaupun beriman .

34 : Ahli Neraka akan mati jika dibakar hingga menjadi abu .
 
35 : Mayat hanya merasai azab ketika sakaratul maut dan azab kubur jua .

36 : Tiada sesuatu yang difardhukan Allah Ta‘ala kecuali beriman sahaja .

37 : Tiada perintah dan larangan daripada Allah Ta‘ala kepada makhluqNya .

38 : Sesiapa yang mengucapkan
ﺇلٰه ﺇلا ﭐلله kemudian maka berbuat tha‘at atau berbuat ma’shiat, sama jua keduanya .

39 : Jika telah beriman, maka tiada tertulis atasnya dosa besar .

40 : Sesiapa yang tiada berilmu, maka iaitu kafir .

41 : Sesiapa yang tiada mengetahui amar dan nahi, maka iaitu kafir .

42 : Iman pada tiap-tiap tahun berkurang jua, tiada bertambah .

43 : Wajib dan sunat adalah sama kerana semuanya perintah Allah Ta‘ala .

44 : Hendaklah mengikut syaithan dan sekalipun ia menyuruh yang haram .

45 : Segala kewajiban seperti sembahyang fardhu dan puasa dan barang sebagainya harus dikerjakan dan harus ditinggalkan .

46 : Jika telah sampai martabat kepada Allah Ta‘ala, maka gugurlah kewajiban ‘ibadat yang zhahir dan ‘ibadatnya hanya dengan bertafakkur sahaja dan harus baginya berzina .

47 : Harta dunia sekeliannya harus bagi anak Adam kerana Nabi Adam a.s itu bapa segala manusia dan Hawa itu ibu mereka itu, maka segala harta itu milik bagi keduanya, maka jadilah ia bersyarikat antara segala anak cucu Nabi Adam a.s dan Hawa .

(
Tanbih ) Sesiapa yang telah murtad dan ingin kembali kepada Islam, maka tiada diterima imannya melainkan mengucap dua kalimah Syahadah beserta dengan sepuluh syarat sahnya sepertimana yang telah dinyatakan satu persatu di dalam kitab Dhiyaail Muriid Fii Ma’rifati Kalimatit Tauhid oleh Syeikh Daud bin Syeikh Wan Abdullah Al Fathani .

Kelebihan Isteri yang Tha‘at Muhimmah siri10


                                   VIDEO PERTAMA  

Video yang kedua di bawah ini adalah terlebih lengkap kerana ia merangkumi daripada segala isi yang terdapat pada video yang pertama dan pada video yang ketiga . Harap maklum .
                                                      VIDEO KEDUA 

Ini Suatu Tanbih : Pada Menyatakan Kelebihan Segala Perempuan Yang Mengikut Bagi Suaminya  .

Ketahuilah olehmu bahawa sesungguh wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa kepada ma’shiat dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya kerana berkahwin itu suatu bahagi daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seorang, maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya . Demikianlah disebutkan oleh Imam Al Ghazali di kitab Ihya΄ Ulumuddin .

Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu, masuklah ia ke dalam Syurga, seperti sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa   sallam :

Apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang yang lima waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadhan dan memelihara ia akan farajnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya ; Masuklah olehmu akan Syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki ’ . Telah menceritakan akan dia oleh Ahmad .


                                                  VIDEO KETIGA
Dan lagi cerita Ummu Salamah Radhiyallaahu ‘anha : ‘ Barang di mana ada perempuan mati ia padahal redha suaminya dengan dia, nescaya masuk ia ke dalam Syurga ’ .

Dan lagi sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Sebaik-baik lelaki daripada ummatku itu yang terlebih baik iaitu mereka itu bagi segala perempuan mereka itu dan sebaik-baik perempuan daripada ummatku itu yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya pada tiap-tiap siang dan malam pahala seribu-ribu syahid yang mati mereka itu di dalam perang sabiililliahi Ta‘ala hal keadaannya mereka itu sabar lagi kerana Allah Ta‘ala ’ 

Dan sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bermula perempuan yang shaleh itu terlebih baik ia daripada lelaki yang  shaleh ’ .

Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibnu ‘Umar :

‘ Bermula dunia ini sekeliannya kesukaan, dan sebaik kesukaan itu perempuan yang shaleh ’ .

Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Umamah dengan  katanya :

‘ Tiada memberi faedah oleh orang yang Mu΄min kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan baginya daripada isterinya yang shaleh, maka menyuruh oleh suaminya akan dia, nescaya mengikut perempuan itu akan dia . Dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyuka ia akan suaminya . Dan apabila bersumpah ia atasnya, nescaya memberi kebajikan ia akan dia . Dan jika ghaib suaminya daripadanya, nescaya memeliharakan ia akan dirinya dan harta suaminya ’ .

Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi‘ie daripada Abi Sa‘id :

Bahawa sungguhnya lelaki apabila memandang ia kepada isterinya dan memandang pula isterinya kepadanya, nescaya menilik Allah Ta‘ala kepada keduanya akan sebagai tilik rahmat, maka apabila mengambil ia akan tangan, nescaya gugurlah segala dosa keduanya pada sebilang-bilang segala anak jari keduanya ’ .Dan telah mengeluarkan oleh Thayalisi :

‘ Bermula hak suami atas isterinya itu bahawa jangan menegahkan ia akan dirinya dan jikalau ada ia isterinya itu di atas belakang pelapik unta sekalipun ’ .

Dan suatu riwayat bersabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ﺍﻟﺗﻧﻮﺭ  ﻋﻟﻰ  ﻜﺎﻧﺖ  ﻮﺇﻦ  ﻓﻟﺗﺄﺗﻪ  ﻟﺤﺎﺠﺔ  ﺯﻮﺠﺗﻪ  ﺍﻟﺭّﺠﻞ  ﺪﻋﻰ  ﺇﺫﺍ

Apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya kerana hajat, maka hendaklah datang akan dia dan jikalau ada isterinya itu di atas dapur sekalipun ’ .

Maka tiada ada seorang perempuan yang menyakiti ia akan suaminya melainkan menyumpahlah akan dia, bidadari yang di dalam Syurga seperti diceritakan daripada Mu‘adz Ibnu Jabal Radhiyallaahu ‘anhu . Sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

ﻗﺎﻟﺖ   ﺇﻻّ   ﺍﻟﺪّﻧﻴﺎ   ﻓﻲ   ﺯﻮﺠﻬﺎ   ﺍﻤﺭﺃﺓ   ﺗﺆﺬﻱ   


ﻓﺈﻧﻤﺎ   ﺍﷲ  ﻗﺎﺘﻟﻚ   ﺘﺆﺬﻴﻪ    ﺍﻟﻌﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻮﺭ  ﻤﻥ   ﺯﻮﺠﺘﻪ 


ﺇﻟﻴﻧﺎ   ﻴﻔﺎﺭﻗﻚ   ﺃﻦ  ﻴﻭﺷﻚ   ﺪﺧﻴﻝ   ﻋﻧﺪﻚ  ﻫﻭ 

‘ Ertinya : ‘ Tiada menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya yang di dalam dunia ini melainkan berkata oleh isterinya yang daripada bidadari yang elok rupanya itu ; Jangan engkau sakiti akan dia, hai mati dibunuh Allah bagimu, maka bahawa sungguhnya iaitu padamu daging yang berjalan hampirlah ia bercerai akan kamu datang ia mendapatkan kami ’ .

Dan telah mengeluarkan oleh Thabrani :

Bermula perempuan itu tiada menunaikan ia akan huquq Allah Ta‘ala hingga mendatangkan ia akan hak suaminya sekelian dan jikalau menghendaki ia akan dia dan padahalnya di atas belakang pelapik unta, janganlah menegahkan ia akan dirinya ’ .

