Rabu, 22 Jun 2011

Pengajaran Yang Kelima Al Mawaa‘izh Al Badii‘ah


Berkata Allah Ta‘ala :


Hai Anak Adam !!!

Jangan ada engkau setengah daripada orang
yang taksir ia akan taubat dan
panjang angan-angan dan harap ia akan kebajikan Akhirat dengan ketiadaan amal engkau .

Kata seperti kata orang shaleh :
Dan engkau perbuat seperti perbuatan munaafiq
jika aku beri akan dikau, tiada engkau padakan .

Dan jika tiada aku beri akan dikau,
tiada engkau sabar .

Dan engkau suruhkan akan orang
dengan berbuat kebajikan,
padahal engkau tiada engkau perbuat akan dia .

Dan engkau tegahkan akan orang
yang lain daripada berbuat kejahatan,
padahal tiada engkau tegahkan aku
akan dirimu daripadanya .

Dan engkau kasih
akan segala orang yang shaleh,
padahal engkau tiada daripada mereka itu,
ya’ni tiada engkau kerjakan seperti amal mereka itu

Dan engkau bencikan akan segala orang munaafiq, padahal engkau daripada mereka itu .

Engkau kata akan barang yang tiada engkau perbuat dan perbuat barang yang tiada aku suruhkan .

Dan engkau tuntut kesempurnaan dan tiada engkau menyempurnakan .

Hai Anak Adam !!!

Tiada daripada tiap-tiap hari yang datang melainkan bermula bumi itu berkata ia akan dikau dengan kata ia bagimu :

Hai Anak Adam !!!

Engkau berjalan atas belakangku
Dan tempat kembalimu kepada perutku jua .
Dan tertawa-tawa engkau atas belakangku
Dan engkau menangis di dalam perutku .

Dan engkau memakan
akan tiap-tiap yang keinginan atas belakangku
dan memakan akan dikau oleh ulat
di dalam perutku .

Hai Anak Adam !!!

Akulah rumah yang liar,
tempat orang yang duduk di dalamnya .

Dan akulah tempat menanyai 
Munkar wa { dan } Nakir .

Dan akulah tempat seorang .

Dan akulah tempat yang amat kelam .

Dan akulah tempat berdagang .

Dan akulah tempat kesunyian
daripada segala kerabat dan segala shahabat,
maka ramaikan olehmu akan daku
dengan mengerjakan segala amal yang shaleh dan jangan engkau lupai akan daku .


Soal Jawab Qadha Shalat Furu' al Masaail


Bab qadha shalat

( S ) : Jika seseorang itu semasa mudanya pernah meninggalkan shalat, setelah meningkat umur dia pun bertaubat dan mengerjakan shalat . Adakah dia diwajibkan mengqadha shalat-shalat yang ditinggalkan semasa muda dulu sedangkan dia sendiri tidak tidak tahu banyak mana shalat yang ditinggalkan ?

( J ) : Dia diwajibkan mengqada semua shalat yang pernah ditinggalkan sehinggalah dia merasakan shalat yang diqadhanya itu sudah melebihi bilangan shalat yang pernah ditinggalkan setelah balighnya .

( S ) : Imam Al Ghazali dalam kitabnya Durrah al Faakhirah ada menyebut bahawa : Allah Subhaanahu wa Ta‘ala tidak akan menerima shalat daripada orang yang ada atasnya shalat dan tidak akan diterima shalat daripada orang yang ada atasnya kain yang haram, apakah maksud kata-kata ini ?

( J ) : Maksudnya ialah seseorang itu seharusnya berasa haloba dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ‘ibadat shalat iaitu melakukannya dengan cara yang lebih sempurna kerana Allah tidak akan memerima shalat orang yang melakukannya atas rupa bentuk shalat semata-mata tanpa mengambil kira segala syarat-syarat sahnya seperti thaharah, menutup aurat dan seumpamanya .

Maka tidak akan oleh Allah Subhaanahu wa Ta‘ala akan shalatnya kalau hanya sekadar bershalat sahaja tanpa hakikatnya kerana shalat yang demikian tidak dinamakan shalat yang sebebnarnya pada Syara’, bahkan ia dikira belum lagi terlepas daripada kewajiban bershalat .

Demikian lagi katanya : tidak akan diterima daripadanya jika terdapat atasnya kain yang haram, maksudnya, ditakuti dan dibimbangkan shalatnya itu tidak akan diterima bahkan akan ditolak oleh Allah Subhaanahu wa Ta‘ala dan tidak akan diberi ganjaran pahala, jika pakaian yang dipakai ketika bershalat itu daripada pakaian yang haram, kerana orang yang memakai kain yang haram seolah-olah tidak memakai pakaian, maka tidak ada shalat baginya dan tidaka ada ganjaran pahala .

( S ) : Orang yang ada mempunyai shalat qadha, apabila ia hendak mendahulukan shalat qadhanya pasti waktu yang tinggal 
hanya mencukupi untuk satu raka‘at shalat dalam waktunya . 
Dalam keadaan sedemikian, 
mestikah dia mendahulukan shalat qadhanya 
atau mendahulukan shalat waktunya ?

