Jumaat, 24 Jun 2011

Soal Jawab Berlaku Hadats Furu'ul Masaail


( S ) : Adakah batal wudhu΄ sekiranya menyentuh
kemaluan binatang atau burung ?

( J ) : Tidak batal air sembahyang seseorang dengan menyentuh kemaluan binatang atau burung . Begitu juga tidak membatalkan air sembahyang walaupun dengan memasukkan jejarinya ke dalam faraj binatang tersebut .

Begitu juga, tidak diharamkan memandang kemaluan haiwan dan tidak pula diwajibkan menutupnya . Tidak batal air sembahyang dengan menyentuh ari-arinya . Tidak juga membatalkan air sembahyang dengan menyentuh dua biji dzakarnya . Begitu juga dengan hanya menyentuh kawasan di antara faraj dan duburnya .

Tidak batal air sembahyang lelaki dan perempuan dengan hanya menyentuh rambut, gigi dan kuku atau menyentuh kulit dengan berlapik tetapi batal air sembahyang jika tersentuh mata, gusi, lidah dan tulang .

( S ) : Jika diberitahu oleh seseorang yang ‘adil bahawa
berlaku hadats pada dirinya,
adakah lazim kita mempercayainya ataupun tidak ?

( J ) : Tidak wajib kita qabul ( menerima ) dan mempercayainya .


( S ) : Jika diberitahu oleh seseorang yang tiada maqbul riwayatnya bahawa berlaku hadats pada dirinya, padahal ia tertidur dengan keadaan tetap papan punggungnya dan kebetulan dia berkata benar, adakah mesti kita menerimanya ataupun tidak ?

( J ) : Diterima cakapnya jika kita mempercayai kebenaran kata-kata nya .

( S ) : Seseorang yang masih ada air sembahyang tertidur dalam keadaan duduk dan tetap papan punggungnya,
kemudian semakin condong badannya dan terus terbaring
dan dia terjaga sebaik badannya mula condong,
adakah batal air sembahyangnya ataupun tidak ?

( J ) : Jika sekiranya ia sedar dan terjaga setelah terangkat punggung nya daripada tempat duduknya, batallah wudhu΄nya . Tetapi jika dia sedar dahulu sebelum punggungnya terangkat, wudhu΄nya tidak batal

( S ) : Ditaqdirkan seseorang itu tertutup qubul atau duburnya,
lalu dibuat lubang yang lain pada tubuhnya, lalu keluar sesuatu daripada lubang yang baru dibuat itu, sedangkan pendapat mengatakan yang dimaksudkan dengan keluar sesuatu daripada dua jalan itu maksud nya ialah lubang asal  
Apakah lubang yang baru dibuat ini
termasuk ke dalam hukum asal atau tidak ?

( J ) : Hukum sebenarnya ialah pada lubang yang asal, bukan lubang yang baru dibuat selama mana lubang asal itu tidak tersumbat atau tertutup .

( S ) : Sekiranya lubang qubul dan dubur tertutup
kerana penyakit misalnya,
lalu dibuat lubang lain untuk menyalurkan najis keluar,
apakah hukumnya ?

( J ) : Berkata Syeikh Jalal al Mahalli : Jika lubang atau jalan yang asli pada tubuh seseorang itu tersumbat atau tertutup, lalu dibuat jalan atau lubang yang baru, lubang yang baru itu dikira sebagai asli . Hukumnya juga sama seperti yang asal . Dikira juga sebagai asli iaitu anggota yang lebih, yang tidak boleh digunakan, yang terdapat pada khuntsa sekiranya ia berbentuk lubang ( seperti faraj ), tetapi tidak batal wudhu΄ dengan menyentuhnya, tidak menjadi junub orang yang memasukkan dzakarnya ke dalamnya .

Jika anggota yang lebih itu berbentuk dzakar, tidak menjadi junub perempuan yang memasukkan dzakar itu ke dalam farajnya . Ini adalah pendapat Imam Mawardi .

( S ) : Sekiranya seseorang bermimpi tetapi tidak pasti,
sama ada dia tidur ataupun tidak,
apakah batal wudhu΄nya ?

( J ) : Jika seseorang itu yakin yang dia bermimpi tetapi dia tidak ingat sama ada dia tidur ataupun tidak, batal wudhu΄nya . Inilah pendapat yang mu’tamad walaupun Imam al Baghawi mengatakan tidak batal .

( S ) : Sekiranya seseorang berwudhu΄,
kemudian tiba-tiba bertukar menjadi haiwan,
adakah batal wudhu΄nya ?

( S ) : Bagaimanakah jika dia kembali menjadi manusia semula ?

( J ) : Seorang yang telah berwudhu΄, tiba-tiba bertukar menjadi seekor haiwan, batal wudhu΄nya walau selepas dia kembali menjadi manusia semula . Bertukar menjadi haiwan walaupun sekelip mata, menghilangkan ‘aqal kerana binatang tidak ber‘aqal . Hilang ‘aqal membatalkan wudhu΄ .

( S ) : Apakah pula hukumnya jika seorang lelaki 
menyentuh seorang perempuan yang telah bertukar 
menjadi seekor binatang ?

( S ) : Apakah batal wudhu΄nya ataupun tidak ?

( J ) : Batal wudhu΄nya jika mereka berlainan jantina, tidak kira sama ada bagi lelaki yang menyentuhnya mahupun perempuan yang kena sentuh, wudhu΄ kedua-duanya batal .