Dan tiada harus perempuan itu puasa sunat melainkan dengan izin suaminya, maka jika berbuat ia, nescaya berdosalah perempuan itu dan lagi tiada diterima daripadanya .

Dan tiada harus pula memberi suatu daripada rumahnya melainkan dengan izin suaminya melainkan dengan makanan yang basah yang takut binasa, maka iaitu haruslah bagi perempuan itu memberikan dia bagi seorang dengan tiada izin suaminya, maka jika berbuat ia, nescaya adalah bagi suaminya itu pahala dan adalah atas perempuan itu berdosa .

Dan tiada harus pula keluar ia daripada rumahnya melainkan dengan izin suaminya, maka jika berbuat ia, nescaya melaknatkan Allah Ta‘ala dan segala Malaikat itu marah hingga taubat ia atau kembali .

Ketahuilah olehmu hai segala perempuan !!! Apabila musafir suamimu, maka jangan sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main dan jangan pula perhiasan hingga pulang kepadamu oleh suamimu .

Dan demikian lagi, jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu .

Akibat Tidak Redha Suami Berkahwin Muhimmah siri9Hai segala kaum perempuan !!! Mengapakah tiada engkau redha dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain, tiliklah olehmu hai segala perempuan, betapa engkau beri tipu daya oleh syaithan hingga jatuhlah engkau ke dalam kufur dan azab yang mengekalkan ia di dalam Neraka Jahannam . Berlindung kiranya kita kepada Allah daripada yang demikian itu  .

Hai segala kaum perempuan !!! Adakah bagimu kuasa menyabar atas panas api Neraka Jahannam ???

Atau yakinkah engkau bahawa dimasukkan engkau ke dalam Syurga, tiada sekali-kali yang demikian itu ???

Tidakkah engkau takut hai segala perempuan akan azab dan siksa api Neraka ???

Maka jikalau engkau syak, cubalah olehmu dahulu akan api dunia ini, sementara belum lagi datang api Neraka Jahannam . Kuasakah kamu sabar atau tiada ???

Maka bahawa sungguhnya api Neraka Jahannam itu terlebih panas dan keras siksanya daripada api dunia ini beberapa ribu kali ganda lagi .

Ketahui olehmu, hai segala perempuan !!! Jikalau banyak sekalipun amal kamu apabila tiada redha oleh suami kamu, nescaya tiada diterima { amal } kamu seperti { sabda } Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Barang di mana ada perempuan yang berbuat ‘ibadat seperti ‘ibadat Siti Maryam anak Imran, padahal tiada redha daripada perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta‘ala daripadanya segala amalnya dan dimasukkan Allah Ta‘ala akan dia bersama-sama dengan segala kafir dan munaafiq dan lapis yang di bawah daripada segala Neraka melainkan bahawa taubat ia ’ .

Dan sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Barang di mana perempuan yang menilik ia akan muka suaminya dengan muka yang masam, nescaya disuratkan Allah Ta‘ala dengan sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit, kejahatan, maka jika mati ia dahulu daripada redha suaminya, nescaya dimasukkan ia ke dalam api Neraka ’ .

Dan lagi cerita daripada Hasan Basri Rahimahullaahu Ta‘ala, bahawa sungguhnya sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta‘ala akan sembahyang hingga kembali ia kepada suaminya, dan ditaruhkan tangan itu kepada tangan suaminya dan berkata ia kepada suaminya : Perbuatlah olehmu dengan barang yang engkau kehendak, serta dengan manis muka dan jikalau tiada diperbuat seperti yang demikian itu serta kuasanya maka iaitu zalim, dan zalim itu haram dan dikutuki Allah Ta‘ala daripada yang demikian itu ’ .