( J ) : Hendaklah dia mendahulukan shalat qadhanya daripada mendahulukan shalat yang masih ada waktunya ( walaupun hanya sempat satu raka‘at sahaja ) 

( S ) : Ada orang luput waktu Zhuhur dan ‘Asharnya disebabkan uzur. Kemudian dia meninggalkan shalat Maghrib dan ‘Isya΄ dengan sengaja . Apabila dia hendak mengqadha shalatnya, mestikah dia mendahulukan shalat yang luput dengan sengaja atau ia mendahulukan shalat yang tertinggal disebabkan uzur untuk mendapatkan tertib susunannya ?

( J ) : Secara umum berpandukan amalan para Shahabat adalah disunatkan mengqadha shalat mengikut tertib susunan waktunya iaitu mendahulukan shalat Zhuhur diikuti ‘Ashar, Maghrib dan ‘Isya΄ walaupun pendapat ini menyalahi pendapat Syeikh Adzra‘ie 

( S ) : Seseorang masuk ke masjid dan mendapati imam sedang mengimamkan shalat ‘Isya΄ berjema‘ah sedangkan dia mempunyai qadha Maghrib yang belum ditunaikan . Manakah yang harus didahulukan ?

( J ) : Mengikut qaul yang mu’tamad, jika sekiranya dia mendapati waktu ‘Isya΄ masih panjang, maka hendaklah dia mendahulukan qadha Maghrib ( secara bersendirian ) . Selepas itu jika jema‘ah masih lagi bershalat, maka bolehlah dia ikut shalat ‘Isya΄nya bersama jema‘ah, tetapi jika tidak sempat, hendaklah dia mengerjakan shalat ‘Isya΄nya secara persendirian .

( S ) : Jika sekiranya seseorang berasa syak setelah habis waktu, adakah dia telah mengerjakan shalat atau belum ?

( S ) : Adakah dia diwajibkan qadha ataupun tidak ?

( S ) : Berlainan sekiranya dia syak, adakah telah mengerjakan shalat atau belum sedangkan waktunya masih ada ?

( J ) : Bagi masalah yang pertama, maka wajib ke atasnya qadha . Adapun bagi masalah yang kedua, maka tidak perlu dia qadha bahkan hendaklah dia mengerjakan shalat itu secara tunai pada waktunya dan tidak ada sebarang tafshil pada perkara tersebut .

( S ) : Bagi seseorang yang telah mengerjakan shalat fardhu Shubuh, adakah harus baginya mengerjakan shalat sunat ?

( S ) : Begitu juga sekiranya seseorang itu luput shalat sunat Witir pada waktu malam disebabkan tertidur . Dan telah menjadi kebiasaannya melakukannya pada setiap malam, adakah harus dia mengerjakan shalat sunat Witir selepas mengerjakan shalat fardhu Shubuh ?

( J ) : Tidak harus bagi seseorang mengerjakan shalat yang tidak bersebab pada waktu yang dilarang shalat padanya seperti selepas shalat fardhu Shubuh ( hingga matahari tinggi segalah ) . Begitu juga selepas shalat ‘Ashar sehinggalah habis waktu larangannya ( masuk waktu Maghrib ) .

Adapun shalat yang mempunyai sebab, sama ada sebab yang patut didahulukan seperti shalat sunat Witir, atau yang boleh dilakukan secara serentak seperti sunat tahiyyatul masjid atau shalat qadha seperti qadha Shubuh, maka sah dia lakukan, dan dikira sah qadha witir selepas shalat Shubuh ( jika itu sudah menjadi kebiasaannya pada setiap malam ) . Semua shalat-shalat ini sah dilakukan pada waktu larangan .

( S ) : Orang yang sengaja berniat untuk melakukan shalat sunat tahiyyatul masjid serta sunat-sunat yang lainnya pada waktu yang makruh, adakah sah shalatnya atau tidak ?

( J ) : Jika seseorang itu sengaja masuk ke masjid pada waktu yang dilarang semata-mata bertujuan untuk mengerjakan shalat tahiyyatul masjid, maka tidak sah shalatnya . Tetapi jika tidak ada niat dan qashad sedemikian, maka sah shalatnya .

Begitu juga shalat-shalat sunat yang lain, yang ada baginya sebab, yang bukan datang kemudian, yang diniatkan bersama shalat tahiyyatul masjid .

( S ) : Jika seseorang itu sengaja membaca ayat Sajdah
pada waktu yang dilarang bershalat padanya
dengan niat dan tujuan sengaja untuk melakukan sujud tilaawah, adakah perbuatan seperti ini dikira haram ataupun tidak ?

( S ) : Jika hukumnya adalah haram, bagaimanakah pula
dengan orang yang mengetahui tentang niat
dan tujuannya mendengar bacaannya ?

( J ) : Hukumnya haram melakukan perkara tersebut dan tidak sah sujudnya. Adapun orang yang mendengar bacaannya tidaklah dikira sebagai haram .

( S ) : Seseorang kafir yang tinggal di sebuah negara kafir harbi memeluk Islam tetapi tidak mengamalkan ajaran seperti shalat dan puasa kerana jahil tentang perkara tersebut . Selepas beberapa tahun baru dia mengetahui tentang kewajiban shalat dan puasa, adakah dia diwajibkan qadha semua shalat dan puasanya ?