( S ) : Jika seorang lelaki menyentuh dzakar seorang khuntsa,
adakah batal wudhu΄nya dan wudhu΄ khuntsa itu ?

( J ) : Apabila seorang lelaki menyentuh dzakar seorang khuntsa, wudhu΄ kedua-duanya batal . Begitu juga jika seorang perempuan menyentuh farajnya sendiri, batal wudhu΄ .

Jika dzakar khuntsa itu adalah anggota lebihan ( yang tidak boleh digunakan ) sedangkan khuntsa itu adalah seorang perempuan, batal juga wudhu΄ khuntsa itu apabila dia memegang atau menyentuhnya .

Begitu juga bagi lelaki yang menyentuhnya kerana dikira sentuhan antara lelaki dan perempuan, yang menyentuh itu batal dan yang kena sentuh pun juga batal .

Dalam masalah ini juga, sekiranya seorang lelaki dan seorang perempuan menyentuh seorang khuntsa, batallah wudhu΄ mereka semua, tetapi jika hanya salah seorang sahaja antara lelaki dan perempuan itu menyentuh khuntsa, tidak batal wudhu΄ khuntsa tersebut .

Sebaliknya jika seorang lelaki menyentuh faraj seorang khuntsa dan selepas itu seorang perempuan menyentuh pula dzakar khuntsa tersebut, tidak batal wudhu΄ lelaki dan perempuan yang menyentuh itu dan tidak batal juga wudhu΄ khuntsa yang disentuh, tetapi jika seorang lelaki menyentuh faraj khuntsa dan pada waktu yang sama seorang perempuan menyentuh pula dzakar khuntsa tersebut, batal wudhu΄ khuntsa tersebut .

( S ) : Apabila seorang wanita Islam bercampur gaul
bersama beberapa orang wanita lain,
yang bercampur antara orang Islam
dan bukan Islam,
adakah batal wudhu΄ wanita yang beragama Islam itu
apabila dia bersentuh dengan salah seorang wanita tersebut ?

( S ) : Bagaimana jika dia sendiri tidak tahu,
adakah wanita yang disentuh itu Islam ataupun kafir ?

( J ) : Tidak batal wudhu dengan bersentuh salah seorang daripada mereka itu kerana syak tidak boleh ditingkatkan menjadi yakin .

( S ) : Jika seorang lelaki daripada bangsa manusia bersentuh kulit seorang perempuan daripada kalangan makhluq jin yang Islam, adakah batal wudhu΄nya atau tidak ?

( J ) : Batal wudhu΄ kedua-duanya .

( S ) : Seorang lelaki dipotong kemaluannya lalu dicincang sehingga hancur sehingga hancur sehinnga tidak lagi dinamakan dzakar, adakah batal wudhu΄nya jika dia menyentuh daging dzakarnya
yang telah dicincang itu ?

( S ) : Bagaimana pula jika sekiranya
daging dzakar yang dicincang itu
disentuh pula oleh seorang perempuan,
adakah batal wudhu΄nya ataupun tidak ?

( J ) : Tidak batal wudhu΄ lelaki yang menyentuh daging dzakar yang telah dicincang sehingga tidak lagi dinamakan dzakar . Berlainan bagi perempuan kerana wudhu΄nya batal jika menyentuh daging dzakar tersebut selama ia masih dinamakan perempuan .  

( S ) : Apakah had atau kawasan yang termasuk dalam erti dubur yang dikira batal wudhu΄ jika menyentuhnya ?

( S ) : Apakah yang dimaksudkan dengan dubur itu ialah
yang terbuka ketika keluarnya najis ?

( S ) : Atau apa yang terbuka ketika dia duduk
untuk buang air besar ?

( J ) : Had dubur yang sebenarnya yang membatalkan wudhu΄ apabila menyentuhnya ialah kulit bertangkup yang menutupi lubang duburnya

( S ) : Jika seorang lelaki berada dalam kalangan
mahram perempuannya dan perempuan asing,
kemudian dia tersentuh seorang perempuan
yang tidak dapat dipastikan
sama ada ia mahram atau tidak,
batalkah wudhu΄nya ?

( J ) : Jika seorang lelaki yang berwudhu΄ bersentuh dengan seorang perempuan dalam satu kumpulan perempuan, yang kebanyakannya adalah mahramnya, tetapi dia tidak pasti apakah yang disentuh itu mahramnya atau perempuan yang bukan mahramnya, tidak batal wudhu΄nya, walaupun keadaan dan suasana di tempat itu tidak terkawal . Ini adalah berdasarkan pendapat Syeikh Ramli dan ia berbeza dengan pendapat Zarkasyi .

( S ) : Anak yang dilahirkan dalam keadaan keguguran
yang belum lagi ditiupkan roh,
apakah membatalkan wudhu΄ jika orang yang berwudhu΄ 
itu menyentuh dzakar, faraj atau duburnya ?

( J ) : Batal wudhu΄ orang yang menyentuhnya .

( S ) : Sekiranya jari seseorang itu kudung,
lalu disambung dengan jari palsu
yang diperbuat daripada emas atau perak,
apabila batin jari palsu itu menyentuh dzakar atau faraj manusia, apakah batal wudhu΄nya atau tidak ?

( S ) : Jika jawapannya tidak batal,
apakah pula perbezaannya
dengan masalah orang yang terpaksa
menampal emas atau perak pada mukanya
atau pada hidungnya
yang apabila hendak mengangkat hadats
dia diwajibkan membasuh atau menyapu
tampalan emas tadi kerana emas itu dikira
sebahagian daripada mukanya ?

