Jumaat, 30 Disember 2011

Penawar Bagi Hati - Beramal Shaleh Dengan Mata siri 7

Bismillaah .

Ketahuilah Olehmu Wahai Saudaraku :

Bahawa Sesungguhnya Mata Yang Telah Dikurniakan Oleh Allah Kepada Kita Adalah Sebagai Amanah DaripadaNya Supaya Kita Melihat Hanya Kepada Sesuatu Yang Disuruh Dan DiizinkanNya Sahaja . Dan Jika Kita Melakukan Seperti Yang Demikian Itu,
Maka Berhaklah Kita Bagi Mendapat Janji Baik Daripada Allah
di Akhirat Kelak !!! .

Jika Kita Melihat Sesuatu Yang Baik Itu Semata-Mata Kerana Menurut Adat Kebiasaan Atau Kerana Menurut Hawa Nafsu Atau Kerana Disuruh Oleh Orang Lain Dan Bukannya Niat Kerana Menjunjung Suruh Allah, Bererti Kita Telah Mensia-Siakan Amanah Allah Kepada Kita Kerana Amalan Itu Tidak Akan Mendapat Janji Baik Daripada Allah Di Akhirat Kerana Amal Itu Bukannya Amal Yang Shaleh !!! .

Jika Sesuatu Amal Itu Bukannya Sebagai Amal Yang Shaleh,
Maka Ianya Bukan Dinamakan Sebagai Amal ‘Ibadah !!!

Setiap Amal Yang Shaleh Itu Adalah Semestinya Amal Yang Baik Tetapi Amal Yang Baik Itu Tidak Semestinya Adalah Amal Yang Shaleh !!!

Jika Kita Menggunakan Mata Itu Kepada Melihat Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah, Maka Kita Telah Mengkhianati Amanah Allah, Mengkhianati Kemurahan Allah, Maka Layaklah Kita Menerima Janji Azab Dari Allah Di Akhirat !!!

Peringatan !!!

Sedarlah Wahai Saudaraku Bahawasanya :

Segala Nikmat Yang Kita Dapati Adalah Semata-mata Milik Allah Dan Bukanlah Milik Kita Yang Muthlaq, Maka Kita Tidak Berhak Sedikit Pun Untuk Menggunakan Segala Nikmat-Nikmat Itu Mengikut Sesuka Hati Kita Melainkan Dengan Menurut Hukum Allah Iaitu Dengan Segala Apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah, Sama Ada Wajib, Sunat, Harus Makruh Dan Haram Supaya Ianya Tidak Akan Mendatangkan Mudharat Kepada Kita Apabila Kita Didirikan
Di Mahkamah Rabbul Jalil di Hari Akhirat Kelak !!!    

Penawar Bagi Hati - Pendahuluan Pada Memelihara Mata siri 6


Penawar Bagi Hati - Siri 5
Isnin, 19 Disember 2011

Juz 'Amma - Shurah An Nashr - Video - Perkata Dan Tafsir


TAFSIR AL AZHAR JILID 10

SHURAH 110 : 3 AYAT

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan ( pangkal ayat 1 ) .

Terhadap kepada agamaNya yang benar itu, dan kian lama kian terbuka mata manusia akan kebenarannya .  

Dan kemenangan ” . ( hujung ayat 1 ) .

Iaitu telah terbuka negeri Mekah yang selama ini tertutup . Dan menang Nabi s.a.w ketika memasuki kota itu bersama 10,000 tentera Muslimin sehingga penduduknya takluk tidak dapat melawan lagi . Kedaulatan berhala yang selama ini mereka pertahankan dengan sebab masuknya tentera Islam itu dengan sendirinya telah runtuh . Berhala-berhala itu telah dipecahi dan dihancurkan . Ka‘abah dan sekelilingnya telah bersih daripada berhala . Dan yang berkuasa ialah Islam .

Dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong ” . ( ayat 2 )

Ertinya bahawa manusia pun datanglah berduyun-duyun dari seluruh penjuru Tanah ‘Arab, dari berbagai persukuan dan kabilah . Mereka datang menghadap Nabi s.a.w menyatakan diri mereka mulai saat itu mengakui agama Islam, mengucapkan bahawa memang : ‘ Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasul Allah ’ . Dengan demikian bertukar keadaan . Agama yang dahulunya berjalan dengan sempit, menghadapi berbagai rintangan dan sikap permusuhan sejak kemenangan menaklukkan Mekah itu orang datang berbondong menyatakan diri menjadi penganutnya . Kalau sudah demikian halnya,

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ” . ( pangkal ayat 3 )

Ertinya, bertasbih ialah mengakui kebesaran dan kesucian Tuhan dan bahawa semuanya itu tidaklah akan terjadi kalau bukan kurnia Tuhan  Dan tidaklah semuanya itu kerana tenaga manusia atau tenaga siapa pun di dalam alam ini melainkan semata-mata kurnia Allah . Sebab itu hendaklah iringi ucapan tasbih itu dengan ucapan puji-pujian tang tiada putus-putus terhadapNya, bahkan,

Dan mohon ampunlah kepadaNya ” .

Ini penting sekali kerana selama berjuang, baik 13 tahun masa di Mekah sebelum hijrah, ataupun yang 8 tahun di Madinah sebelum menaklukkan, kerap kalilah engkau atau pengikut-pengikut engkau yang setia itu berkecil hati, ragu-ragu, kurang yakin meskipun tidak dinyatakan kerana sudah begitu hebatnya penderitaan, namun pertolongan Tuhan belum juga datang . Hal ini pernah dibayangkan Tuhan di dalam janjiNya ( Shurah Al Baqarah : 214 ) :

Ertinya : “ Atau apakah kamu sangka bahawa kamu akan masuk ke Syurga padahal belum datang kepada kamu seperti yang datang kepada yang sebelum kamu ; mereka itu dikenai oleh kesusahan ( harta benda ) dan kecelakaan ( pada badan diri ) dan digoncangkan mereka ( oleh ancaman-ancaman musuh ) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman besertanya ; Bilakah akan datang pertolongan Allah itu ? . Ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu telah dekat ” .

Sampai Rasul sendiri dan sampai orang-orang yang beriman yang mengelilinginya telah bertanya, bila lagi kami akan ditolong, padahal kesengsaraan telah sampai ke puncak, tidak terderitakan lagi .

Mohon ampunlah kepada Allah atas perasaan-perasaan yang demikian agar rasa hati itu bersih kembali dan kasih dengan Tuhan bertaut lebih mesra daripada yang dahulu . Dan taubat daripada kegoncangan fikiran dan keragu-raguan yang mendatang dalam hati ialah dengan menyempurnakan kepercayaan kepada Tuhan ;

Sesungguhnya Dia adalah sangat Pemberi Taubat ” ( hujung ayat 3)

Kerana Dia adalah Tuhan, Dia adalah Kasih dan Sayang akan hambaNya dan Dia adalah mendidik, melatih jiwa-raga hambaNya agar kuat menghadapi warna-warni percubaan hidup di dalam mendekatiNya .     

Seakan-akan berfirmanlah Tuhan : “ Bila pertolongan telah datang dan kemenangan telah dicapai dan orang telah menerima agama ini dengan tangan dan hati terbuka, maka rasa sedih telah sima dan rasa takut telah habis . Yang ada setelah itu adalah rasa gembira, sukacita dan syukur, tabah kuatkan hati mendekatinya . Jangan takabbur dan jangan lupa diri ” .