( J ) : Wajib dia qadha mengikut perkiraannya sahaja iaitu sekadar yang dapat dilakukannya kerana kesulitan berbuat demikian, istimewa pula kerana dia hidup di negara kafir dan jahil tentang segala hukum -hakam dalam Syari‘at .

( S ) : Bagaimanakah pula sekiranya seseorang yang baru masuk Islam, atau seorang perempuan yang baru selesai mengangkat hadats besar seperti haidh dan nifas, atau seorang kanak-kanak yang baru masuk ke peringkat baligh, atau seseorang yang baru sembuh daripada penyakit gilanya, atau seseorang yang baru pulih daripada pitamnya, sedangkan waktu ( shalat ) yang masih tinggal hanya mencukupi sekadar untuk setengah takbiiratul ihram sahaja, adakah wajib ke atasnya shalat tersebut ataupun tidak ?

( J ) : Terdapat pendapat yang menyatakan tiadak diwajibkan ke atasnya shalat untuk waktu tersebut, tetapi mengikut fatwa Syeikh Ramli  Kabir, jika hilang segala halangan-halangan tersebut dan waktu masih ada sekadar mencukupi untuk takbiiratul ihram, maka wajib dia mengerjakan shalat pada waktu itu ( walaupun terpaksa menghabiskannya pada waktu berikutnya ) .

Jika tidak dilakukan, maka dia dikehendaki supaya mengqadha diwaktu berikutnya iaitu mengqadha Zhuhur pada waktu ‘Ashar dan mengqadha Maghrib pada waktu ‘Isya΄ .

( S ) : Perempuan yang kedatangan haidh apabila telah suci 
daripada haidhnya, adakah harus dia mengqadha 
semua shalat yang tidak dikerjakan sepanjang masa haidhnya ?

( S ) : Begitu juga orang yang gila apabila dia telah sembuh 
daripada penyakit gilanya, adakah disunatkan mengqadha 
semua shalat yang ditinggalkannya sepanjang masa gilanya ?

( S ) : Bagaimanakah pula seseorang kafir yang baru masuk Islam ? 
Adakah ia dikehendaki supaya mengqadha semua shalat yang ditinggalkan sepanjang masa dia kafir ? Apa hukumnya ?

( J ) : Bagi perempuan yang haidh, harus dia mengqadha shalat yang ditinggalkan selama masa kedatangan haidhnya tetapi dihukum sebagai makruh 

Adapun orang gila, sunat dia mengqadha shalat yang ditinggalkannya sepanjang masa gilanya setelah dia siuman Cuma beza antara kedua-duanya ialah peempuan yang haidh memang dilarang melakukan shalat ketika haidh, bahkan dituntut supaya meninggalkannya sebagai satu tuntutan Syara’ .

Adapun orang gila gugur daripadanya kewajiban shalat dan tidak diberati dengan kewajiban tersebut sebagai satu keringanan .

Adapun orang kafir yang memeluk Islam, gugur daripadanya kewajiban shalat, sama seperti gugur segala ‘ibadat yang lain kerana keinginannya untuk memeluk Islam . Jika sekiranya masih dituntut supaya mengqadha semua ‘ibadat yang ditinggalkan selama mereka dalam kufur, sama ada tuntutan wajib mahupun sunat, nescaya akan menyebabkan mereka keluar Islam kerana sukar untuk mereka lakukan, lebih-lebih lagi bagi mereka yang sudah berumur . Dan jika sekiranya mereka ingin melakukan juga, maka shalatnya tidak sah, tetapi mengikut fatwa Syeikh Ramli Kabir yang berpegang padanya oleh Syeikh Ibnu Hajar, tidak sah perempuan yang haidh mengqadha shalat yang ditinggalkan nya sepanjang masa haidhnya, bahkan dihukum sebagai haram .

( S ) : Mengikut apa yang dijelaskan oleh Al Imam Al Adzra‘ie : tidak harus kita menyuruh kanak-kanak kecil supaya mengerjakan shalat, kerana kanak-kanak belum tahu lagi apa agamanya walaupun dia sudah mumaiyyiz dan sudah memiliki ciri-ciri keislaman ( kerana kedua-dua ibu bapanya orang Islam ) tidak harus kita menyuruh dia bershalat kerana pada anggapan kita, ada kemungkinan dia akan menjadi seorang kafir . Begitu juga kita tidak boleh menghalang ( seseorang kanak-kanak ) melakukan shalat kerana tidak ada bukti tentang kekufurannya, seperti kanak-kanak yang dijual sekarang ini    ( sama ada kanak-kanak Islam dijual kepada orang kafir atau sebaliknya ) . Adakah kata-kata Al Imam Al Adzra‘ie itu mu’tamad ataupun tidak ?

( J ) : Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Al Imam Al Adzra‘ie itu adalah yang mu’tamad .

( S ) : Seseorang kanak-kanak lelaki yang sedang bershalat,
tiba-tiba dia terasa keluar air mani dari dzakarnya
lalu dia memegang dzakarnya dari atas kain yang dipakainya
dan didapati tidak ada mani yang keluar,
adakah dengan keadaan demikian dia dihukum
dan dikira sudah baligh ?