Dan lagi cerita daripada Saiyyidina ‘Ali Radhiyallaahu ‘anhu : Bahawa sungguhnya telah berkata ia, adalah aku duduk serta Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari di dalam rumah Siti Khadijah Radhiyallaahu ‘anha, menceritakan akan kami oleh Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan cerita Bani Israel, iaitu cerita ummat Nabi yang dahulu-dahulu, kemudian bersabda ia :

Tiada ada daripada perempuan yang berkata ia bagi suaminya ; Apa bagimu ? Ya’ni dengan perkataan yang membawa kepada marah dan sakit hati melainkan melaknatkan akan dia oleh Allah Ta‘ala dan segala Malaikat dan putuskan oleh segala amalnya perempuan itu ’ .

Hai segala perempuan !!! Hendak { hendaklah } engkau melepaskan daripada mengerjakan pekerjaan yang tiada diterima Allah Ta‘ala segala amal kamu supaya sejahteralah engkau daripada azab Allah Ta‘ala yang tiada sesiapa mengetahui di dalam negeri Akhirat .

Dan demikian lagi cerita daripada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tiada daripada perempuan yang berkata ia dengan perkataan yang keji bagi suaminya melainkan mengeluarkan Allah Ta‘ala  akan dia akan lidahnya pada hari Qiyaamah daripada pihak belakangnya, kemudian digantung akan dia dengan lidahnya dan ditambatkan akan tangannya dan kakinya dengan rantai dan belenggu, kemudian maka diserukan atasnya pada Padang Mahsyar dengan serunya :

Inilah balasan bagi orang yang derhakakan suaminya ’, kemudian menghela akan dia oleh segala Malaikat Zabaniyyah ke dalam api Neraka, kemudian berkata pula : Rasa olehmu akan siksa yang amat sangat dengan sebab engkau derhaka dan menyakiti akan suamimu  di dalam dunia ’ .

Membantah Hukum Poligami Muhimmah siri 8Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantahan, ya’ni yang tiada ikut ajaran suami dan tha‘at itu iaitu setengah daripada dosa yang besar lagi akan dimurkai oleh Allah Subhaanahu wa Ta‘ala, dan sebab itulah yang memasukkan ke dalam Neraka .

Dan yang terlebih bantahan lagi yang terlebih sangat jahatnya itu sebab suaminya beristeri yang lain, maka iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras, maka betapa tiada ada yang demikian itu bahawa sungguhnya adalah marahnya itu seolah-olah pada barang yang disuruh Allah Ta’ala dan pada hukum yang didatangkan oleh Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka tiadalah ada yang terlebih jahatnya daripada perempuan yang demikian itu kerana menyuruh oleh Allah Subhaanahu wa Ta’ala akan bernikah dengan firmanNya :

...ۖ.ﺭﺑٰﻊ    ﺜﻟٰﺙ    ﻤﺛﻧٰﻰ  ﭐﻟﻧﺴﺂﺀ  ﻤﻦ  ﻤﺎﻄﺎﺏﻟﻜﻡ  ﻓﭑﻧﻜﺤﻮﺍ

Ertinya : “ Maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu kepada segala perempuan, dua atau tiga atau empat” .
( Surah An Nisaa΄ : Ayat 3 )

Dan menyuruh pula oleh Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam akan bernikah, dan bersabdanya :

Hai segala orang yang muda, bernikah-nikah barang yang kuasa daripada kamu akan bernikah, maka hendaklah beristeri, maka sungguhnya beristeri itu, iaitu memejamkan ia bagi mata dan memeliharakan ia bagi farajnya . Dan barang siapa tiada kuasa, maka lazimkanlah atasnya dengan puasa, maka bahawa sungguhnya puasa itu melemahkan ia akan syahwatnya ’ .

Dan lagi bersabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, maka bahawa sungguh nya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala ummat yang dahulu-dahulu pada hari Qiyaamah ’ .

Dan beberapa lagi hadits Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam lagi menyuruh membanyakan bernikah dan membanyakkan anak .

