Rabu, 14 Mac 2012

Bahrul Maadzi - Tanda-Tanda Hampir Qiyaamah

Bab Yang Telah Datang Ia Pada Menyatakan Hadits Yang

 Membicarakan Terbit Matahari Di Maghrib

Ketahuilah kiranya wahai saudaraku matahari terbit daripada maghrib itu akan jadi satu tanda bagi hampir Qiyaamah dunia ini kerana tiap-tiap sesuatu itu apabila berubah ia daripada aturan biasa tanda menunjukan hampir binasa . Boleh kita ambil bandingnya dengan tubuh kita atau lainnya . Dari mula ia jadi dan zhahirnya ke dunia pastilah perkakas nyawa kita dan perkakas di dalam perut kita berjalan dengan betulnya jadilah tubuh badan itu hidup dengan selamatnya tetapi manakala jadi berubah aturan badan terkadang panas sangat ia dan sejuk amat ia dan terkadang lemah nadinya, maka menunjuklah mahu binasa, istimewa pula apakala seseorang itu tersalah sudah tua terkadang sendi di sini sakit terkadang sendi di situ sakit terkadang urat itu tersalah terkadang darah dalam badan ada lemah terkadang kena sesak nafasnya hingga sentiasa salah turun tanda mahu matinya ke atasnya . Demikianlah alam ini apakala berubah ia daripada aturannya, maka menunjuklah mahu binasa sebagaimana adat biasanya matahari itu terbit dari masyriq terus berjalan ke maghrib tiba-tiba Allah ubahkan aturannya sebentar iaitu berjalan dari maghrib ke masyriq pula, maka hal yang demikian itu telah dikhabarkan oleh Nabi kita s.a.w di dalam masa hayatnya lagi tersebut di dalam hadits yang dikeluarkan oleh Abu ‘Isa At Tirmidzi dengan katanya :

Diriwayatkan daripada seorang Shahabat bagi Nabi s.a.w namanya Abi Dzar r.h katanya : Masuk aku ke dalam masjid pada waktu lenyap matahari, ya’ni waktu masuknya mahu jadi malam dan Nabi s.a.w ada duduk, maka sabdanya : ‘ Ya Aba Dzar, adakah kamu tahu kemana pergi ini matahari ?

Apakala didengar oleh Abu Dzar akan sabda Nabi s.a.w bertanya kepadanya lalu disahutnya : Allah dan RasulNya lebih tahu dan kami ini tiada mengetahui seperti yang demikian ini melainkan dengan khabar daripada Allah dan ajaran daripada Rasulullah, maka apa yang diajarnya dan dikhabarnya, tahulah kami dan barang yang tidak dikhabarkan, jahillah kami .

Sabda Nabi s.a.w : ‘ Maka bahawasanya matahari itu pergi ia minta izin pada Tuhannya sujud, maka diizinkan baginya . Dan sungguhnya seolah-olahnya dikatakan baginya ; Terbitlah engkau dari pihak engkau datang, maka terbit ia daripada pihak maghribnya ’ .

Masalah : ( Kata ‘Ulama΄ ) Adalah matahari itu sekarang tiap-tiap kali ghurubnya minta sujud kepada Allah Ta‘ala, maka diizinkan sujudnya kemudian disuruh Allah terbit kembali dari masyriqnya berjalan ke maghrib dan minta sujud pula, maka Tuhan beri izin kemudian disuruh kembali terbit dari masyriq ke maghrib pula melainkan apakala telah dilihat matahari akan dunia ini telah penuh di dalamnya dengan ma’shiat dan banyak tidak terkirakan lagi serta tidak mereka itu peduli akan ajaran dan nasihat ataupun tidak ada orang yang memberi ingat dan memberi nasihat dan tiada siapa endahkan hukum-hukum Allah dan RasulNya lagi, maka pada waktu itu sujud matahari apakala sujud kepada Allah lalu minta izin ia kepadaNya kiranya tidak kembali ia ke dunia lagi, maka Tuhan izinkan dia tetap di bawah ‘Arasy beberapa malam .

Kata ‘Ulama΄ : Itulah makna sepotong ayat yang dibaca oleh Nabi s.a.w sebagai kata Abi ‘Isa : Kemudian dibaca oleh Nabi akan Al Quran kira maknanya : “ Dan itulah tempat baginya ” .

Masalah : ( Kata ‘Ulama΄ ) Setelah tetap matahari di bawah ‘Arasy itu tiga malam tidak bergerak maka jadi panjanglah malam tidak mengetahuikan panjang malam itu melainkan orang yang sentiasa kebiasaan bangkit sembahyang Tahajjud kerana orang yang sembahyang Tahajjud itu apabila telah tidur ia kemudian daripada sembahyang ‘Isya΄ lalu bangun pula ia tengah malam menunaikan ‘ibadatnya sembahyang dan berdzikir dan membaca wirid dan lainnya .

Demikianlah diperbuatnya tiap-tiap malam, maka pada malam matahari duduk tetap di bawah ‘Arasy itu apakala telah habis ‘ibadatnya dan wiridnya tidak juga terbit matahari lalu keluar mereka itu melihat bintang apakah macam maka keluar tiba-tiba dilihatnya seperti sehari jua, maka sudahlah mereka itu jatuh salah sangka menghabiskan waktunya dan kurang ‘ibadatnya kemudian kembali pula mereka itu berbuat ‘ibadat dengan bersungguh hati dan ambil jaga dengan sebetulnya menghabiskan sembahyang dan dzikir dan wirid-wiridnya dengan cukup tertib tiba-tiba tidak juga terbit fajar itu kemudian keluar mereka itu melihat bintang-bintang, nampaknya seperti hari-hari juga, dengan kerana itu sudahlah takut orang itu, apakah ‘alamatnya begini ! Inikah ia ‘alamat Qiyaamah ? Lama-lama dapat yakin kepada mereka itu ialah ‘alamat Qiyaamah lalu berkhabar setengahnya kepada setengahnya akan demikian itu dan berhimpunlah semuanya di dalam masjid memohon pada Tuhan lalu menangis .

Masalah : Matahari tidak terbit jadi mengemparkan orang-orang .Kata ‘Ulama΄: Dengan kerana matahari itu tiada terbit beberapa lama itu jadi gempar orang-orang dan didapati segala puak yang tersebut itu pada tiap-tiap negeri tetapinya sedikit serta pula yang banyak gempar dan tak senang hati ialah orang-orang faqir dan orang hina dina tiada siapa orang kaya endah akan mereka itu . Apakala sempurnalah tiga malam matahari itu tiada terbit, maka menyuruh Allah akan dia terbit dari maghrib . Bila dilihat orang akan matahari itu terbit dari maghrib, tahulah orang-orang akan Qiyaamah telah hampir sangat masanya, maka menangislah ahli langit dan bumi dan pada waktu terbit matahari yang demikian itu juga berserulah yang menyeru dari langit : Adakah tidak matahari itu telah terbit dari maghrib . Apakala didengar ahli bumi akan seru itu lalu menangis belaka dan merendahkan diri serta memandang ke langit telah dilihat mereka itu akan cahaya matahari dan bulan itu tidak seperti kebiasaan lagi dan jadi keduanya seperti talam berhimpun pada tempat yang satu, maka pada hari itu tiada berguna menangis lagi .  

Rujukan : Kitab Bahrul Maadzi