( S ) : Bagaimanakah pula dengan shalat yang dikerjakannya,
adakah dikira masih sah ataupun tidak ?

( S ) : Apabila selesai bershalat dia memotong sebahagian dzakarnya 
dan mendapati ada air mani yang keluar, 
adakah wajib dia mandi ataupun tidak ?

( J ) : Dengan keadaan sedemikian dia dikira sudah sampai had baligh . Adapun shalatnya dikira sah ( sebagai shalat pertama setelah balighnya ) Dan tidak wajib dia mandi kerana keluar mani itu setelah terpisah sebahagian anggota dzakarnya .

( S ) : Seseorang mempunyai hutang beberapa shalat fardhu yang belum diqadha dan dia bercita-cita untuk mengqadhanya selepas Ramadhan nanti . Pada bulan Ramadhan nanti, dia akan mengerjakan shalat sunat Taraawih dan beberapa shalat sunat yang lain, adakah harus dia melengahkan qadha shalatnya yang tertinggal dengan azam untuk mengerjakannya ?

( J ) : Jika shalat ( fardhu ) yang ditinggalkannya itu disebabkan uzur Syar‘ie, maka harus dia tangguh untuk mengqadhanya ( walaupun dia akan melakukan shalat sunat Taraawih pada bulan Ramadhan dan beberapa shalat sunat yang lain ) .

Tetapi jika sekiranya sengaja ditinggalkan tanpa uzur, maka tidak harus dia melengah-lengahkannya kerana dia diwajibkan supaya mengqadhanya dengan segera ( dan pada waktu yang sama dia diharuskan mengerjakan shalat-shalat sunat seperti Taraawih dan seumpamanya ).

( S ) : Sekiranya seorang yang sedang shalat 
tiba-tiba dia was-was, sama ada dia telah berniat wudhu΄ 
ketika berwudhu΄ ataupun tidak, 
adakah sah shalatnya ?

( J ) : Seseorang berasa syak tentang niat wudhu΄ ( adakah dia berniat atau tidak ) ketika sedang mengerjakan shalat. Begitu juga jika dia syak tentang wudhu΄nya adakah sempurna ataupun tidak, maka keadaan sedemikian memberi mudharat kepada shalatnya jika lama masa keraguannya dan dikehendaki supaya dia mengulangi shalatnya semula .

Ibnu Qasim ada berkata : jika seseorang itu berasa syak tentang syarat-syaratnya ketika dia sedang bershalat, maka batal shalatnya jika dia ragu-ragu memakan masa yang agak panjang .

Ada pula setengah ‘ulama΄ berpendapat mengatakan : jika seseorang itu syak tentang asal thaharahnya ketika dia sedang bershalat, tidak memberi apa-apa kesan terhadap sah shalatnya, khususnya shalat yang sedang dikerjakannya itu, bahkan tidak perlu dia mengulangi shalatnya semula walaupun syaknya masih ada kerana yang disyakinya ialah adakah wudhu΄nya masih ada ataupun tiada, sedang asalnya ada . Perkara sedemikian itu dimaafkan terhadap shalat tersebut kerana dia memulakan shalatnya dengan yakin sempurna segala syaratnya .

( S ) : Seseorang sedang mengerjakan shalat tiba-tiba didatangi 
seorang Yahudi atau Nashrani atau seorang yang kafir 
memintanya supaya mengajarkannya dua kalimah syahadah, 
adakah harus ditunaikan permintaanya ataupun tidak 
yang mana ketika itu dia sedang bershalat ?

( J ) : Jika dia bimbang akan luput keinginan mereka untuk memeluk Islam ( jika dilengahkan ), maka wajib dia membatalkan shalatnya dan mengajar mereka dua kalimah syahadah .

Tetapi jika sekiranya dia tidak bimbang akan luput keinginan mereka untuk memeluk Islam, maka tidak harus dia membatalkan shalatnya dan dia boleh mengajar mereka menyebut dua kalimah syahadah selepas selesai shalatnya kerana keuzurannya .

( S ) : Jika seseorang syak mengenai takbiiratul ihramnya ketika dia sedang bershalat, adakah dia telah takbiiratul ihram ataupun tidak, lalu dia pun melakukan takbiiratul ihram sebelum berniat keluar daripada shalatnya, adakah sah takbiiratul ihramnya ?

( J ) : Tidak sah takbiiratul ihram itu kerana kita meragui cara tersebut adakah boleh sempurna shalatnya atau hanya kerana malasnya . Tidak sah shalatnya dengan syak yang demikian itu ( melainkan hendaklah ia mengulangi shalatnya dengan takbiiratul ihram yang baru ) .

Inilah sebahagian daripada pecahan yang indah seperti mana kata Syeikh Mudabighi dalam Syarah Kitab Syeikh Ramli .

( S ) : Sekiranya perkara yang menghalang seseorang itu telah hilang sedangkan waktu shalat masih ada, wajibkah dia bershalat ?