Maka apabila marah oleh seorang pada barang yang diredhakan Allah Ta‘ala dan redha pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluar ia daripada mengikutkan bagi keduanya, maka adalah hukumnya perempuan yang demikian itu masuklah ia   di dalam jumlah syaithan dan Iblis yang kena laknat Allah Ta‘ala .
Hai segala kaum perempuan, apa yang terlebih besar bala΄ daripada penasihat baginya jikalau tiada engkau mahu menurut nasihat ini, maka bahawa sungguhnya jika tiada redha dengan suaminya beristerinya yang lain, maka terkeraslah datang bala΄ padanya dunia dan Akhirat serta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari .

Maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad, lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan kerana bernikah suaminya akan perempuan yang lain, maka meringankan ia akan Syari‘at yang tiada haruskan oleh Syara’ dan apabila meringankan ia akan agama yang suci, iaitu agama Nabi Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, nescaya kufurlah ia  

Dan demikian lagi perempuan yang mengi’tiqadkan aniaya pada barang yang diharuskan oleh Allah Ta‘ala dengan dia  .


Isteri Yang Derhaka Muhimmah siri 7Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia padahal marah ia atas isterinya, nescaya melaknat akan dia oleh segala Malaikat hingga sampai Shubuh ’ .

Dan cerita daripada keduanya pula : ‘ Demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan qudratNya, tiada daripada seorang lelaki yang memanggil ia akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia atas datangnya melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya dan kekerasannya itu murkalah atasnya hingga redha daripadanya oleh suaminya ’ .

Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Balhaqi : Tiga orang yang tiada menerima Allah Ta‘ala bagi mereka itu akan sembahyangnya tiada mengangkatkan Allah Ta‘ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan :

( 1 ) Hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali ia kepada penghulunya .

( 2 ) Perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia .

( 3 ) Orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya .Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta‘ala itu sepuluh perkara :

( 1 ) Sembahyang orang yang tiada berjema‘ah .

( 2 ) Sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya .

( 3 ) Sembahyang orang yang berbuat zina .

( 4 ) Sembahyang orang yang makan riba .

( 5 ) Sembahyang orang yang menyamun .

( 6 ) Sembahyang orang yang makan yang haram .

( 7 ) Sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram .

( 8 ) Sembahyang orang yang menjual yang haram .

( 9 ) Sembahyang hamba yang lari daripada tuannya .

( 10 ) Sembahyang perempuan yang masam mukanya atau derhaka atau bertutur dengan marah kepada suaminya .

Telah mengeluarkan Khathib : Di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, adalah ia itu di dalam murka Allah Ta‘ala hingga kembali ia kepada rumahnya atau hingga redha daripadanya oleh suaminya .

Dan pada suatu riwayat : Telah melaknatkan akan dia oleh segala Malaikat yang di langit dan tiap-tiap suatu yang lalu atasnya yang lain daripada jin dan manusia hingga kembali ia .

Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Thabrani dan Baihaqi dan Hakim : Di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia, maka lalu ia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti buat zina dan tiap-tiap mata memandang itu zina .

Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu ‘Adi dan Ibnu ‘Asakir : Apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, tiada aku lihat daripada engkau kebajikan sekali-kali, maka sungguhnya batallah amalannya perempuan itu .

Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta‘ala ghaaliblah jatuhnya perkataan yang demikian itu jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekelian masa sekalipun kemudian dilihatnya kejahatan suatu daripadanya, nescaya berkata ia : Tiada ada aku lihatnya suatu kebajikan kamu sekali-kali .

Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi : Di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan thalaq daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau Syurga .Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah : Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya .    

Dan warid telah datang daripada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bahawa sungguhnya bersabda ia :

Aku melihat ke dalam Neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekelian perempuan ’ .

