Ahad, 30 Disember 2012

Kelebihan Takbiiratul Ihram


KELEBIHAN TAKBIIRATUL IHRAM MA΄MUM MENGIRINGI TAKBIRATUL IHRAM IMAM

Telah tersebut di dalam Kitab Syarhul Syihab : Diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka empat ratus unta dan empat puluh orang hamba sahaya bagi Abu Umamah Al Bahili, kemudian masuklah ia menemui Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan dukacita .

Maka ditanyanya oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Dari apa yang mendukacitakannya ’ ?


Lalu ia pun mengkhabarkannya dengan peristiwa yang telah berlaku atas dirinya itu .


Maka bersabdalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepadanya :

Aku sangkakan engkau berdukacita kerana luput engkau daripada takbiiratul ihram mengiringi takbiiratul ihramku ’ .


Maka jawab Abu Umamah ;

Ya, Rasulullah, keluputan takbiiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras ( lebih besar lagi ) dari kehilangan itu semuanya ?

( ya’ni empat ratus unta dan empat puluh orang hamba sahaya yang dicuri orang itu )


Maka jawab Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepadanya :

Bahkan lebih keras ( lebih besar lagi ) daripada kehilangan unta sepenuh bumi ’ .

 

Wallaahu a’lam .

Rujukan : Kitab Al Qaulu Tam Fi Ahkam Al Ma΄mum Wal Imam