( J ) : Jika kedatangan sesuatu yang menyebabkan terhalang ( untuk melakukan shalat ) seperti gila, pitam atau kedatangan haidh dan nifas bagi perempuan dalam waktu shalat sekadar mencukupi untuk melakukan shalat sedangkan ia belum lagi mengerjakan shalat, ataupun kadar masa yang mencukupi untuk bersuci yang tidak boleh dilakukan sebelum waktunya seperti orang yang menggunakan tayamum sebagai ganti air, atau mereka yang kencing tidak lawas atau perempuan yang kedatangan darah penyakit, maka mereka wajib mengqadha shalat tersebut dan juga shalat yang diniatkan dengan jama’ ta΄khir Soal Jawab Bab Shalat Furuul Masaail( S ) : Bagaimanakah kita hendak mengerjakan shalat jika sehari sama dengan tempoh setahun ketika kedatangan Dajjal ?

( J ) : Terdapat hadits yang menyebutkan apabila hampir Qiyaamah, Dajjal akan turun . Pada hari pertama turun Dajjal seolah-olah menyamai selama satu tahun, hari kedua berikutnya menyamai satu bulan dan hari yang ketiganya menyamai satu minggu .

Ada orang bertanya, adakah pada ketika itu memadai kita bershalat hanya lima waktu sahaja ( dalam jarak masa setahun tersebut ) Maka dijawab, tidak ada nash yang menyebut tentang perkara tersebut tetapi hendaklah mengambil kira pergerakan masa dalam setahun berkenaan berpandukan permulaan harinya . Maka berlakulah segala hukum ( seperti mengerjakan shalat Shubuh pada waktunya dan diikuti dengan shalat-shalat lain selepasnya seperti Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib dan ‘Isya΄ berdasarkan jarak masa ) dengan menyaringkan bacaan bagi shalat jahar ( iaitu Shubuh, Maghrib dan ‘Isya΄ walaupun hari masih siang ) disamping memperlahankan bacaan bagi shalat Zhuhur dan ‘Ashar untuk mengerjakan ‘ibadat puasa ( hendaklah berpandukan kepada kiraan bulan ) dan berbuka( berpandukan kiraan jam ) dan diikuti dengan shalat Tarawih ( walaupun hari masih siang ) dan shalat sunat Hari Raya . Begitu juga perkiraan masa ( untuk menentukan musim ) haji dan umrah, wuquf di ‘Arafah dan bermalam di Mina .

( S ) : Dalam shalat fardhu yang lima kenapa disyari‘atkan
atas empat perkara yang asas iaitu berdiri,ruku’,
sujud dan bacaan ( shurah Al Faatihah ) ?

Apakah hikmahnya disebalik mewajibkan bacaan
Al Faatihah sedangkan ayat-ayat
mahupun shurah-shurah yang lain hanya sunat sahaja ?

Apakah para Nabi-Nabi dan ummat dahulu kala
mengerjakan shalat sama seperti yang kita lakukan ?

Apakah hikmahnya disebalik Allah mensyari‘atkan Shalat,
ada yang dua raka‘at ada yang tiga raka‘at
dan ada pula yang empat raka‘at ?

Siapakah antara para Nabi yang mengerjakan
shalat dengan cara yang sedemikian ?

Dan kenapa dalam shalat,
ada ruku’, ada sujud dan dan sebagainya ?


Apakah hikmahnya di sebalik menyaringkan bacaan dalam
 shalat Shubuh, Maghrib dan ‘Isya΄ dan memperlahankan
bacaan bagi shalat Zhuhur dan ‘Ashar ?

( J ) : Hikmah di sebalik semua perkara ini hanya Allah jua Yang Maha Mengetahui . Adapun disyari‘atkan shalat atas empat rukun asas iaitu berdiri, ruku’, sujud dan duduk kerana keseluruhan makhluq ini terbahagi kepada empat jenis :


Ada makhluq yang kelihatan sentiasa tegak berdiri iaitu tumbuh-tumbuhan .

Ada jenis makhluq yang kelihatan seperti sentiasa ruku’ iaitu makhluq haiwan ( yang berjalan di atas empat kakinya ) .  

Ada jenis makhluq yang kelihatan seolah-olah sentiasa sujud iaitu jenis haiwan yang hidup melata dan merayap di bumi .

Ada pula makhluq yang kelihatan sentiasa duduk iaitu makhluq jamadat ( seperti batu dan seumpamanya ) .

Allah Subhaanahu wa Ta‘ala menghendaki untuk mencipta bagi anak Adam ini sesuatu yang menyerupai gerak laku ketika bershalat . Adapun keseluruhan shalat itu hanya mengandungi empat kalimah iaitu سبحان ﭐلله , لله  ﭐﻟحمد,                   ﻵ  ﺇله  ﺇلا  ﭐلله   dan أكبر   ﭐللهdan di atas empat perkara itulah manusia mengerjakan shalat .

Adapun asal kejadian manusia juga daripada empat sumber iaitu udara, air, api dan tanah . Dalam shalat ada ketikanya kita duduk, perbuatan duduk itu menyerupai tanah ( bumi ) yang tetap. Ada pergerakan menundukkan kepala dan angkat semula ( ruku’ ), perbuatan ini menyerupai pergerakan udara ( naik dan turunnya ) . Adapun perbuatan sujud iaitu daripada berdiri kepada duduk menyerupai air ( yang mengalir turun dari pihak atas ke bawah ) sedang berdiri itu sendiri menyerupai api yang menyala . Maka empat perkara itu ( tanah, udara, air dan api ) adalah asal bagi segala-gala nya . Maka shalat juga adalah asal bagi agama .