Bermula yang demikian itu sebab sedikit tha‘at mereka itu bagi Allah dan RasulNya dan dengan sebab sedikit pula tha‘at bagi suaminya mereka itu dan kebanyakan tabarruj mereka itu, ertinya apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya, nescaya memakai ia yang kemegahan kainnya dan menghiasi ia dan membaikkan ia akan dirinya dan keluar ia memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya, maka jikalau ditaqdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya .

Dan kerana inilah bersabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bermula perempuan semuanya aurat, maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah, maka bahawa sungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya : Ke mana engkau hendak pergi, maka jawab ia : Aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit, atau aku hendak mengikut akan jenazah, maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaithan hingga mengeluarkan ia akan tangannya ’ .

Dan sabdanya pula :

Tiap menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta‘ala dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya atau berbuat ‘ibadat ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya ’ .

Dan adalah Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda ia :

Adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya, keluar ia antara segala lelaki padahal memandang ia kepada mereka itu dan memandang lelaki itu padanya ’ .

Dan warid pula daripada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, bahawa sesungguhnya bersabda ia :

Meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada hawa΄ dan segala ikan yang  di dalam air, dan segala Malaikat yang pada langit dan matahari dan bulan selama di dalam keredhaan suaminya ’ .

Dan di mana-mana perempuan yang derhaka, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala Malaikat dan segala manusia sekeliannya ’ .

Dan di mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suami nya, maka perempuan itu di dalam murka Allah Ta’ala hingga suka ia

Dan di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, nescaya melaknatkan akan ia oleh Malaikat hingga kembali pulang ia ’ .Dan telah datang daripada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bahawa sungguhnya ia bersabda :

Empat bahagi daripada perempuan yang isi Neraka ’ :

( 1 ) Perempuan yang jahat perkataan atas suaminya dan jikalau ghaib suaminya daripadanya maka tiada memeliharakan ia akan dirinya dan jikalau hadir suaminya nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya.

( 2 ) Perempuan yang membuat ia akan suaminya barang tiada kuasa.

( 3 ) Perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluar ia daripada rumahnya, hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan .

( 4 ) Perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum dan tidur dan tiada baginya gemar pada pekerjaan sembahyang dan tiada gemar pula pada berbuat tha‘at bagi Allah dan RasulNya dan tiada gemar pula di dalam tha‘at bagi suaminya .

Balasan Isteri Derhaka Muhimmah siri 6


Adapun siksanya pada hari Akhirat, jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta thalaq kerana tiada kesakitan yang tiada haruskan oleh Syara’, nescaya haramlah atas perempuan itu bau Syurga .

Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataannya, nescaya digunting lidahnya di dalam api Neraka serta dituang air panas di dalam lehernya .

Dan jikalau derhakanya sebab keluar daripada rumah, maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya, nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api Neraka .

Demikianlah berbagai-bagai siksanya kerana berbagai-bagai derhakanya, seperti yang diceritakan oleh Saiyyidina ‘Ali Radhiyallaahu ‘anhu :

Adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan ada sertaku isteriku, Siti Fatimah Radhiyallaahu ‘anha, maka tatkala menepuk pintu, maka sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

‘ Siapa yang di pintu itu ’ ?

Maka sahut Siti Fatimah : Kami dengan suami kami ‘Ali, hamba datang mengadap akan dikau, ya Rasulullah .

Maka tatkala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat akan Nabi hal keadaannya menangis akan sebagai tangis yang sangat.

Maka kataku baginya :

Penebusmu aku, engkaulah bapaku, dan ibuku, ya Rasulullah . Apalah yang menangiskan akan dia ?

Maka sabdanya :

Bahawa sungguhnya telah aku lihat pada malam Mi’raj beberapa perempuan daripada ummatku di dalam siksa yang amat sangat, maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat siksa mereka itu ’  .

Berkata Saiyyidina ‘Ali radhiyallaahu ‘anhu :

Ya Rasulullah, betapa engkau lihat kepada mereka itu ?

