Selasa, 17 April 2012

Bab pada menyatakan sabar - Syeikh Ahmad Fatani



Penawar Bagi Hati - Memelihara Mata - siri 11

shurah Yaasiin Ayat 1 - 27 Secara Perkata




Bismillaah . Semoga dengan video ini dapat dijadikan sebagai satu panduan bagi membantu kepada saudara seagama untuk membaca, menghafal dan memahami firman Allah Ta'ala di dalam shurah Yaasiin ini, insyaa Allaah .