Samalah keadaannya apabila seseorang dititahkan menghadap sultan atau raja, dia akan segera datang menghadap dan berdiri di hadapan nya menunggu titah . Apabila diketahui yang raja itu suka kepadanya, maka dia akan memperlihatkan rendah dirinya serta bertambah hina dirinya di hadapan raja tersebut supaya raja lebih menyukainya . Maka munasabahlah jika dia masuk menghadap dengan berjalan berdiri, tiba di hadapan raja, dia tunduk hormat, dan ( jika diperintah duduk ) dia akan duduk . Apabila selesai dan hendaklah meninggalkan raja, dia berpaling dengan penuh adab sopan melebihi ketika mula hendak masuk menghadap . Lantaran itulah dia merendahkan dirinya dan perbuatan ini menyerupai sujud .

Shalat dalam sehari semalam mempunyai tujuh belas raka‘at . Ini kerana manusia juga mempunyai tujuh belas persendian . Diperintahkan supaya membaca shurah Al Faatihah yang mempunyai tujuh ayat menjadikan jumlah semuanya dua puluh empat, menyamai bilangan dua puluh empat jam dalam sehari semalam, maka setiap satunya akan menghapuskan dosa yang dilakukannya dalam setiap jam itu .

Tidak pula dinyatakan dengan jelas, apakah sekelian pada Nabi dan ummat dahulu kala mengerjakan shalat sama seperti yang kita lakukan, cuma ada pendapat yang mengatakan boleh jadi sama dan ada pula pendapat lain yang mengatakan mereka juga mengerjakan shalat tetapi tidak sama dengan cara yang kita lakukan . Kalau ada pun pendapat yang terlebih hampir ialah shalat mereka hampir menyerupai shalat yang kita lakukan kerana sesuatu yang asal itu tidak akan diubah . Telah sedia maklum bahawa hanya bacaan Al Faatihah ( ketika dalam shalat ) sahaja dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam ( dan ummatnya ) .

Dipetik daripada setengah atsar bahawa shalat Shubuh itu diwajibkan ke atas Nabi Adam, shalat Zhuhur diwajibkan ke atas Nabi Daud, shalat ‘Ashar diwajibkan ke atas Nabi Sulaiman, shalat Maghrib diwajibkan ke atas Nabi Yunus . Kata sesetengah ‘Ulama΄, shalat ini dibahagikan ke atas sekelian para Nabi dan dihimpunkan keseluruhannya untuk ummat ini .

Shalat Shubuh telah dilakukan oleh Nabi Adam ketika dia mula berada di bumi ( setelah diturunkan daripada Syurga ) ketika itu cuaca masih gelap . Sebaik terbit fajar dan keluar dan keluar cahaya terang, Nabi Adam bershalat lagi iaitu shalat syukur kerana Allah telah menerangi dunia ini dengan cahaya setelah gelapnya .

Manakala shalat Zhuhur ialah shalat Nabi Ibrahim yang dilakukan ketika anaknya Ismail terselamat daripada penyembelihan . Kebetulan waktu itu ialah waktu Zhuhur, maka dia pun mengerjakan shalat Zhuhur .

Shalat ‘Ashar pula ialah shalat Nabi Sulaiman . Nabi ‘Isa mengerjakan shalat Maghrib, dua raka‘at untuk dirinya dan satu raka‘at untuk ibunya . Adapun shalat ‘Isya΄, maka ditentukannya untuk ummat ini ( disamping empat shalat yang sebelumnya ) .

Adapun hikmah disebalik shalat dua raka‘at, ada yang tiga raka‘at dan ada yang empat raka‘at ialah kerana ada Malaikat yang Allah ciptakan mempunyai dua sayap . Ada Malaikat yang mempunyai tiga sayap dan ada pula Malaikat yang mempunyai empat sayap dan dengan sayap-sayap ini Malaikat boleh naik sampai ke tempat yang paling tinggi .

Ini menunjukkan bahawa shalat, manusia boleh naik menjadi hampir kepada Allah Subhaanahu wa Ta‘ala, sebab itu bagi manusia disamakan dengan sayap bagi Malaikat dan Allah Subhaanahu wa Ta‘ala tidak menjadikan sesuatu bagi Malaikat melainkan dijadikan sebagai perbandingan bagi manusia bahkan adalah sesuatu yang menepati pada tempatnya supaya dapat disempurnakan kemuliaannya daripada segala makhluq yang lain 

Adapun difardhukan shalat lima waktu sehari semalam ialah kerana Ka‘abah juga dibina ( daripada batu yang diambil ) daripada lima bukit dan bukit-bukit itu pula adalah sebagai pasak bagi bumi, maka shalat juga dianggap sebagai pasak bagi agama .

Diperintahkan supaya membaca dengan jahar bagi shalat Shubuh, Maghrib dan ‘Isya΄ dan dibaca perlahan bagi shalat Zhuhur dan ‘Ashar kerana sejak dahulu ketika permulaan Islam, orang Islam takut kepada orang-orang kafir musyrikin sehingga apabila mereka hendak mengerjakan shalat terpaksa mereka lakukan secara bersembunyi dan memperlahankan bacaannya tetapi setelah orang Islam menjadi ramai dan mereka telah bersatu atas agama Islam, mereka tidak berasa takut lagi kepada orang musyrikin dan merasakan diri mereka telah terselamat daripada gangguan orang orang musyirikin, maka mereka pun bershalat dengan cara terang-terangan dan menyaringkan bacaannya .

Dikekalkan cara tersebut hingga sekarang sebagai mematuhi perintah Allah supaya mensyukuri segala nikmatnya yang mana dahulunya ummat Islam melakukan ‘ibadat secara bersembunyi lantaran kerana takutkan golongan musyrikin dan sekarang dilakukan secara terang-terangan sama sepertimana dikekalkan hukum berlari ketika melakukan thawaf ( bagi pusingan pertama hingga ketiga sahaja ) dan sa‘ie haji semata-mata bertujuan untuk memperbanyakkan syukur kepada Allah walaupun sebab yang menyebabkan untuk berbuat demikian sudah tidak ada lagi .

( S ) : Benarkah sekiranya seorang itu melengahkan shalat fardhu,dia perlu berniat mengerjakan shalat itu dalam waktunya?

( J ) : Waktu untuk mengerjakan shalat fardhu yang lima dipanjangkan sehingga sekadar sempat untuk melakukan shalat bagi waktu tersebut. Jika seseorang itu sengaja melengahkan shalat sehingga pertengahan waktunya, maka wajiblah ke atas dirinya berazam untuk mengerjakan shalat itu dalam waktunya – Fathul Wahhab .

( S ) : Apakah berdosa orang yang meninggal dunia sebelum
sempat bershalat fardhu sedangkan masanya telah masuk ?

( J ) : Jika seseorang telah berazam untuk melakukan shalat dalam waktu nya tiba-tiba dia meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan shalat padahal waktunya masih ada, maka dia dikira tidak berdosa . Ini berbeza dengan haji ( jika sengaja ditangguhkan sedangkan dia telah berkemampuan, maka jika ia mati dalam keadaan demikian, dia dikira bersalah dan dosa ) . Ini adalah pandangan Halabi .

     ( S ) : Adakah berdosa jika tidur setelah masuk waktu shalat fardhu ?

( J ) : Jika seseorang itu tidur setelah masuk waktu shalat dan pada kebiasaannya tidurnya itu akan menghabiskan waktu shalatnya tetapi kali ini dia percaya akan terjaga dan mengerjakan shalat dalam waktunya tidaklah menjadi haram keatasnya untuk tidur sekiranya dia yakin akan terjaga sebelum habis waktunya . Demikian menurut Ali Syubramulsi .

( S ) : Sekiranya seorang itu tiba-tiba berasa was-was dengan niat wudhu΄nya ketika sedang bershalat, adakah batal shalatnya ?

( J ) : Disyaratkan sah shalat, suci daripada hadats kecil mahupun hadats besar dan suci daripada najis, sama ada pada badan, pakaian dan tempat shalat . Jika dia syak tentang niat wudhu΄nya setelah memberi salam, maka tidak perlu dia mengulangi shalatnya . Berlainan sekiranya dia syak tentang sucinya sebelum dia mengerjakan shalat, maka khilaf bagi ‘Ulama΄ mutakhkhirin ( ada yang mengatakan hendaklah dia mengambil wudhu΄ semula, ada yang mengatakan tidak perlu ) .

( S ) : Sekiranya seorang itu tidak mempunyai pakaian untuk menutup auratnya ketika shalat selain kain sutera, bolehkah dia memakainya ?

( J ) : Jika seseorang itu tidak memiliki sebarang kain ( untuk dipakai untuk bershalat ) kecuali yang ada hanya kain sutera, maka wajiblah ke atasnya bershalat dengan kain tersebut dan tidak diwajibkan dia memotong bahagian yang lebih daripada keperluan menutup aurat nya .

Didahulukan kain yang terkena najis daripada kain sutera untuk dipakai bershalat atau untuk dipakai dalam keadaan biasa .

( S ) : Seseorang mengerjakan shalat ‘Ashar dalam waktunya dan dia memanjangkan shalatnya sehingga hilang syafaq merah di kaki langit, adakah cara sedemikian diharuskan, dan adakah disyaratkan supaya shalat yang hendak dikerjakan itu mesti ditamatkan dalam waktunya ?

( J ) : Harus seseorang itu memanjangkan shalatnya walaupun sehingga berakhir waktunya ( dan masuk waktu yang berikutnya ) tetapi jika dia mendapati masih ada waktu yang mencukupi untuk dia mengerjakan shalat pada waktunya ( lalu dikerjakan di dalam waktunya, maka itu adalah lebih baik ) . Sebaliknya jika dia mendapati waktu yang tinggal tidak mencukupi untuk dia mengerjakan shalat, maka memadai dia melakukan takbiiratul ihram dalam waktunya dan menghabiskan shalatnya dalam waktu yang berikutnya .