Maka sabda Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan api Neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya ’ .

Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya ’ .

Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan kakinya padahal terikat lagi terlipat, telah megeluarkan segala Malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakang dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya dan dituangkan air panas ke dalam lehernya ’ .

Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya dan buah zaqqum itu dituangkan masuk di dalam lehernya, erti buah zaqqum itu, iaitu buah kayu di dalam Neraka yang amat pahit, maka apabila memakan mereka itu akan zaqqum itu, nescaya mengelegak segala isi perut mereka itu dan otak mereka itu dan gusi mereka itu dan keluar lidah apinya daripada mulut mereka itu ’ .

Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia akan daging dirinya dan api Neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya ’ .

Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala Malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya dan ditambatkan dua susunya kepada ubun-ubunnya dan dijadikan atas badannya itu beberapa ular dan kala, hal keadaannya memakan ia akan dagingnya dan minum ia akan darahnya ’ .

Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan kelu di dalam kerongkongan api Neraka, padahal keluar otak daripada kepalanya, dan lagi mengalir ke dalam hidungnya dan segala badan nya itu amat busuk, lagi terputar-putar seperti kena penyakit yang besar ’ . 

Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapannya hingga ke belakangnya daripada segala anggotanya dengan gunting api Neraka ’ .

Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya hitam segala mukanya dan dua susunya dan api memakan isi perutnya ’ .

Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keldai dan di atasnya itu beribu-ribu warna daripada azab ’ .  

Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing dan api Neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar ia daripada mulutnya dan segala Malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api Neraka.

Kata Saiyyidina ‘Ali : Maka berdiri Siti Fatimah Radhiyallaahu ‘anha kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka berkata Siti  Fatimah :

Hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa-apa dosa mereka itu hingga jatuh atas sekelian mereka itu dengan beberapa siksa ?

Maka sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahawa sungguhnya ia tiada mahu menutup rambutnya daripada lelaki yang lain yang haram memandangnya ’ .

Dan adapun perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan air yang panas dituangkan di dalam leher itu, maka bahawa sungguhnya ia menyakiti akan suaminya ’ .

Dan adapun perempuan yang tergantung dua susunya itu, maka bahawa sungguhnya ia memberikan air susu suaminya tiada dengan izinnya ’ .

Dan adapun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya di dalam kerongkongan api Neraka itu, maka bahawa sungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripadanya ’ .

Dan adapun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya dan api Neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya, maka bahawa sungguh nya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang yang lain, yang tiada memperhiasi bagi suaminya’ 

Dan adapun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya yang tertambat kepada dua susunya bertambat pada ubun-ubun dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular dan kala yang memakan ia akan dagingnya dan meminum ia akan darahnya bahawa sungguhnya ia di dalam dunia tiada hendak bersuci badannya dan tiada hendak mandi daripada junub dan haidh dan daripada nifas dan meringan-ringan akan sembahyang ’ .

Dan adapun perempuan yang tergantung hal keadaan kelu dan buta dan tuli yang ada ia di dalam kurungan api Neraka, maka bahawa sungguhnya ada ia mendatangkan daripada anak zina ditambatkan akan dia pada batang leher suaminya ’ .

Dan adapun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya itu seperti badan himar, ya’ni keldai bahawa sungguhnya ia adalah sangat mengadu-adu lagi amat dusta ’ .

Dan adapun perempuan yang seperti rupa anjing dan api masuk ia daripada mulutnya dan keluar ia daripada duburnya, maka bahawa sungguhnya ia adalah sangat membangkit akan manusia, lagi banyak dengki berdengki ’ .

 Wahai anakku !!! Jagalah bagi perempuan yang derhaka ia akan suaminya ’ .