( J ) : Tidak membatalkan wudhu΄ jika seseorang itu menyentuh dzakar atau faraj dengan batin jari palsunya . Sementara kewajiban membasuh emas yang ditampal di muka atau di hidung ketika mengangkat hadats adalah kerana dia menjadi ganti kepada benda yang diambilnya daripada anggota sebenar dan ia berada di kawasan anggota wudhu΄ iaitu muka .     
    

Shifat Harus Bagi Rasul Faridatul Faraid Siri 20

( Dan harus ) Pada hak segala Anbiya΄ dan Rusul ‘alaihish shalaatu was salaam segala shifat manusia yang tiada mengurangkan kadar mereka itu yang maha tinggi seperti makan dan minum dan sakit dan gurau yang halal . Dan tiada bershifat mereka itu dengan shifat ketuhanan . Dan tiada bershifat mereka itu dengan shifat Malaikat seperti tiada makan dan tiada tidur . Dan tiada bershifat  mereka itu dengan shifat manusia yang mengurangkan kadar mereka itu seperti segala perkara yang mencederakan (1) muruuah .

(1) ( Qauluhu ; Muruuahnya ) Ertinya kemukaan atawa kemanusiaan iaitu kemuliaan seseorang dan kesempurnaannya dan beberapa adab yang ada sekelian itu pada dirinya yang membawa oleh memeliharanya akan dia kepada baik segala perangainya dan elok segala ‘adatnya .

Dan terjemah hamba akan muruuah dengan erti kemukaan itu, betul lagi nyata kerana pada bahasa Melayu itu kinaayah daripada keadaan seseorang itu mempunyai nafsu yang terpujikan yang membawa akan dia kepada mengerjakan pekerjaan barang yang tiada patut dengan keadaan manusia, maka iaitulah ‘ain muruuah yang pada bahasa ‘Arab dikatakan ; si anu itu orang yang bermuka, ertinya mempunyai muruuah yang ia malu mengerjakan barang yang membawa kepada kepujian dirinya .

Alhamdulillaah ada muruuah pada jenis Melayu terlebih banyak daripada setengah-setengah jenis yang lainnya . Dengan dalil memulia mereka itu akan orang dagang yang baik, yang datang kepada negeri mereka istimewa ahlil Hijaz dan jika tiada dibahaskan mereka itu dengan syukur sekalipun dan tiada ada pada mereka itu banyak tipu daya dan tiada ada pada menghilangkan air muka dengan meminta . Bersalahan setengah daripada jenis yang lainnya .  

Dan kemukaan ini lain daripada wajaahah yang pada bahasa ‘Arab kerana makna wajaahah itu al hazhu wal ratbah dan iaitu bukannya kemukaan yang pada bahasa Melayu, maka tertolaklah dengan demikian itu i’tiradh setengah manusia akan tafsir hamba akan muruuah dengan kemukaan, maka ia berkata ia kemukaan itu terjemah wajaahah yang pada bahasa ‘Arab .           

( Adapun ) Tafsir hamba akan muruuah dengan kemanusiaan, ertinya keadaan seseorang itu manusia yang sempurna, maka iaitu terlebih nyata kerana syaan manusia yang sempurna itu bahawa bershifat ia dengan segala barang yang tersebut pada makna muruuah itu . Wallaahu a’lam .

Dan ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan dan tiap-tiap yang mencederakan hikmah dibangkitkan mereka itu iaitu menunaikan segala Syara’ Allah Ta‘ala dan menerima ummat akan dia daripada mereka itu seperti makan pada jalan dan cedera ‘aqal dan kekurangan nasab dan kempuh dan takabbur dan buta dan sopak dan penyakit pecah belah .

( Dan dalil ) Harus bershifat mereka itu dengan shifat manusia yang tiada mengurangkan kadar mereka itu, maka dilihatkan dia ada pada mereka itu ‘alaihish shalaatu was salaam .

Jenazah ( Kasyful Litsam / Furuul Masaail / Sabiilal Muhtadin )


( Bermula ) Jenazah itu nama bagi mayat yang dalam tanggungan . Dan kata setengah : nama bagi tanggungan yang ada di dalamnya mayat .

( Bermula ) Sunat bagi tiap-tiap yang aqil baligh menyebut-nyebut akan mati dengan lidahnya dan dengan hatinya kerana yang demikian itu terlebih membawa kepada mengerjakan yang disuruh Allah Taala dan menjauhi dari pada segala laranganNya dan mengurangi akan yang banyak daripada angan -angan dan ingin akan harta dunia dan perhiasannya dan menambahi akan yang sedikit daripada amal dan ibadat akan Allah Taala .

( Furu ) Hendaklah mensedia bagi mati oleh tiap-tiap mukallaf dengan taubat, ertinya wajib atasnya jika ia ketahui ada atasnya dosa . Dan sunat jika tiada diketahui bahawasanya dosa itu atasnya .

Maka erti taubat itu ; sengaja meninggalkan dosa yang ia kerjanya dan menyesal ia akan perbuatan itu dan memutuskan hatinya tiada ia hendak kembali kepadanya sekali-kali dan dikembali segala hak-hak orang yang telah dizaliminya yang ia kuasa atas barang sedapat-dapat .

Dan jika dosa itu meninggalkan beberapa fardhu sembahyang atau dilupakan  Al Quran yang sudah dihafaznya dahulu, maka wajiblah ia masyghulkan dengan mengqadhakan dia dan menghafazkan dia melainkan zaman yang tiada dapat tiada seperti makan dan tidur dan qadha hajat dan umpamanya . Maka jika adalah baginya beberapa sembahyang yang luput yang amat banyak maka memadalah pada taubatnya itu bercita-cita atasnya serta ia kerjakan seboleh-bolehnya, yani hendaklah diputuskan jazamnya pada hati hendak meng qadhakan dia serta dikerjakan dia dan hendaklah ia minta halalkan dia kepada empunyanya jika ia khianat akan hak orang dan dikembalikan segala hak-hak orang yang dizaliminya jikalau boleh .

Bersalahan jika ia takut memberi mudharat yang terlebih lagi pula seperti ia zina dengan perempuan, maka tiada jalan lagi boleh ia minta halal pada walinya atau kepada suaminya selama belum sampai kepada imam { pemerintah } kerana ditakuti mencariknya akan kemaluan mereka itu, maka memadalah pada taubatnya menyesal banyak serta ia putus akan cita-cita daripadanya tiada ia hendak mengerjakan dia sekali-kali .

( Furu ) Sunat membanyak-banyak menyebutkan akan mati dengan hatinya dan dengan lidahnya melainkan penuntut ilmu dan seumpamanya orang yang mengarang kitab, maka ia tiada sunat menyebutkan dia kerana bahawasanya memutuskan pekerjaannya dan tiada lagi ia mencita-cita hendak menuntut ilmu dan mengarang kitab istimewa pula kitab yang besar-besar, maka putus cita-cita daripadanya . 

( Masalah ) Sunat berubat dan tiada wajib, maka tiada boleh kita qiyaskan orang yang sangat lapar wajib memakan bangkai sebab takut mati dengan laparnya dan wajib ia melalukan makanan yang terlekat di dalam lehernya dan jikalau dengan arak sekalipun jika tiada diperoleh dengan yang lainnya, maka beza antara keduanya itu sebab tiada kita dapat tentukan baik daripada berubat

Bersalahan pada memakan bangkai oleh yang sangat lapar dan yang melalukan barang yang terlekat di dalam leher dengan arak diberatkan selamatnya . Dan harus kita berpegang kepada kata thabib yang kafir jika tiada memberi cedera pada ibadat .

( Dan sunat ) Mendatangkan orang yang sakit yang Islam jikalau sakit mata sekalipun dan yang berseteru dengan dia dan yang tiada dikenalnya akan dia  dan yang sekampung dengan dia .
   
( Dan demikian lagi ) Yang kafir ada ia sekampungnya atau kerabatnya atau khadamnya atau diharap Islamnya dan jika tiada seperti demikian, maka tiadalah sunat mendatangi dia, hanya harus jua dengan tiada makruh .

( Dan ) Makruh mendatangi yang jadi kesakitan orang yang sakit sebab didatangi akan dia . Dan tiada sunat mendatangi akan mempunyai bidaah yang mungkar dan yang fasiq dan yang zhalim dengan mengambil cukai sama Islam atau lainnya melainkan jika ada ia kerabatnya atau sekampungnya atau yang diharap akan taubatnya sebab didatangi akan dia .

( Dan sunat ) Bahawa adalah mendatangi itu berselang-selang hari melainkan jika ada ia kerabatnya atau shahabatnya yang jinak orang yang sakit itu dengan dia, atau mengambil berkat ia dengan dia atau dukacita yang sakit itu dengan tiada melihat dia pada tiap-tiap hari . Dan makruh melamakan duduknya melainkan jika diketahuinya akan gemar yang sakit pada lama duduknya .

( Dan sunat ) Mintakan doa akan yang sakit dengan afiat jika diharapnya akan hidupnya dan hendaklah ada doanya itu :
              
Ertinya  :  Aku  meminta  kepada  Allah  Yang  Maha  Pemurah 

Tuhan  yang  mempunyai  ‘Arasy  Yang  Agung 

akan  menyembuhkan  engkau .
tujuh kali .

( Dan sunat ) Membaiki hati orang yang sakit daripada keluh kesah kesakitan .

( Dan ) Jika tiada diharap akan hidupnya, maka hendaklah disuruhkannya akan dia dengan taubat daripada segala dosa dan washiat dan membaiki itiqadnya akan Allah Taala dan diperingatnya akan dia pada yang demikian itu dengan menyebutkan segala hal orang yang shaleh-shaleh pada hal yang demikian itu .

Dan ditambahi pengajar dan nasihat akan dia dan dipinta daripada nya doa dan dipesaninya akan isi rumah yang sakit dan khadamnya dengan mengasihani dia dan jangan diberi sakit hatinya dan disuruh
nya mereka itu dengan menanggung susah dia dan sabar atasnya .

( Dan sunat ) Hendaklah disuruhnya akan yang sakit itu menghiasi diri dengan memakai bau-bauan seperti pada hari Jumaat dan membaca Al Quran dan menyebut dzikrullah, ceritera segala mereka yang shaleh-shaleh dan segala hal ahwal mereka itu tatkala mati kerana disunatkan bagi orang yang sakit  sekelian yang demikian itu .

( Furu) Setengah yang dituntut baginya iaitu membaca shurah Al Ikhlas seratus kali kerana riwayat pada hadits :

Barang siapa membaca hingga akhir shurahnya

seratus kali pada sakitnya, mati ia dengan dia,
nescaya tiada dipicik atasnya kuburnya

dan diampunkan daripada disempit kuburnya

dan ditanggung akan dia oleh Malaikat

hingga di lalu atas Shirat .

( Dan demikian lagi ) Sunat bagi orang yang sakit memesani isi rumahnya dengan sabar atas kematiannya dan membaiki perangai dan menjauhi berbantah pada segala pekerjaan dunia .
  
( Dan demikian lagi ) Sunat bagi yang sakit meminta maaf dan meminta redha kepada segala mereka yang ta'alluq dengan dia .

( Dan sunat ) Bahawa hendaklah yang sakit itu membaiki zhannya akan Allah Taala seperti dizhankannya dan diharapnya bahawa Allah Taala mengampuni dia dan menganugerahi rahmat akan dia maka, hendaklah dilebihkannya harap nya akan ampun Allah Taala dan rahmatnya daripada takutnya akan murkanya  dan siksanya . Inilah perintah pada orang yang sakit .

( Adapun ) Orang yang sihat badan, maka yang terutama baginya hendaklah bersamaan harapnya dan takutnya selama tiada ghaalib atasnya penyakit putus asa daripada rahmat Allah atau sentosa daripada murka Allah dan siksaNya . Jika ghaalib atasnya putus asa daripadanya maka terutama baginya melebihkan harap daripada takut  Dan jika ghaalib atasnya sentosa daripada murka Allah dan siksaNya, maka terutama baginya melebihkan takut daripada harap .

( Dan sunat ) Bagi yang sakit itu sabar atas kesakitan dan meninggalkan keluh kesah dan masam muka daripada penyakit itu . Dan makruh baginya mengadukan hal penyakitnya pada orang lain jika dengan redha akan qadha΄  Allah Taala . Dan jika tiada demikian itu, maka iaitu haram . Dan terkadang membawa yang demikian itu kepada kufur, tetapi jika ditanya akan dia oleh thabib atau shahabatnya daripada hal penyakitnya, maka dikhabarkannya akan dia daripada hal penyakitnya dengan sebenarnya, tiada atas rupa keluh kesah, maka iaitu tiada mengapa . Dan terutama bagi yang sakit itu bahawa jangan ia mengatakan aduh, hanya hendaklah dikatanya ﭐﷲ ﺇﻻ ﺇﻠٰﻪ atau ﭐﷲ ﺴﺒﺤﺎﻥ atau barang sebagainya .

( Masalah ) Berubat itu afdhal bagi orang yang adalah pada sembuhnya itu memberi manfaat bagi orang Muslimin atau yang takut atas dirinya daripda picik hatinya sebab berlambat sembuhnya . Dan jika tiada seperti demikian itu maka meninggalkan dia itu terlebih baik
  
Dan makruh bagi seseorang mencita-cita mati sebab kedatangan mudharat pada  dirinya lagi tiada takut ia akan fitnah pada agamanya  Dan jika tiada tertahan dirinya daripada mencita-cita mati, maka hendaklah dibacanya :

Ertinya  :  Ya Allah, hidupkanlah  aku  kalau  hidup  itu

mendatangkan  kebaikan  kepadaku  dan  matikanlah  aku

 kalau  mati  itu  mendatangkan  kebaikan  kepadaku  .

( Dan sunat ) Yang sakit itu berubat tetapi makruh mengagahi dia atau memaki   atau atas makan dan minum .

Syahdan ﴿ Apabila hadirlah segala tanda mati pada seseorang, maka sunat bahawa ditalqinkan akan dia dengan kalimah Syahadah ﭐﷲ ﺇﻻ ﺇﻠٰﻪ dan jika ada ia kanak-kanak yang mumaiyyiz sekalipun .

Dan tiada sunat menambahi dengan ﭐﷲ ﺭﺴﻭﻝ ﻤﺤﻤﺩ . Dan jangan dikata baginya ; kata olehmu ﭐﷲ ﺇﻻ ﺇﻠٰﻪ , supaya tiada disakiti ia dengan yang demikian itu, hanya disebutkan di hadapannya kalimah ﭐﷲ ﺇﻻ ﺇﻠٰﻪ sekali jua atau dikatanya ;  dzikrullah itu memberi berkat, supaya ingat ia akan dia dan supaya disebutnya akan kalimah itu .

Janganlah diulangi talqin atasnya hingga berkata-kata ia, maka apabila berkata ia dengan perkataan yang lain daripada kalimah Syahadah, maka hendaklah diulang talqin itu sekali jua supaya ada kesudahan perkataannya di dalam dunia kalimah ﭐﷲ ﺇﻻ ﺇﻠٰﻪ kerana tersebut di dalam hadits yang shahih : 

Ertinya :   ‘ Barang siapa ada kesudahan katanya di dalam dunia

      ﭐﷲ ﺇﻻ ﺇﻠٰﻪ   nescaya masuklah ia ke dalam Syurga ’ .

( Bermula ) Yang terafdhal bahawa adalah yang mentalqinkan itu, yang lain daripada warisnya dan seterunya dan yang dengki dengan dia, jika ada hadir yang lain . Dan jika tiada hadir yang lain, maka yang mentalqinkan dia yang terlebih kasih sayang daripada warisnya

( Masalah ) Wajib ditalkinkan dua kalimah Syahadah bagi orang yang kafir yang diharap akan Islamnya iaitu diajarkan mengucap dan diberi ketahui akan maknanya jika kafir itu bangsa Ajami . Dan jika tiada diharap akan Islamnya, sunat ditalqinkan dia jua .

Dan sunat talqin akan kanak-kanak yang ada tamyiznya kerana faedah supaya dapat fadhilat baginya masuk ke Syurga serta orang yang terdahulu . Bersalahan pada kuburnya, tiada dituntut talqin kerana tiada soal pada kuburnya . Kata qiil ; sunat talqin jua .

Maka apabila sudah ditalqinkan, maka sunat rebahkan atas lambung nya yang kanan serta dihadapkan muka ke Kiblat seperti kelakuan menghantarkan dia di dalam liang lahad . Dan jika sukar yang demikian itu, maka rebahkan atas lambungnya yang kiri . 

Dan jika sukar pula, maka ditelentangkan akan dia dan dihadapkan mukanya dan kedua tapak kakinya ke Kiblat dan ditinggikan kepala nya sedikit dengan bantal dan barang sebagainya supaya berhadap mukanya ke Kiblat .

Dan sunat dibacakan akan dia shurah Yasin kerana tersebut di dalam hadits yang shahih sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Bacakan oleh kamu akan segala mereka yang hampir mati

daripada kamu shurah Yasin .

Dan tersebut pada setengah riwayat hadits yang lain, sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Tiada jua  daripada orang yang sakit yang dibacakan shurah Yasin

melainkan lepaslah  ia daripada dahaga ketika mati dan pada ketika

 dimasukkan ke dalam kubur ’ .

( Furu ) Sunat baca pada orang yang hampir mati itu shurah Yasin dan shurah Ar Ra’d dan jika boleh dihimpun keduanya itu iaitu terlebih . Dan jika tiada dapat hendak himpun keduanya itu seperti ia sangat hampir hendak matinya, maka hendaklah didahulukan membaca shurah Yasin kerana sah hadits seperti yang disebutkan pada hadits :

Tiada daripada orang yang sakit dibacakan  atasnya

Yasin melainkan mati puas dahaga

dan masuk di dalam kubur puas  dahaga .

Dan riwayat yang lain :

Barang siapa membaca Yasin padahal ia takut  diamankan dia,

atau lapar dikenyangkan dia, atau dahaga diberi minum akan  dia,

atau ia bertelanjang diberi pakai akan dia,

atau sakit disembuhkan dia .

Dan sunat hingga tamam shurahnya dan pada shurah Ar Rad itu datang pada hadits bahawasanya ia dimudahkan keluar rohnya .

( Dan ) Sunat menitikkan air pada mulut orang yang hampir mati jika tiada ada tanda yang menunjukkan atas sangat dahaganya . Dan jika ada tanda yang demikian itu, maka iaitu wajib kerana dahaga ketika nazak terlalu keras .

Dan lagi, sanya dikata orang bahawasanya syaithan datang ia membawa dengan air pada perasaan dan berkata ia kepadanya kepadanya ; kata olehmu ; ﺃﻧﺎ  ﻵ ﺇلٰه ﺇلا { tiada Tuhan melainkan aku } hingga aku beri minum akan dikau, maka jika berkata yang demikian itu mati ia atas yang lain daripada agama Islam . Demikianlah disebut oleh Syeikh Ibnu Hajar sebab hendak kita titik air padanya supaya tiada ia tamak akan air syaithan itu .

Syahdan ﴿ Apabila mati ia, maka sunat dipejamkan kedua matanya dan sunat membaca tatkala memejamkan mata itu :

  ﺴﻟﻡ    ﻋﻟﻴﻪ   ﭐﷲ   ﺻﻟﻰ   ﭐﷲ  ﺭﺴﻭﻞ   ﻤﻟﺔ   ﻋﻟﻰ    ﭐﷲ  ﺑﺴﻡ  ﴿

BiS  MiL  Laa  hi  MiL  La  Ti  Ra  Suu  LiL  Laa  hi

 SHaL  LaL  Laa  hu  ‘A  Lai  hi  Wa  SaL  LaaM .

Dan diikat kedua rahangnya serta kepalanya dengan pengikat yang lebar kerana memelihara akan mulutnya daripada masuk binatang yang melata daripada keji pada pemandangan orang dan dilembutkan segala perlipatannya, maka digenggamkan jarinya kepada tapak tangannya dan dilentik-lentik tangannya ke bahunya dan dilentik-lentik betisnya ke pahanya dan dilentik-lentik pahanya ke perutnya, kemudian maka dibujurkan kedua tangannya dan dihunjurkan kedua kakinya supaya mudah memandikan dan mengafan dia . 

Dan hendaklah melembutkan itu kemudian daripada keluar roh kerana ada pada badannya pada ketika itu hangat daripada bekas roh, maka apabila segera dilembutkan pada ketika itu, nescaya jadi lembutlah perlipatan anggotanya dan jika lambat, sukarlah melembutkan dia tetapi jika dapat melembutkan dia dengan diurut dengan minyak umpamanya, maka tiada mengapa .

Dan ditanggalkan segala pakaiannya yang dipakainya tatkala mati dan ditutup sekelian badannya dengan kain yang ringan, maka disusupkan satu puncanya di bawah kepala dan satu puncanya di bawah kakinya  .

Dan ditindih perutnya dengan suatu yang berat daripada besi seperti pedang atau cermin dan jika tiada diperoleh yang demikian itu, maka tanah yang basah dan jika tiada, maka barang yang mudah . Dan sekurang-kurangnya beratnya penindih itu kira-kira dua puluh mitsqal supaya tiada kembung perutnya . Dan jangan ditindih dengan mashhaf, maka dihantarkan mayat itu di atas katil dan seumpamanya dengan tiada hamparan di bawahnya serta dihadapkan ke Kiblat.

( Dan sunat ) Yang mengerjakan segala perintah yang tersebut itu keluarganya yang terlebih kasih sayang hatinya daripada mereka itu, laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan, tetapi suami terlebih utama mengerjakan isterinya daripada yang lain .

( Dan demikian lagi ) Isteri terutama mengerjakan suaminya daripada yang lainnya . Dan hendaklah dipintakan doa baginya tatkala mengerjakan segala perintah yang tersebut itu .

( Dan ) Hendaklah disegerakan membayar hutangnya dan diluluskan segala washiatnya pada ketika itu jua jika mudah . Dan jika tiada, maka hendaklah wali nya memintakan halal kepada yang menghutangi dia atau dipindahkannya hutang si mayat atas dirinya supaya lepas dzimmahnya daripada keberatan hutang kerana tersebut di dalam hadits bahawasanya roh orang mu΄min adalah terpenjara ia daripada tempatnya yang mulia sebab hutangnya hingga dibayarkan hutangnya .

( Masalah ) Jikalau diperanakkan dua anak berkembar lagi berlekat-lekat antara keduanya dan mati salah seorang daripada keduanya, maka bahawasanya ditilik, jika dapat diceraikan daripada yang hidupnya dengan ketiadaan memberi mudharat bagi yang hidupnya, wajib diceraikan dan dimandikan dan dikerjakan seperti orang lain .

Dan jika tiada dapat diceraikan, maka wajiblah dikerjakan dengan yang mati itu apa yang dapatnya daripada memandikan dan dikafankan dan sembahyangkan dan haram ditanamnya kerana tiada dapat diceraikan antaranya . Dan sanya dinanti gugurnya, maka jika gugur, wajib ditanamkan demikian suku itu . Demikianlah dikerjakan tiap-tiap gugurnya dan jika tiada mati keduanya .

Maka jika adalah salah seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka jika dapat diceraikan, maka yang zhahir wajib dicerai akan dia, maka jika tiada dapat, hendaklah dikerjakan barang sedapatnya dan dipeliharakan pada laki-laki pada menghadapkan Kiblat . 

( Dan sunat ) Memberitahukan segala manusia akan kematian seseorang tetapi jangan kerana bermegah dan riya΄, hanya supaya banyak yang menyembahyangkan dia jua .

‘Aqabah Taubat ( Kitab Minhajul ‘Abidin ) siri 1


Bermula ‘aqabah yang kedua dan iaitu ‘aqabah al-Taubah .

Kemudian wajib atasmu hai orang yang menuntut ‘ibadah, telah memberi taufiq Allah Ta‘ala akan kami dan akan kamu dengan taubat . Dan kerana yang demikian itu dua perkara :

Pertama :

Supaya hasil bagimu taufiq bagi tha‘at . Maka bahawasanya celaka dosa itu mempusakai hirmaan, yakni menegah tha‘at dan mengiringi khidzlaan, tiada kuasa mengerjakan dia . Dan bahawasanya tambatan dosa menegahkan daripada berjalan kepada tha‘at bagi Allah dan bersegera kepada khidmat akan dia . Dan bahawasanya berat dosa itu menegahkan ringan di dalam kebajikan dan rajin kepada tha‘at .

Dan bahawasanya yang mengekalkan atas dosa itu setengah daripada barang yang menghitam hati . Maka di dapatnya akan dia di dalam kelam dan keras hati, tiada iklas dan jernih dan tiada lazat dan tiada manis dan tiada dikasihan akan dia Allah Ta‘ala . Maka menghela taulannya kepada kufur dan celaka . Maka hai ‘ujub, betapa diberi taufiq bagi tha‘at orang yang di dalam kelam dan keras hati dan betapa menyeru ia kepada kebajikan dan khidmat orang yang iaitu mengekalkan atas ma’shiat dan benci dan betapa menghampirkan bagi munajat bagi orang yang berlumur dengan luat-luat dan najis . Maka tersebut di dalam hadith daripada Shadiq al Mashduq Rasulullaah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bahawasanya bersabda :

    ﻓﻴﻪ   ﻤﻥ  ﻴﺨﺭﺝ   ﻤﺎ  ﻧﺘﻥ   ﻋﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺘﻧﺢّ  ﺍﻟﻌﺑﺪ   ﻜﺫﺏ  ﺇﺫﺍ     ﴿

‘ Apabila berdusta hamba, pergilah dua Malaikat daripada hamba itu

daripada busuk barang yang keluar dari mulutnya ’ .

Maka betapa patut lidah ini menyebut dzikrullah, maka sebenar-benarnya tiada hampir didapat orang yang mengekali atas ‘ishyaan itu taufiq dan tiada ringan segala anggotanya bagi ‘ibadat . Dan jika didapatnya setengah ketika, maka kekeruhan tiada manusia serta dan tiada jernih . Dan yang demikian itu dengan sebab kelam dosanya dan meninggalkan taubat . Dan sunguhnya telah benar orang yang berkata apabila tiada kuasa berdiri malam dan puasa siang hari, maka bahawasanya ketahui olehmu engkau itu tertambat, sanya telah menambatkan dikau oleh dosa engkau, maka inilah .