Oleh sebab itu, maka tersebutlah di dalam sirah ( sejarah ) hidup Nabi s.a.w bahawa seketika beliau masuk dengan kemenangan gemilang itu ke dalam kota Mekah, demi melihat orang-orang yang dahulu memusuhinya telah tegak meminggir ke tepi jalan, melapangkan jalan buat dilaluinya, beliau tundukkan kepalanya ke tanah, merendahkan diri kepada Tuhan sehingga hampir terkulai ke bawah kenderaannya, unta tua yang bernama Qashwaa yang dengan itu dia bernagkat sembunyi-sembunyi meninggalkan negeri yang dicintainya itu dahulu dan dengan unta itu pula dia masuk ke sana kembali sebagai penakluk delapan tahun kemudian .

Menurut catatan Al Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al Fathul Bari, dalam hadits yang dirawikan oleh Abu Ya’la daripada Abdullah bin Umar, shurah ini diturunkan ialah ketika beliau berhenti di Mina di hari Tasyrik pada waktu beliau melakukan Haji Wada’, maka mafhumlah beliau bahawa shurah ini pun adalah menadi isyarat juga baginya bahawa tugasnya sudah hampir selesai di dunia ini dan tidak lama lagi dia pun akan dipanggil ke hadhrat Tuhan .   

Ada juga kemusykilan orang tentang riwayat itu sebab Haji Wada’ terjadi dua tahun setelah Mekah takluk tetapi yang mempertahankan riwayat itu mengatakan bahawa orang berbondong masuk ke dalam agama Allah itu tidaklah putus-putus sampai pun ketika Haji Wada’ itu, bahkan sampai setelah beliau kembali ke Mekah selesai Haji Wada’ .

Dan tersebut juga dalam catatan riwayat bahawa beberapa orang shahabat yang utama sebagai Abu Bakar, Umar dan Abbas mengerti juga akan qiyas isyarat shurah ini kerana mereka yang mengerti bahasa ‘Arab, bahasa mereka sendiri, tahulah bayangan kata ; Kalau pertolongan telah datang dan kemenangan telah tercapai, ertinya tugas telah selesai . Sebab itu ada riwayat daripada Muqatil bahawa seketika ayat ini dibaca Nabi s.a.w di hadapan shahabat-shahabat, banyak ( ramai ) yang bergembira namun ada yang menangis iaitu Abbas bin Abdul Muthalib .

Mengapa menangis paman ? Tanya Nabi s.a.w kepada beliau .
Abbas menjawab : Ada isyarat pemberitahuan waktumu telah dekat !
Tepat apa yang paman sangka itu ’, kata beliau .

Dan hanya 60 hari sahaja menurut Muqatil, sesudah beliau bercakap-cakap hal itu dengan Nabi s.a.w, memang berpulanglah Nabi s.a.w ke hadhrat Tuhan .    

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Umar bin Al Khaththab pada masa pemerintahannya memanggil orang-orang tua yang hadir dalam Perang Badar untuk pertemuan silatur rahim . Di sana hadir Ibnu Abbas yang masih muda . Beliau tanyakan pendapatnya tentang : “ I DZaa Jaaaa A NaSH RuL Laahi WaL FaTH ” ini, dia pun menyatakan bahawa shurah ini pun isyarat bahawa ajal Nabi s.a.w telah dekat . Dan sejak ayat itu turun, selalu Rasulullah membaca dalam sujud dan ruku’nya :

                   ﺍﻏِِْْْ   ٱﻟﻟَُّّ   ٬ َ َِِْ   ﻮَ   َََّ   َ َُْﺎﻨَ
Amat Suci Engkau ya Tuhan kami, dan dengan puji-pujian kepada Engkau ya Tuhanku, ampunilah kiranya aku ini ’ .

Berkata Ibnu Umar : Shurah “ I DZaa Jaaaa A ”, ini turun di Mina ketika Haji Wada’ . Kemudian itu turunlah ayat : “ La QaD Jaaa A KuM Ra Suu LuM MiN AN Fu Si KuM ” ( Shurah 9 AT Taubah, ayat 128 ) maka 35 hari setelah ayat itu turun beliau pun meninggal . Akhir sekali turunlah ayat : “ WaT Ta Quu Yau MaN TuR Ja ‘Uuu Naa Fii hii I LaL Laah ” ( Shurah 2 Al Baqarah ayat 281 ), maka 21 hari setelah ayat itu turun, beliau pun meninggal . 

Sabtu, 17 Disember 2011

Penawar Bagi Hati - ( Video ) SIRI 4Juz 'Amma - Shurah Al Masad ( Perkata ) Video Serta Tafsirnya

TAFSIR AL AZHAR JILID 10

SHURAH 111 : 5 AYAT 


Abu Lahab adalah paman ( bapa saudara ) dari Nabi s.a.w sendiri, saudara dari ayah beliau . Nama kecilnya Abdul ‘Uzza . Sebagai kita tahu, ‘Uzza adalah nama sebuah berhala yang dipuja orang Quraisy ; Abdul ‘Uzza bin Abdul Muthalib . Nama isterinya ialah Arwa, saudara perempuan dari Abu Sufian Sakhar bin Harb, khalah dari Muawiyah . Dia dipanggilkan Abu Lahab, yang dapat diartikan ke dalam bahasa kita dengan “ Pak Menyala ” kerana mukanya itu bagus, terang bersinar dan tampan . Gelar panggilan itu sudah lebih dikenal orang buat dirinya .

Dalam kekeluargaan sejak zaman sebelum Islam, hubungan Muhammad s.a.w sebelum menjadi Rasul amat baik dengan pamannya ini, sebagai dengan pamannya yang lain-lain juga . Tersebut di dalam riwayat bahawa seketika Nabi Muhammad s.a.w lahir ke dunia, Abu Lahab menyatakan sukacitanya kerana kelahiran Muhammad dipandangnya akan ganti adiknya yang meninggal di waktu muda, ayah Muhammad iaitu Abdullah sampai Abu Lahab mengirimkan seorang jariahnya yang muda bernama Tsuwaibah untuk menyusukan Nabi s.a.w sebelum datang Halimatus Sa’diyah dari desa Bani Sa‘ad .

Dan setelah anak-anak pada dewasa, salah seorang puteri Rasulullah s.a.w kahwin dengan anak laki-laki Abu Lahab tetapi setelah Rasulullah s.a.w menyatakan dakwahnya menjadi Utusan Allah mulailah Abu Lahab menyatakan tentangannya yang amat keras sehingga melebihi dari yang lain-lain, bahkan melebihi dari sikap Abu Jahal sendiri .

Seketika datang ayat yang tersebut di dalam Shurah 26, Asy Syu‘ara΄ ayat 214 :

Dan beri peringatanlah kepada kaum kerabatmu yang terdekat ”, keluarlah Nabi s.a.w dari rumahnya menuju bukit Shafa . Dia berdiri dan mulai menyeru :

Ya shabahah ! ( Berkumpul pagi-pagi ) . Orang-orang yang mendengar tanya bertanya, siapa yang menyeru ini ? . Ada yang menjawab : Muhammad rupanya, lalu orang pun berkumpul .  

Maka mulailah beliau mengeluarkan ucapannya :

Hai Bani Fulan, Hai Bani Fulan, ‘ Hai Bani Fulan, ‘ Hai Bani ‘Abdi Manaf, ‘ Hai Bani Abdul Muthalib ! ’ .

Semua Bani yang dipanggilnya itu pun datanglah berkumpul, lalu beliau berkata :

Kalau aku katakan kepada kamu semua bahawa musuh dengan kuda peperangannya telah keluar dari balik bukit ini, adakah di antara kamu yang percaya ?

Semua menjawab : Kami belum pernah mengalami engkau berdusta .

Maka beliau teruskanlah perkataannya :

Sekarang aku beri peringatan kepadamu semuanya bahawasanya di hadapan saya ini azab Tuan yang besar sedang mengancam kamu ’ .

Tiba-tiba sedang orang lain terdiam mempertimbangkan perkataannya yang terakhir itu, bersoraklah Abu Lahab : Apa hanya untuk mengatakan itu engkau kumpulkan kami ke mari ? Tubban laka ! Anak celaka !

Tidak berapa saat kemudian turunlah Shurah ini sebagai sambutan keinginan Abu Lahab agar Nabi Muhammad s.a.w, anak saudaranya itu mendapat kebinasaan .

1. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab ! ( Pangkal ayat 1 ) .

Diambil kata ungkapan ‘ kedua tangan ’ di dalam bahasa ‘Arab yang bererti bahawa kedua tangannya yang bekerja dan berusaha akan binasa . Orang berusaha dengan kedua tangan, maka kedua tangan itu akan binasa ertinya, usahanya akan gagal .

Dan binasalah dia ” ( hujung ayat 1 ) .

Bukan sahaja usaha kedua belah tangan yang akan gagal, bahkan dirinya sendiri, rohani dan jasmaninya pun akan binasa . Apa yang direncanakannya di dalam menghalangi dakwah Nabi s.a.w tidaklah ada yang akan berhasil, malahan gagal !

Menurut riwayat tambahan dari Al Humaidi : Setelah isteri Abu Lahab mendengar ayat Al Quran yang turun menyebut nama masjid, beliau s.a.w di waktu itu memang ada dalam masjid di dekat Ka‘abah dan di sisinya duduk Abu Bakar r.h . Dan di tangan perempuan itu ada sebuah batu sebesar segenggaman tangannya, maka berhentilah dia di hadapan Nabi s.a.w yang sedang duduk bersama Abu Bakar itu, tetapi yang kelihatan olehnya hanya Abu Bakar sahaja . Nabi s.a.w sendiri yang duduk di situ tidak kelihatan olehnya, lalu dia berkata kepada Abu Bakar : Hai Abu Bakar, telah sampai kepada saya beritanya bahawa kawanmu itu mengejekkan saya . Demi Allah ! Kalau saya bertemu dia, akan saya tampar mulutnya dengan batu ini !

Sesudah berkata begitu dia pun pergi dengan marahnya . Maka berkatalah Abu Bakar kepada Nabi s.a.w : Apakah tidak engkau lihat bahawa dia melihat engkau ? Nabi s.a.w menjawab :

Dia ada menghadapkan matanya kepadaku tetapi dia tidak melihatku . Allah menutupkan penglihatannya atasku ’ .  

Tidaklah memberi faedah kepadanya hartanya dan tidak apa yang diusahakannya ” . ( ayat 2 )

Dia akan berusaha menghabiskan harta bendanya buat menghalangi perjalanan anak saudaranya, hartanyalah yang akan licin tandas namun hartanya itu tidaklah akan menolongnya . Perbuatannya itu adalah percuma ( sia-sia ) belaka . Segala usahanya akan gagal .

Menurut riwayat dari Rabi‘ah bin ‘Ubbad  ad Dailiy yang dirawikan oleh Al Imam Ahmad : Aku pernah melihat Rasulullah s.a.w di zaman masih jahiliyyah itu berseru-seru di Pasar Dzil Majaz :

Hai sekalian manusia ! Katakanlah Laa I laa ha ill al laah, nescaya kamu sekalian akan beroleh kemenangan ’ .

Orang banyak berkumpul mendengarakan dia berseru-seru itu tetapi di belakangnya datang pula seorang laki-laki, mukanya cakap pantas  Dia berkata pula dengan kerasnya : Jangan kalian dengarkan dia . Dia telah khianat kepada agama nenek moyangnya, dia adalah seorang pendusta ! Kemana Nabi s.a.w pergi, ke sana pula diturutkannya . Orang itu ialah pamannya sendiri, Abu Lahab .

Menurut riwayat dari Abdur Rahman bin Kisan, kalau ada utusan dari kabilah-kabilah ‘Arab menemui Rasulullah s.a.w di Mekah hendak minta keterangan tentang Islam, mereka pun ditemui oleh Abu Lahab . Kalau orang itu bertanya kepadanya tentang anak saudaranya itu sebab dia tentu lebih tahu, dibusukkannyalah Nabi s.a.w dan dikatakannya : Kadzdzab, Sahir ( penipu, tukang sihir ) .

Namun segala usahanya membusuk-busukkan Nabi itu gagal juga !    

Akan masuklah dia ke dalam api yang bernyala-nyala ” . ( ayat 3 ) .

Dia tidak akan terlepas dari siksaan dan azab Allah . Dia akan masuk api Neraka . Dia kemudiannya mati sengsara kerana terlalu sakit hati mendengar kekalahan kaum Quraisy dalam peperangan Badar . Dia sudah yakin Quraisy pasti menang dan kawan-kawannya akan pulang dari peperangan itu dengan gembira, tetapi yang terjadi ialah sebaliknya . Utusan-utusan yang kembali ke Mekah lebih dahulu mengatakan mereka kalah . Tujuh puluh yang mati dan tujuh puluh pula yang tertawan . Sangatlah sakit hatinya mendengar berita itu, dia pun mati . Kekesalan dan kecewa terbayang di wajah jenazahnya .

Anak-anaknya ada yang masuk Islam seketika dia hidup dan sesudah dia mati, tetapi seorang di antara anaknya itu bernama ‘Utaibah adalah menantu Nabi s.a.w, kahwin dengan Ruqaiyyah kerana disuruh oleh ayahnya menceraikan isterinya, maka puteri Nabi s.a.w itu menceraikannya . Nabi s.a.w mengahwinkan anaknya itu kemudiannya dengan Utsman bin Affan . Nabi s.a.w mengatakan bahawa bekas menantunya itu akan binasa dimakan ‘ anjing hutan ’, maka dalam perjalanan membawa perniagaan ayahnya ke negeri Syam, di sebuah tempat bermalam di jalan dia diterkam singa hingga mati .

Dan isterinya ” ( ayat 4 ) . Dan isterinya akan disiksa Tuhan seperti dia juga . Tidak juga akan memberi faedah baginya hartanya, dan tidak juga akan memberi faedah baginya segala usahanya : “ Pembawa kayu bakar ” ( hujung ayat 4 ) .   

Sebagai dikatakan tadi nama isterinya ini Arwa, gelar panggilan kehormatannya sepadan dengan gelar kehormatan suaminya . Dia bergelar Ummu Jamil ( ibu dari kecantikan ) . Dia saudara perempuan dari Abu Sufyan . Sebab itu dia adalah ‘ammah ( saudara perempuan ayah ) dari Mu‘awiyah dan dari Ummul Mu΄minin Ummu Habibah, tetapi meskipun suaminya di waktu dulu seorang yang tampan dan ganteng dan dia ibu dari kecantikan kerana sikapnya yang buruk terhadap agama Allah, kehinaan yang menimpa diri mereka berdua . Si isteri menjadi pembawa kayu api, katu bakar menyebarkan api fitnah ke sana sini buat membusuk-busukkan Utusan Allah .  

Yang di lehernya ada tali dari sabut ” . ( ayat 5 ) .

Ayat ini mengandung dua maksud . Membawa tali dari sabut ertinya, kerana bakhilnya, dicarinya kayu api sendiri ke hutan, dililitkannya kepada lehernya, dengan tali daripada sabut pelepah kurma sehingga berkesan kalau dia bawanya berjalan .

Tafsir yang kedua ialah membawa kayu api ke mana-mana atau membawa kayu bakar . Membakar perasaan kebencian terhadap Rasulullah s.a.w mengada-adakan yang tidak ada . Tali daripada sabut pengikat kayu api fitnah ertinya, boleh menjerat lehernya sendiri

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahawa Tuhan menurunkan Shurah tentang Abu Lahab dan isterinya ini akan menjadi pengajaran dan i’tibar bagi manusia yang mencuba berusaha hendak menghalang dan menentang apa yang diturunkan Allah kepada NabiNya kerana memperturutkan hawa nafsu, mempertahankan kepercayaan yang salah, tradisi yang lapuk dan adat istiadat yang karut-marut . Mereka menjadi lupa diri kerana merasa sanggup kerana kekayaan ada . Disangkanya sebab dia kaya, maksudnya itu akan berhasil, apatah lagi dia merasa bahawa gagasannya akan diterima orang sebab selama ini dia disegani orang, dipuji kerana tampan, kerana berpengaruh . Kemudian ternyata bahawa rencananya itu digagalkan Tuhan dan harta bendanya yang telah dipergunakannya berhabis-habis untuk maksudnya yang jahat itu menjadi punah dengan tidak memberi hasil apa-apa, malahan dirinyalah yang celaka – Demikianlah Ibnu Katsir .

Dan kita pun menampak di sini bahawa meskipun ada pertalian keluarga di antara Rasulullah s.a.w dengan dia, namun sikapnya menolak kebenaran Ilahi, tidaklah akan menolong menyelamatkan dia hubungan darahnya itu .

Selain dari bernama “ Al Lahab ” ( nyala ) shurah ini pun bernama juga “ Al Masad ”, yang bererti tali yang terbuat dari sabut itu .

Beberapa faedah dan kesan kita perdapat dari shurah ini :

Pertama : Meskipun Abu Lahab paman kandung Nabi s.a.w saudara kandung dari ayahnya, namun oleh kerana sikapnya yang menentang Islam itu, namanya tersebut terang sekali di dalam wahyu sehingga samalah kedudukannya dengan Fir‘aun, Haman dan Qarun, sama disebut namanya dalam kehinaan .

Kedua : Shurah “ Al Lahab ” ini pun menjadi i’tibar bagi kita bagaimana hinanya dalam pandangan agama seseorang yang kerjanya ‘ membawa kayu api ’ iaitu menghasut dan memfitnah ke sana ke mari dan membusuk-busukkan orang lain . Dan dapat pula dipelajari di sini bahawasanya orang yang hidup dengan sakit hati, dengan rasa kebencian kerap kalilah bernasib sebagai Abu Lahab itu, iaitu mati kejang dengan tiba-tiba bilamana menerima suatu berita yang tidak diharap-harapkannya . Mungkin juga Abu Lahab itu ditimpa oleh penyakit darah tinggi atau sakit jantung . 

Jumaat, 16 Disember 2011

Hukum Hadd Bagi Pencuri - Kitab Al Iqna' Juzuk 2

Rukun pemotongan tangan :

1 . Masyruq iaitu benda yang dicuri .

2 . Sariqah iaitu terjadinya tindakan pencurian .

3 . Sariq iaitu orang yang melakukan pencurian .

Sedangkan penulis kitab Fathul Qarib hanya meringkaskannya menjadi dua rukun sahaja iaitu sariq dan masyruq .

Imam Ibnu Jauzi berkata : Ketika aku ditanya masalah hukuman hadd terhadap pencuri, maka aku menjawab : Jika tangan ini dipercayai dan mampu memegang amanah, maka tangan ini sangat mahal harganya . Namun jika tangan ini mengkhianati amanah, maka tangan ini telah menjadi murah dan terhina serta tidak ada harganya sama sekali .

SYARAT – syarat yang menyebabkan dipotongnya tangan pencuri iaitu enam :

1 . Orang yang mencuri mestilah telah baligh .

2 . Orang yang mencuri mestilah orang yang ‘aqil ( berakal ) .

3 . Benda yang dicuri mestilah telah mencapai satu nishab atau
lebih sedangkan ukuran satu nishab adalah sepertempat dinar sekalipun seperempat dinar itu milik orang ramai
yang dikumpulkan menjadi satu .

Yang dimaksudkan seperempat dinar ini adalah harta benda yang murni satu jenis sahaja, maksudnya bukan harta benda yang bercampur kerana harta benda campuran pada hakikatnya bukan seperempat dinar . Oleh kerana itu, jika harta yang dicuri jumlahnya seperempat dinar atau nilainya sama dengan seperempat dinar, maka pencurinya mesti dipotong tangannya .

Jika yang dicuri itu bukan dinar atau bukan emas, maka nilainya diperhitungkan dengan dinar tersebut . Dan jika waktu dicuri harta tersebut telah mencapai seperempat dinar, kemudian setelah itu nilainya kurang, maka hukuman potong tangan itu tidak berubah dan tidak gugur kerana hukuman tersebut ditetapkan pada waktu pencuri itu mencuri harta tersebut .

Orang yang mencuri emas mentah sebanyak seperempat dinar belum memenuhi syarat untuk dipotong tangannya kerana timbangan emas yang masih mentah berbeza dengan emas yang telah dibuat perhiasan 

Jika ada seseorang yang mencuri cincin emas yang timbangannya kurang daripada seperempat dinar sedangkan jika dihitung dengan wang harganya sama dengan seperempat emas yang telah dicetak atau sama dengan harga seperempat dinar, maka pencuri tersebut tidak dipotong tangannya .

Dan jika benda yang dicuri terdiri dari dua jenis, maka hendaklah dikira jumlahnya menjadi dua nishab, ertinya masing-masing harta tersebut hendaklah mencapai satu nishab kerana setiap benda yang dicuri mestilah dikira menurut jenis benda tersebut .

Jika ada pencuri yang mencuri baju yang telah rosak, kemudian ia tidak mengetahui bahawa di dalam saku baju itu ada duit yang jumlahnya mencapai satu nishab, maka pencuri itu tetap dipotong tangannya kerana ketidaktahuan pencuri itu tidak dijadikan pertimbangan .

4 . Benda yang dicuri hendaklah telah disimpan
di tempat yang selamat .

Jika seseorang yang mencuri benda yang berada atau disimpan di tempat yang tidak selamat atau benda yang tidak disimpan, maka pencuri itu tidak dipotong tangannya sekalipun benda yang dicuri itu telah mencapai satu nishab .

Jika terjadinya kecurian di waktu siang hari, maka seseorang yang meletakkan motosikalnya di hadapan rumah sudah dianggap menyimpan atau menjaga dengan baik, namun jika terjadi di malam hari setelah motosikal itu diletakkan di hadapan rumah, maka ia dikira sebagai tidak menjaganya dengan baik .

Jika seseorang yang tidur di tempat yang lapang atau di masjid atau di tepi jalan sambil menunggu harta perniagaannya, maka ianya telah dikira sebagai menyimpan harta kerana tidurnya dengan tujuan untuk menjaga harta yang dibawa dengan syarat harta itu bukannya harta yang berharga .  

Jika harta benda yang telah disimpan di tempat yang selamat kemudian dicuri oleh seseorang dengan cara membuat lubang pada tempat simpanan tersebut dan mengambil harta itu sedikit demi sedikit dan akhirnya jika dikumpulkan menjadi jumlahnya satu nishab, maka pencuri itu dipotong tangannya . Hal ini sama halnya dengan  seseorang pencuri yang mencuri sebanyak dua kali akan harta benda yang telah tersimpan di tempat yang selamat dan jika dikumpulkan jumlahnya mencapai satu nishab, maka pencuri itu wajib dipotong tangannya kerana pada hakikatnya ia telah mencuri harta yang disimpan itu samapai kepada satu nishab .

Akan tetapi hal ini berbeza jika ada pencuri yang mencuri dua kali di mana kecurian yang pertama dilakukan di tempat yang tersembunyi, kemudian diketahui oleh pemiliknya . Kecurian yang pertama mendapat harta yang kurang daripada satu nishab, kemudian setelah beberapa waktu, pencuri tersebut mengulangi perbuatannya lagi dengan mencuri harta yang masih disimpan di tempat yang sama tangan pencuri itu tidak dipotong sekalipun jika dikumpulkan harta yang dicurinya itu telah mencapai satu nishab kerana di antara pencurian yang pertama dan yang kedua itu telah dipisahkan dengan pengetahuan pemiliknya .

5 . Orang yang mencuri itu bukan pemilik harta tersebut .

Jika seseorang yang mencuri suatu harta yang menjadi miliknya sendiri atau harta yang merupakan milik bersama dengan cara menanam saham atau lainnya, maka tangannya tidak dipotong kerana harta miliknya itu mungkin diserahkan kepada orang lain untuk dikelolakan atau untuk digadaikan atau untuk disewakan .

Dan juga tidak dipotong tangan pencuri yang mencuri barang yang telah dijual kepada orang lain dan belum diserahkan kepada pembelinya sekalipun wang pembeliannya telah diserahkan, atau seseorang yang mencuri harta benda yang dijual dalam masa khiyar atau seseorang yang mencuri benda yang telah diberikan kepada orang lain sebelum benda tersebut diserahkan kepada yang berhak . Ini sesuai dengan keterangan Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah .

Dan jika ada seseorang yang mendapat wasiat, kemudian ia mencuri benda yang diwasiatkan kepadanya sebelum meninggalnya orang yang berwasiat atau ia mencuri benda yang diwasiatkan kepadanya setelah meninggalnya orang yang berwasiat itu namun belum lagi harta tersebut diserahkan kepadanya, maka ia wajib dikenakan hukuman potong tangan .

Jika seseorang yang faqir mencuri harta benda yang telah diwasiatkan kepada para faqir miskin di mana kecurian itu dilakukan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat, maka pencuri tersebut tidak dipotong tangannya kerana kecurian itu disamakan dengan seseorang yang mencuri harta milik bersama di mana pencuri tersebut turut memiliki bahagian di dalamnya .        

6 . Orang yang mencuri itu tidak memiliki bahagian sedikitpun terhadap harta yang dicurinya itu .

Jika seseorang mengambil harta benda yang dikira miliknya, kemudian ia mengetahui bahawa ternyata harta benda tersebut bukan miliknya atau milik orang tuanya, maka pencuri itu tidak dikenakan hukuman potong tangan .

Jika seseorang anak mencuri harta salah seorang daripada orang tuanya, maka tidak diwajibkan hukuman potong tangan kerana dalam kes ini dianggap kecurian yang samar, ya’ni kerana syubhah milik, maksudnya anak turut memiliki harta orang tuanya dan orang tua turut memiliki harta anaknya kerana harta tersebut memang disediakan untuk masing-masing orang tua dan anak pada waktu memerlukan sekalipun antara orang tua dan anak itu berbeza agamanya .

Jika seseorang mencuri makanan pada masa susah, maka tidak dipotong tangannya kerana ia mencuri lantaran tidak mampu membeli makanan sedangkan perutnya tidak mampu menahan lapar . Kemudian menurut Ibnu Muqri, jika ada seseorang yang diberi izin untuk masuk ke dalam rumah atau ke dalam kedai, kemudian orang itu mencuri, maka pencuri itu tidak dikenakan hukuman potong tangan .

Jika seseorang mencuri benda yang tidak tahan lama seperti makan atau buah-buahan atau sayur-sayuran jika semuanya mencapai satu nishab, maka pencurinya dikenakan hukuman potong tangan .     

Menurut Syeikh Khathib Syarbini bahawa syarat hukum potong tangan ada sepuluh, di mana syarat selanjutnya ialah :

7 . Orang yang mencuri itu adalah dengan kehendaknya sendiri .

Orang yang dipaksa mencuri tidak dipotong tangannya kerana berdasarkan hadits bahawa kalam itu diangkat terhadap tiga orang iaitu kanak-kanak, orang gila dan orang yang dipaksa melakukan sesuatu . Begitu juga orang yang memaksa seseorang supaya mencuri juga tidak dipotong tangannya kecuali jika orang yang dipaksa itu adalah anak yang belum baligh atau anak yang bodoh, maka orang yang memaksa mencuri itu harus dipotong tangannya .

8 . Orang yang mencuri itu hendaklah orang yang
terkena beban hukum taklif .

Jika pencuri itu adalah kafir harbi, tidaklah dipotong tangannya . Lain halnya jika pencuri itu adalah Muslim atau kafir dzimmi, maka dipotong tangannya kerana keduanya menerima beban taklif .   

9 . Benda yang dicuri adalah benda yang dimuliakan oleh agama .

Jika orang Muslim atau kafir dzimmi yang mencuri arak, anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak, maka pencurinya tidak wajib dikenakan hukum potong tangan kerana benda yang diambilnya itu adalah bukan benda yang dimuliakan sebab sesuatu benda yang tidak dimuliakan ianya tidak dikategorikan sebagai harta .   

Jika mencuri sesuatu benda untuk dirosakkan kerana adanya perlanggaran Syara’ seperti mencuri seruling, salib atau berhala untuk dipecahkan atau untuk dirosakkan, maka pencuri itu tidak dipotong tangannya kerana bertujuan untuk menghilangkan kema’shiatan .

10 . Benda yang dicuri jumlahnya ada satu nishab
dengan milik yang sempurna .

Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah bahawa seseorang yang mencuri tikar masjid tidak dipotong tangannya kerana tikar tersebut disediakan bagi semua orang yang hendak melaksanakan shalat sehingga tidak ada pemiliknya secara individu kerana yang memilikinya adalah masjid .

Begitu juga orang yang mencuri karpet, lampu yang menerangi masjid atau harta lainnya yang disediakan untuk kemashlahatan umat Islam seperti harta Baitul Mal, maka pencuri itu tidak dipotong tangannya kecuali jika tikar, karpet atau lampu tersebut berfungsi sebagai hiasan, maka dipotong tangan yang mencurinya itu . Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Muqri .

Kemudian jika benda tersebut disediakan untuk orang kafir dzimmi, maka pencurinya dipotong tangannya kerana benda yang disediakan untuk kafir dzimmi itu jelas dimiliki oleh orang tertentu .

Jika ada yang mencuri lantai masjid yang digunakan untuk umat Islam shalat di masjid, maka tidak dipotong tangannya kerana disamakan dengan mencuri tikar yang disediakan untuk shalat .

Hal ini berbeza dengan orang yang mencuri pintu masjid, kayu dan genting, tiang masjid, kayu penahan masjid, atap masjid serta lampu perhiasan masjid, maka pencurinya harus dikenakan hukuman otong tangan kerana pintu masjid adalah berfungsi untuk menjaga benda-benda yang ada di dalam masjid dan kayu penahan dan tiang serta kayu masjid yang lain berfungsi untuk ketegapan bangunan masjid sedangkan lampu masjid yang berfungsi sebagai hiasan diqiyaskan seperti kain penutup Ka‘abah yang dijaga, maka kerana itulah orang yang mencurinya dipotong tangannya .

Begitu juga, orang yang mencuri Al Quran yang diwaqafkan untuk dibaca, maka juga tidak dipotong tangannya jika pencuri itu mampu membacanya atau jika untuk ia mempelajarinya atau jika untuk ia menyuruh orang lain membacanya kemudian ia dapat mendengarkannya .

Wallaahu a’lam .       

Selasa, 13 Disember 2011

Niat Sembahyang Menurut Pendapat Fuqaha΄ - Fiqhul Islami Jilid 1

PENDAPAT PARA FUQAHA΄ TENTANG NIAT

Pendapat ‘Ulama΄ Madzhab Hanafi :

Perbincangan tentang niat ini merangkumi tiga perkara, iaitu pentafsiran niat, cara berniat dan waktu berniat .

Pentafsiran Niat

Niat ialah kehendak, oleh itu niat sembahyang ialah kehendak melakukan sembahyang kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala . Kehendak adalah perbuatan hati, maka tempat niat ialah di hati, iaitu hatinya mengetahui apakah sembahyang yang hendak dilakukan dan tidak disyaratkan melafazkan atau menyebutnya dengan lidah tetapi digalakkan untuk menolong hati iaitu dengan niat di hati dan menyebut dengan lidah . 

Secara umum menentukan ( ta’yin ) sesuatu sembahyang adalah lebih baik dan lebih diutamakan . Jika sembahyang fardhu hendaklah ditentukannya seperti fardhu Zhuhur atau ‘Ashar atau sembahyang yang diwajibkan seperti sembahyang Witir, sujud Tilaawah, nazar dan sembahyang pada dua hari raya . Oleh itu, semuanya mestilah ditentukan . Begitu juga mesti ditentukan hari atau waktu ketika mengqadhakan mana-mana sembahyang yang telah luput tetapi tidak mesti diniatkan qadha . Bagi sembahyang tunai ( bukan qadha ) tidak mesti ditentukan hari, waktu dan bilangan raka‘atnya .  

Menurut pendapat yang shahih di kalangan ‘Ulama΄ Hanafi, semua sembahyang sunat, sama ada sunat fajar, taraawih dan lain-lain hanya memadai dengan niat secara umum ( tanpa menentukan jenisnya ), tetapi sebaik-baiknya hendaklah ditentukan ( ta’yin ) juga sebagai menghormati shifat sunat, sama ada sunat taraawih atau sunat waktu .

Tidak terbatal niat sembahyang atau puasa jika dikaitkan dengan ‘ insyaa Allaah ’, kerana tempat niat ialah di hati .

Menurut pendapat yang muktamad bahawa ‘ibadat adalah perbuatan yang diliputi niatnya .

Jika seseorang itu sempat mengikuti sembahyang bersama-sama jema‘ah sedangkan ia tidak pasti sama ada sembahyang jema‘ah itu sembahyang fardhu atau Taraawih dan dia meniatkan sembahyang fardhu, jika jema‘ah itu melakukan sembahyang fardhu, maka sah sembahyangnya dan jika tidak, maka sembahyangnya menjadi sembahyang sunat .

CARA BERNIAT

Jika seseorang mengerjakan sembahyang berseorangan hendaklah ditentukan jenis fardhu atau wajibnya dan jika sembahyang sunat, maka mencukupi dengan niat sembahyang sahaja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini .

Jika seseorang bersembahyang sebagai imam hendaklah ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini . Seseorang lelaki yang memjadi imam kepada orang lelaki lain, tidak disyaratkan niat sebagai imam kerana sah bagi mereka mengikutnya tanpa niatnya sebagai imam mereka . Sebaliknya, seseorang lelaki yang menjadi imam bagi orang perempuan disyaratkan niat sebagai imam bagi mereka supaya sah mereka mengikutnya . Perbezaan antara kedua-dua kes itu ialah jika sah orang perempuan menjadi ma΄mum kepada orang lelaki tanpa berniat menjadi imam berkemungkinan orang perempuan itu sembahyang sebaris dengannya . Keadaan sedemikian membatalkan sembahyang orang lelaki itu dan merosakkan sembahyang tanpa kehendaknya . Oleh itu, disyaratkan niat menjadi imam bagi orang perempuan supaya tidak merosakkan sembahyang orang lelaki tanpa kerelaannya . Hal ini tidak berlaku bagi orang lelaki Kesimpulannya, diwajibkan niat imam dalam satu kes sahaja iaitu dalam kes orang lelaki menjadi imam bagi orang perempuan .

Jika mengikut imam ( memjadi ma΄mum ), maka hendaklah ditentukan sembahyang itu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini . Dan hendaklah ditambah dalam niat sebagai mengikut imam seperti meniatkan fardhu bagi waktu itu dan mengikut imam atau berniat mendirikan sembahyang atau berniat mengikut imam dalam sembahyangnya .

WAKTU BERNIAT

Disunatkan niat serentak dengan takbir, iaitu menyertakan takbir dengan niat . Menurut mereka ( ‘Ulama΄ Hanafi ), sah diniatkan sebelum takbir jika tidak melakukan sebarang pekerjaan yang boleh memutuskan antara niat dengan takbir . Penyertaan niat dalam satu masa dengan takbir bukanlah satu syarat .  

PENDAPAT ‘ULAMA MADZHAB MALIKI

Niat ialah menghendaki sesuatu dan tempatnya ialah di hati . Niat sembahyang adalah fardhu dan menurut pendapat yang rajih ia adalah syarat, contohnya ialah kehendak hati untuk menunaikan sembahyang fardhu Zhuhur . Menghendaki sesuatu adalah perkara luaran bagi dzat sesuatu itu . Lebih utama jika tidak menyebutnya kecuali bagi orang yang was-was, maka digalakkan menyebut niatnya supaya hilang keraguannya . Diwajibkan niat itu serentak dengan takbiiratul ihram . Jika niat mendahului takbir atau selepas takbir dengan berlalu masa yang panjang, maka ‘Ulama΄ sependapat mengatakan batal niat tersebut . Jika niat mendahului takbir dengan masa yang singkat, maka menurut setengah pendapat, iaitu pendapat yang terpilih, sah niat itu sebagaimana pendapat ‘Ulama΄ Hanafi . Menurut setengah pendapat lain pula, terbatal niat sebagaimana pendapat ‘Ulama΄ Syafie .

Hendaklah ditentukan ( ta’yin ) jenis fardhu atau sunat yang lima ( Witir, hari raya, gerhana matahari, gerhana bulan atau meminta hujan ) atau sunat fajar, tetapi tidak perlu ditentukan bagi sembahyang sunat lain seperti sunat dhuha, rawaatib dan tahajjud yang hanya memadai dengan niat sembahyang sunat sahaja . Sembahyang sunat tersebut menjadi sembahyang sunat Dhuha jika dilakukan sebelum al zawal (gelincir matahari dari garis tengah langit) sunat rawaatib jika dilakukan sebelum atau sesudah Zhuhur, sunat tahiyyatul masjid jika dilakukan ketika masuk ke masjid, sunat tahajjud jika dilakukan pada tengah malam dan sunat ‘Isya΄ ( al Shaf ) jika dilakukan sebelum witir .

Tidak disyaratkan niat tunai, qadha atau bilangan raka‘at . Dikira sah sembahyang qadha dengan niat tunai atau sebaliknya . Dikecualikan daripada kewajipan menentukan jenis sembahyang hanya bagi satu kes sahaja iaitu jika seseorang masuk ke dalam masjid dan didapati imam sedang sembahyang dan dia menyangka imam itu sedang melakukan sembahyang Juma‘at lalu diniatkan sebagai sembahyang Juma‘at, tetapi kemudian ternyata bahawa imam itu melakukan sembahyang Zhuhur, maka hukum sembahyang orang itu adalah sah, tetapi tidak sah jika sebaliknya .

Wajib diniatkan jika sembahyang bersendirian dan jika sembahyang mengikut imam ( sebagai ma΄mum ), tetapi tidak wajib diniatkan sebagai imam kecuali sembahyang Juma‘at dan jama’ taqdim kerana hujan, takut dan istikhlaf kerana imam adalah syarat di dalam sembahyang-sembahyang tersebut . Ibnu Rushd menambah lagi, iaitu diwajibkan juga niat sebagai imam ketika sembahyang jenazah . Jika imam tidak berniat sebagai imam ketika sembahyang Juma‘at, maka terbatal sembahyang imam dan ma΄mum . Jika tidak diniatkan jama’ taqdim kerana hujan maka terbatallah sembahyang yang kedua ( ‘Ashar atau ‘Isya΄ ) . Jika tidak diniatkan dalam sembahyang khauf, maka terbatallah sembahyang kumpulan pertama daripada ma΄mum sahaja, tetapi sah sembahyang imam dan kumpulan kedua daripada ma΄mum . Jika tidak diniatkan dalam sembahyang istikhlaf, maka sah sembahyang imam, tetapi terbatal sembahyang ma΄mum .

PENDAPAT ‘ULAMA΄ MADZHAB SYAFIE

‘Ulama΄ madzhab Syafie menghendaki sesuatu niat tersebut mestilah serentak dengan perbuatan (melaksanakan apa yang dikehendaki itu), dan tempatnya di hati . Disunatkan menyebut niat terdahulu sedikit daripada takbir . Jika berkata di dalam hati atau dengan lidahnya ( insyaa Allaah ), sesudah niat dengan tujuan mendapat keberkatan dan berlaku perbuatan sembahyang dengan kehendak Allah Subhaanahu wa Ta‘ala, maka tidak membatalkan niat itu . Tetapi jika bertujuan mengantungkannya dengan kehendak Allah ( iaitu jika diniatkan bahawa sembahyang itu dilakukan jika dikehendaki Allah Subhaanahu wa Ta‘ala ), atau ragu-ragu, maka tidak sah niat tersebut  Bagi sembahyang fardhu, sekalipun fardhu kifaayah seperti sembahyang jenazah, mengulangi sembahyang atau nazar, maka diwajibkan tiga perkara, iaitu niat fardhu                      ( meniatkan bahawa sembahyang itu sembahyang fardhu ), niat melaksanakan perbuatan  ( iaitu diniatkan perbuatan sembahyang untuk membezakan daripada perbuatan lain ), dan menentukan jenis fardhu seperti niat menunaikan sembahyang fardhu Zhuhur .

Niat dan perkara yang berkaitan dengannya itu hendaklah dilakukan serentak dengan takbiiratul ihram . Itulah yang dimaksudkan oleh ‘Ulama΄ madzhab Syafie dengan penyediaan ( niat ) dan ( penyertaan niat dengan takbir ) menurut kebiasaan ( ‘urf ) . ( Ini bermaksud menyediakan dalam ingatan segala perbuatan sembahyang yang terdiri daripada perkataan, perbuatan pada awal dan akhirnya, sekalipun secara umum, sebelum melakukan takbir, menurut pendapat yang muktamad, dan mengingati semua perkara tadi secara sepintas lalu ketika takbiiratul ihram ) . Jika sembahyang sunat yang berkaitan dengan waktu seperti sunat Rawaatib, atau yang berkaitan dengan sebab seperti sembahyang meminta hujan, maka diwajibkan dua perkara iaitu niat menunaikannya ( qashad fi’lih ) dan menentukannya ( ta’yinih ) seperti sunat Zhuhur atau hari raya puasa atau hari raya qurban . Tidak disyaratkan niat sunat menurut pendapat yang shahih dalam madzhab ini .

Bagi sembahyang sunat yang tidak dikaitkan dengan waktu atau sebab seperti tahiyyat masjid dan sunat wudhu΄ memadai dengan niat menunaikan sembahyang sahaja .

Tidak wajib diniatkan kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala ( idhafah ) kerana semua ‘ibadat adalah kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala semata-mata, tetapi digalakkan niat kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala supaya tercapai maksud keikhlasan .

Digalakkan berniat dengan menghadap ke arah Kiblat dan bilangan raka‘at untuk mengelakkan daripada perselisihan pendapat dalam hal ini . Jika tersilap niat bilangan raka‘at seperti diniatkan sembahyang Zhuhur tiga raka‘at atau lima raka‘at, maka sembahyang itu tidak sah. Begitu juga digalakkan niat tunai atau qadha΄ .

Menurut pendapat yang ashah, sah tunai dengan niat qadha΄ dan sebaliknya ketika keuzuran seperti tidak tahu waktu kerana awan mendung atau seumpamanya . Oleh itu, jika disangka sudah keluar waktu lalu dilakukan sembahyang qadha΄, kemudian didapatinya waktu masih ada lagi, atau disangkanya waktu masih ada lagi lalu dilakukan sembahyang tunai, kemudian didapatinya waktu sudah tamat, maka sah sembahyang itu .

Begitu juga, sah sembahyang seseorang ketika tidak dalam keuzuran jika apa yang dikehendakinya daripada niat itu bermaksud daripada segi bahasa kerana semuanya boleh digunakan untuk makna lain seperti dikatakan, ‘ Aku menunaikan hutang dan membayarnya ’, dengan erti menjelaskan hutang .

Jika dilakukan perkara itu tanpa keuzuran dan tidak dikehendaki ertinya daripada segi bahasa, maka tidak sah sembahyangnya kerana mempermain-mainkannya .

Tidak disyaratkan mengaitkannya dengan waktu . Jika ditentukan hari tetapi tersilap, maka tidak terbatal . Seseorang yang terluput sembahyang bagi waktuyang telah lalu seperti terluput sembahyang Zhuhur bagi hari yang sudah berlalu, tidak disyaratkan niat sembahyang Zhuhur bagi hari tersebut, memadai dengan niat sembahyang Zhuhur sahaja . Menurut pendapat muktamad, tidak sunat menentukan hari, bulan atau tahun .

Niat adalah disyaratkan dalam semua sembahyang . Jika timbul keraguan tentang niat seperti adakah telah berniat atau tidak, maka terbatal sembahyang .

Imam tidak disyaratkan berniat sebagai imam tetapi digalakkan supaya mendapat kelebihan berjema‘ah . Jika tidak berniat sebagai imam, dia tidak mendapat kelebihan itu kerana seseorang itu tidak akan mendapat hasil daripada pekerjaannya kecuali apa yang diniatkannya . Tetapi disyaratkan niat sebagai imam dalam empat keadaan berikut : sembahyang Juma‘at, sembahyang jama’ taqdim kerana hujan, sembahyang ulangan dalam waktu secara berjema‘ah dan sembahyang yang dinazarkan untuk melakukannya secara berjema‘ah supaya terlepas dari dosa .

Ma΄mum disyaratkan berniat menjadi ma΄mum . Hendaklah diniatkan mengikut atau menjadi ma΄mum atau berjema‘ah dengan imam yang ada pada waktu itu atau dengan orang yang berada di dalam mihrab atau seumpamanya beserta dengan takbiiratul ihram kerana mengikut ( al tab‘iyah ) adalah perbuatan yang memerlukan niat kerana seseorang itu tidak mendapat hasil daripada perbuatannya kecuali apa yang diniatkan . Tidak memadai dengan niat mengikut secara umum sahaja tanpa dikaitkan dengan imam ( iaitu mengikut imam ) . Jika diikut tanpa niat atau ragu-ragu pada niat itu, maka terbatallah sembahyangnya itu jika lama menunggunya ( imam ) .

PENDAPAT ‘ULAMA΄ MADZHAB HANBALI

Niat ialah keinginan hati untuk melakukan perbuatan ‘ibadat bagi mendekati kepada Allah Subhaanahu wa Ta‘ala . Tidak sah sebarang sembahyang tanpa niat . Diwajibkan niat di dalam hati dan disunatkan menyebutnya .  

Bagi sembahyang fardhu disyaratkan dua perkara iaitu menentukan ( ta’yin ) jenis sembahyang sama ada Zhuhur, ‘Ashar atau lain-lain dan berazam untuk melakukannya, tetapi tidak disyaratkan niat fardhu seperti, ‘ Sahaja aku sembahyang fardhu Zhuhur ’ .

Bagi sembahyang qadha΄, jika ditentukan dihatinya sembahyang ( seperti ) Zhuhur bagi hari itu, maka tidak perlu lagi meniatkan qadha΄ atau tunai . Dikira sah sembahyang qadha΄ dengan niat tunai atau sebaliknya jika berlainan dengan sangkaannya .

Bagi sembahyang sunat, wajib ditentukan sembahyang tertentu atau yang berkaitan dengan waktu seperti sembahyang gerhana matahari, minta hujan, Taraawih, Witir, dan sunat Rawaatib . Tetapi tidak wajib menentukannya bagi sembahyang sunat yang lain daripada itu seperti sembahyang malam, maka dikira sah sembahyang dengan meniatkan sembahyang sahaja kerana sembahyang itu tidak ditentukan . Pendapat mereka ( ‘Ulama΄ Hanbali ) sama dengan pendapat ‘Ulama΄ Syafie .

Menurut pendapat mereka, jika memulakan sembahyang dengan niat yang serba salah antara menyempurnakannya atau menghentikannya, maka dikira tidak sah kerana niat adalah kehendak yang tegas . Oleh itu, jika serba salah, maka tidak dikira tegas sebagaimana sepakat pendapat para Fuqaha΄ . Jika memulakan sembahyang dengan niat yang betul kemudian diniatkan pula untuk berhenti atau keluar daripada sembahyang, menurut pendapat jumhur terbatal sembahyang tersebut kerana niat adalah syarat bagi semua sembahyang . Menurut pendapat Abu Hanifah pula, sembahyang tersebut tidak dikira sebagai batal kerana setiap ‘ibadat apabila sah di permulaannya, maka tidak terbatal dengan niat keluar daripadanya seperti ‘ibadat haji .

RAGU – RAGU TERHADAP NIAT

Jika timbul keraguan semasa sembahyang, adakah telah diniat atau tidak atau ragu-ragu terhadap takbiiratul ihram, maka hendaklah dimulakan semula sembahyang itu sebagaimana pendapat ‘Ulama΄ Syafie kerana pad asalnya tiada ada keraguan terhadap perkara-perkara itu . Walau bagaimanapun, jika teringat sebelum berhenti daripada sembahyang bahawa dia telah berniat atau telah melakukan takbir, maka boleh diteruskan sembahyang itu kerana tidak ada perkara yang membatalkannya . Keadaan ini ialah sekiranya dia belum melakukan sesuatu perbuatan lain ( dalam sembahyang itu ), tetapi jika sudah dilakukan sesuatu perbuatan lain sedangkan dia berada dalam keraguan, maka terbatal sembahyang itu sebagaimana menurut pendapat ‘Ulama΄ Syafie .

BERUBAH NIAT

Jika melakukan takbir dengan niat sesuatu fardhu sembahyang, kemudian mengubah niat kepada fardhu lain, maka terbatal kedua-dua fardhu itu . Ini disebabkan niat fardhu yang pertama telah terputus dan tidak pula meniatkan fardhu yang kedua dalam takbiiratul ihram . Pendapat ini sama dengan pendapat ‘Ulama΄ Syafie .

Jika diubahkan niat sembahyang fardhu kepada niat sembahyang sunat terdapat dua pendapat menurut ‘Ulama΄ Syafie dan Hanbali . Pendapat yang terkuat dalam kedua-dua madzhab itu ialah sembahyang itu berubah menjadi sunat kerana niat fardhu mengandungi niat sunat . Alasannya ialah jika melakukan takbiiratul ihram dengan niat fardhu, kemudian ternyata belum masuk waktu lagi, maka sembahyang itu menjadi sembahyang sunat dan sembahyang fardhu dikira tidak sah tetapi tidak ada sesuatu yang membatalkan sembahyang sunat .

Tidak disyaratkan menyebut ‘ kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala ’ dalam semua amalan ‘ibadat seperti berkata : ‘ Aku sembahyang kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala, berpuasa kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala ’ atau seumpamanya kerana semua ‘ibadat adalah diniatkan kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala tetapi disunatkan menyebut kerana Allah Subhaanahu wa Ta‘ala bagi mengelakkan daripada perselisihan pendapat dengan orang yang mewajibkannya . Tidak diwajibkan juga meniatkan bilangan raka‘at dan menghadap ke arah Kiblat sebagaimana pendapat ‘Ulama΄ Syafie

Niat hendaklah dibuat semasa takbiiratul ihram, sama ada serentak dengannya atau terdahulu sedikit daripadanya, sebagaimana juga pendapat ‘Ulama΄ Maliki dan Hanafi, tetapi diutamakan serentak dengan takbir sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini .

Syarat sah sembahyang jema‘ah ialah meniatkan sebagai imam atau ma΄mum, maka imam hendaklah berniat sebagai imam dan ma΄mum sebagai ma΄mum pada mula-mula sembahyang kecuali dalam dua kes yang berikut :

a ) Ma΄mum orang masbuq, maka dia boleh mengikuti ma΄mum masbuq lain setelah imam memberi salam dalam mana-mana sembahyang selain sembahyang Juma‘at .

b ) Apabila orang bermukim sebagai ma΄mum mengikut imam (seorang musafir) yang mengqasharkan sembahyang . Orang bermukim itu boleh mengikut pula orang bermukim lain bagi raka‘at yang selebih daripada qashar itu .