Kewajiban isteri Muhimmah ( Siri 5 )( Dan telah ) Mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas :

Telah berkata ia adalah Ahli Bait daripada Anshari, ada bagi mereka itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan air hingga katanya, maka tatkala memandang unta itu kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, nescaya berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur ia hal keadaannya sujud unta itu antara hadapannya, maka berkata baginya oleh segala Shahabat : Ya Rasulullah, ini binatang tiada ber‘aqal, sujud ia bagi engkau dan kami sekelian ini semuanya mempunyai ‘aqal, maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau .

Maka bersabda ia :

‘ Tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia bagi manusia . Dan jikalau patut sujud ia bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia bagi suaminya kerana sangat besar haknya itu atas isterinya, jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya pun yang jadi najis ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan dia, maka menjilat-jilat akan dia, sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya ’ .

Dan telah berkata oleh setengah ‘Ulama΄  :

Wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya, dan merendahkan mata pada hadapannya .

Dan wajib pula mengikut bagi suruhnya dan diam ia tatkala berkata suaminya, dan berdiri tatkala datangnya dan tatkala keluarnya dan mendatangkan diri atas suaminya tatkala hendak tidur dan memakai bau-bauan baginya .

Dan bersungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang sebagainya dan mengekali perhiasan tatkala hadirnya dan meninggalkan perhiasan pada ketika ghaibnya .

Dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya tatkala ghaibnya, sama ada pada hamparannya atau hartanya dan memuliakan bagi isi rumah suaminya dan segala kerabatnya dan lagi melihatnya ia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak-banyak .

Maka sayugianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah bahawa sungguhnya ia di dalam mengerjakan tha‘at bagi Allah Subhaanahu wa Ta‘ala  dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya dan lagi minta redha kepadanya, maka iaitulah Syurga atau Nerakanya .

Dan tersebut di dalam Tuhfah bagi Syeikh Ibnu Hajar, dan di dalam Nihaayah bagi Ramli :

Apabila zhahir tanda derhakanya seperti kasar jawabnya kemudian daripada lambatnya dan masam mukanya kemudian daripada bersihnya dan berpaling kemudian daripada berhadapan, maka mengajarlah ia akan isterinya hal keadaannya sunat, ertinya : hendaklah menakut ia akan dia akan siksa dunia ini dengan palu dan lagi digugurlah nafqah dan gilirannya dan hendaklah menakuti pula akan dia akan siksa Akhirat dengan api Neraka,

Seperti firman Allah Ta‘ala :


ﻓﻌﻅﻮﻫﻦّ   ﻧﺷﻮﺯﻫﻦّ   ﺘﺨﺎﻓﻮﻦ   ﻮﭐﻟٰﺘﻰ

Ertinya : “ Segala perempuan yang takut kamu akan derhaka mereka itu, maka ajar oleh kamu akan mereka itu ” .
( Shurah An Nisaa΄ : Ayat 34 )

Dan sayugianya bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar yang shahih keduanya, iaitu apabila bermalam oleh perempuan hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, nescaya melaknatkan akan dia oleh segala Malaikat hingga sampai waktu Shubuh .

Adapun jikalau tahqiqlah derhakanya seperti menegah ia daripada mengambil kesukaan dan seperti keluarnya daripada rumah dengan tiada uzur Syar‘ie dan tiada berulang-ulang derhakanya, maka hendaklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat ketidurannya hal keadaannya sunat jangan dipalu .

Tetapi kata Imam Nawawi : Dipalu ia, ertinya ; harus bagi suaminya berbuat yang demikian itu dengan syarat mengetahuinya akan memberi faedah oleh palu itu .

Dan tiada harus dipalu di atas mukanya atau berdarah atau pecah-pecah .

Adapun mengetahui bahawa sungguhnya palu itu tiada memberi faedah ia, maka jadi haram pula itu kerana bahawa sungguhnya menyiksa akan orang dengan tiada faedah . Dan tiada harus pula palu akan perempuan yang merdeka itu sampai empat puluh dan akan lainnya itu dua puluh . Inilah siksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini .