Selasa, 1 Januari 2013

Kasih Akan Dunia              Fashal Yang Ketujuh Pada Menyatakan Kasih Akan Dunia

Adapun hubbud dunya, ya’ni kasih akan dunia, maka iaitu dicela oleh Syara’ dan iaitulah asal segala shifat kejahatan yang membinasakan akan manusia seperti firman Allah Ta‘ala :

Erinya : “ Barang siapa ada ia berkehendak akan pahala Akhirat nescaya Aku ( Allah ) tambah baginya di dalam pahalanya itu . Dan barang siapa ada ia bekehendak pahala dunia nescaya Aku beri akan dia daripadanya dan tiada dapat baginya di dalam Akhirat daripada bahagian” . ( QS ASY SYURA : 20 )

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Kasih akan dunia itu iaitu kepala segala kesalahan dan kejahatan ’  
R. Al Baihaqi .

Sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Dunia itu penjara orang Mu΄min dan Syurga orang kafir ’. R. Muslim .

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Dunia itu dilaknat dan dilaknat akan barang yang di dalamnya melainkan yang ada ia diperbuat kerana Allah Ta‘ala daripadanya ’ . R. Abu Nu‘aim .

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Jika ada dunia itu pada Allah Ta‘ala bernilai setimbang sayap nyamuk, nescaya tiada dituangi Allah Ta‘ala akan orang kafir satu teguk air ’ . R. Ibnu Majah dan Al Hakim .

Dan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Barang siapa kasih akan dunianya nescaya memudharatkan akan Akhiratnya . Dan barang siapa kasih akan Akhiratnya nescaya memudharatkan akan dunianya, maka pilihlah akan Akhirat yang kekal atas dunia yang binasa ’  R. Ahmad dan Al Hakim .

( Syahdan ) Dan murad dengan dunia itu iaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati yang tiada memberi manfaat akan dirinya kemudian daripada matinya . Dan murad dengan Akhirat itu iaitu tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati . Adapun kelakuan di dalam dunia yang memberi manfaat akan dia kemudian daripada matinya itu seperti ‘ilmu dan amal Akhirat dan jikalau ada daripada sekira-kira rupa amalnya itu di dalam dunia sekalipun .

Rujukan : Kitab Hidaayatus Saalikiin