( S ) : Jika seseorang itu mengerjakan shalat Maghrib di suatu tempat sebaik sahaja matahari terbenam, kemudian dia musafir ke negeri lain. Apabila tiba di negeri itu dia mendapati matahari belum lagi terbenam, adakah dia diwajibkan mengulangi shalat Maghribnya ?

( J ) : Wajib ke atasnya mengulangi shalat Maghribnya, begitu juga ( jika sekiranya dia telah berbuka puasa, maka ) hendaklah dia menahan makan minumnya sehingga terbenam matahari dan wajib dia mengqadha puasanya kerana telah berbuka sebelum jatuh matahari . Bagi orang yang belum lagi mengerjakan shalat ‘Ashar, maka bolehlah dia mengerjakan shalat ‘Asharnya secara tunai .

( S ) : Adakah berdosa bagi orang yang sengaja melewatkan 
shalat ‘Asharnya setelah mengetahui dia akan sampai 
di negeri yang dituju masih dalam waktu ‘Ashar 
walaupun pada waktu ia berlepas dari tempatnya
 waktu ‘Ashar sudah masuk ?

( J ) : Ia dikira tidak berdosa . Demikianlah diceritakan daripada Saiyyidina ‘Ali yang menjadi pegangan Halabi .

( S ) : Ketika matahari naik di sebelah barat ketika hampir
Qiyaamah bagaimanakah hendak menentukan masuk waktu
‘Ashar dan waktu-waktu lain ?

Bagaimana pula hendak mengerjakan shalat-shalat fardhu
apabila tempoh waktu sudah tidak sama ?

( J ) : Berkata Ibnu al ‘Ammad, kita dikehendaki mengetahui masuk waktu ‘Ashar apabila matahari terbit di sebelah barat seperti mana yang disebut dalam hadits marfu’ iaitu apabila matahari terbit di sebelah barat, kemudian ia bergerak sehingga pertengahan langit dan selepas itu ia berpatah balik ke barat ( dan terbenam ) .

Selepas itu, ia naik pula di sebelah timur dan bergerak seperti biasa, maka kita akan mengetahui masuk waktu Zhuhur dengan kembali terbitnya ( di sebelah timur ) kerana ia menepati gelincirnya dan masuk waktu ‘Ashar pula apabila bayang tiap-tiap suatu itu menyamai baginya dan masuk waktu Maghrib pula ialah apabila terbenam matahari .

Disebut juga dalam hadits, apabila matahari mula terbit di sebelah barat, maka malamnya lebih panjang daripada siang iaitu sekira-kira menyamai tiga malam ( sedangkan shalat yang dilakukan hanya satu Maghrib dan ‘Isya΄ sahaja ) dan kita tidak akan mengetahui ( lama masa ) nya melainkan setelah kita laluinya sendiri .

Dengan terbitnya matahari di sebelah barat itu akan menimbulkan kesamaran bagi manusia . Maka pada ketika itu hendaklah diqiyaskan seolah-olah meninggalkan shalat itu dua malam dan dikehendaki supaya mengqadha shalat lima waktu bagi dua malam yang selebihnya . Maka dianggarkan ( tiap-tiap ) satu malam itu sebagai sehari semalam . Ini bererti dia diwajibkan mengqadha shalat lima waktu untuk dua hari dua malam – Ibnu Hajar .

Berkata pula Ibnu Qasim ; kadang-kala ada pendapat mengatakan jika sekiranya tidak kurang hari malam dalam sebulan, maka tidak wajib ke atasnya ( qadha ) melainkan bagi shalat Maghrib dan ‘Isya΄ sahaja kerana ( dia hanya mengerjakan satu shalat Maghrib dan satu shalat ‘Isya΄ ) sedangkan satu malam yang panjang itu dianggar menyamai dua malam ( maka dia dikehendaki mengqadha shalat Maghrib dan ‘Isya΄ untuk dua malam ) . Berlainan pada hari turunnya Dajjal .  

( S ) : Jika seseorang itu tidak dapat memastikan, sama ada waktu shalat telah masuk atau belum disebabkan cuaca buruk atau disebabkan perkara lain, dalam keadaan sedemikian dia diharuskan berijtihad . Berpandukan ijtihadnya dia yakin waktu telah masuk, lalu dia pun mengerjakan shalat . 


Setelah selesai shalat, dia mendapat tahu waktu shalat sebenarnya 
belum masuk lagi, adakah ia diwajibkan mengulangi shalatnya
 atau tidak perlu ?

( J ) : Apabila dia yakin sangkaannya salah dan ternyata ketika dia bershalat, waktu belum masuk lagi, maka wajib ke atasnya mengulangi shalatnya semula .

( S ) : Bolehkah kita mempercayai dan mengamalkan berpandukan kata-kata ahli falak dan ahli kaji bintang tentang waktu-waktu shalat ?

Adakah memadai bagi kedua-dua mereka mengamalkan kiraan mereka sendiri ?

( J ) : Kita boleh amalkan mengikut kata-kata kedua-duanya jika kita berkeyakinan kedua-dua mereka adalah benar pada pengakuan mereka .