Dan kedua daripada dua perkara itu :

Sungguhnya melazimkan taubat supaya diterima daripadamu ‘ibadatmu, maka bahawasanya empunya hutang, tiada diterima akan hadiahnya . Dan yang demikian itu bahawasanya taubat daripada ma‘aashi dan redha akan empunya khushum, ya’ni lawanmu itu lazim dan kebanyakkan ‘ibadat yang engkau menyahajakan dia itu sunat . Maka betapa diterima olehmu tabarra’mu, ya’ni amal yang sunat dan hutang atas tunai tiada engkau bayar akan dia atau betapa engkau tinggal keadaannya yang halal dan yang mubah dan engkau mengekali mengerjakan atas yang ditegas dan haram dan betapa engkau munajat dan engkau menyeru dan memuji atasnya dan iaitu atasnya marah . Maka inilah zahir kelakuan orang yang ‘ashi yang mengekali atas ma’shiat .

Bermula Allah Ta‘ala tempat kami minta tolong, maka jika engkau kata : Maka apa makna taubat nashuha dan hadnya dan yang sayugianya bagi hamba bahawa ia mengerjakan hingga keluar ia daripada dosa sekaliannya ? Maka kami berkata : Adapun taubat, maka bahawasanya perjalanan dari perjalanan hati dan iaitu kata ‘Ulama΄ : dilepaskan hati daripada segala dosa, ya’ni tiada melepaskan pada hati hendak mengerjakan dosa .

Kata Mu‘allif Radhiyallaahu ‘anhu, kata Syeikh kami iaitu Iman al Haramain : Pada had taubat bahawasanya ia meninggalkan dengan ikhtiar akan dosa yang seumpamanya daripadanya pada manzilahnya, ya’ni tempatnya tiada pada rupanya kerana membesar bagi Allah dan memeliharakan daripada murkaNya, maka baginya tiba-tiba empat syaratnya :

Pertama : Meninggalkan akan dosa itu dengan ikhtiarnya dan iaitu bahawa ditetapkan hatinya dan disucikan dia pada citanya atas bahawa tiada ia hendak kembali kepada dosa itu sekali-kali . Adapun jika meninggalkan dosa dan citanya atas bahawa terkadang ia kembali kepadanya dan tiada ia memutuskan atas yang demikian itu, tetapi barang kali kembali bahawasanya terkadang jatuh baginya kembali pula, maka bahawasanya ia menengah daripada dosanya, maka tiada sah taubat daripadanya, ya’ni tiada dinamakan orang taubat .

Kedua : Bahawa taubat daripada dosanya telah terdahulu daripadanya umpamanya kerana jikalau tiada mendahulu daripadanya umpamanya sekali-kali, nescaya adalah orang memeliharakan bukan dinamakan orang taaib .

Tiadakah engkau lihat bahawasanya sah dikatakan bahawasanya Nabi ‘alaihissalam adalah ia muttaqiy, ya’ni memeliharakan daripada kufur dan tiada sah dikatakan bahawasanya adalah ia taaib daripada kufur, kerana tiada mendahulu daripadanya ‘alaihish shalaatu was salam kufur sekaliannya . Dan bahawasanya ‘Umar bin al Khaththtab Radhiyallaahu ‘anhu adalah ia taaib daripada kufur kerana bahawasanya telah mendahulu daripadanya yang demikian itu .

Dan ketiga : Bahawasanya dosa yang dahulu ada ia seumpama barang yang ia meninggalkan dengan ikhtiarnya pada manzilahnya, ya’ni pada darjatnya dan pada tempatnya, tiada pada rupanya .

Tiadakah engkau lihat bahawasanya syeikh tua yang lemah yang telah mendahulu daripadanya zina dan memutuskan jalan apabila berkehendak bahawa taubat daripada yang demikian itu dapat akan dia taubat, tiada mustahil atasnya kerana belum lagi tertutup daripadanya pintu taubat . Tiada dapat ia meninggalkan dengan kehendaknya akan zina dan memutuskan jalan kerana ia tiada kuasa sekarang atas mengerjakan yang demikian itu . Maka tiada kuasa atas meninggalkan dengan ikhtiarnya, maka tiada patut dishifatkan dia dengan bahawasanya yang meninggalkan baginya dan yang menegahkan dia daripadanya kerana ia lemah dan tiada kuasa lagi, tetapi ia kuasa atas barang yang iaitu seumpamanya zina dan memutuskan jalan pada tempatnya dan darjatnya seperti menuduh orang akan zina dan dusta dan mengumpat dan mengadu-ngadu kerana sekelian itu ma‘aashi .

Dan jika ada ia berlebih kurang pada dosanya pada hak adami pada tiap-tiap satu dengan kadarnya tetapi sekeliannya ini ma‘aashi yang furu‘iyyah, ya’ni bukan asal dan menepati satu jua dan iaitu di bawah ma’shiat bid‘ah dan bid‘ah itu di bawah ma’shiat kufur . Maka kerana yang demikian itulah sah daripadanya taubat daripada zina dan memutuskan jalan dan sekelian barang yang telah terdahulu daripada segala dosanya yang iaitu ia sudah lemah daripada umpamanya pada harinya dan pada ketikanya pada rupanya .

Dan keempat : Bahawa ada ia meninggalkan dosanya sekehendaknya dengan ikhtiarnya kerana membesarkan bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan kerana memeliharakan daripada murkaNya dan pada siksaNya semata-mata bukan kerana takut bagi dunianya atau kerana takut gugur daripada manusia atau dituntut dipuji atau berkehendak sebutan pada orang banyak atau dhaif pada dirinya atau papa atau yang lain daripada yang demikian itu .

Maka inilah syarat taubat dan rukunnya, maka apabila hasillah dan sempurnalah baginya, maka iaitulah taubat sebenarnya lagi shadiq ia pada taubatnya .