Sabtu, 15 Disember 2012

Syahwat Perut Dan Syahwat Faraj


BISMILLAAH .


Kata Imam Al Ghazali Rahimahullaahu Ta‘ala :


Ertinya ; Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat, bahawa tempat kejadian kebinasaan itu syahwat perut dan sangat gemar kepada makanan . Dan daripadanya bercabang syahwat faraj yang sangat gemar kepada jima’ . Dan lagi daripada syahwat perut itu terkena Nabi Adam ‘alaihis salaam, maka memakan ia buah yang ditegahkan oleh Allah Ta‘ala memakan akan dia . Dan dengan dia, dikeluarkan Nabi Adam ‘alaihis salaam itu daripada Syurga . Dan lagi, syahwat perut itu menyampaikan dengan orang laki-laki itu kepada bahawa ia menuntut akan kekayaan dunia dan sangat gemar ia di dalam dunia, ya’ni dengan sebab syahwat perut itu jadi gemar seseorang akan harta dan sangat gemar kepada dunia dan dengan dia asal segala kejahatan, seperti sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Sangat kasih akan dunia itu iaitu kepala segala kejahatan’ . R. Al Baihaqi

Dan lagi, sangat gemar kepada makan itu iaitu satu ma’shiat yang bathin . Demikian lagi, kasih kepada dunia itu iaitu satu ma’shiat daripada segala ma’shiat yang bathin iaitu :

1 ) Sangat gemar kepada membanyakkan akan makan .

2 ) Sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata di dalam barang yang tiada memberi faedah di dalam akhirat .

3 ) Kuat marah .

4 ) Dengki akan orang yang dapat nikmat daripada Allah Ta‘ala .

5 ) Bakhil dan kasih akan harta .

6 ) Kasih akan kemegahan dan kebesaran .

7 ) Kasih akan dunia .

8 ) Takabbur, ya’ni membesarkan diri .

9 ) Ujub, ya’ni hairan akan dirinya .

10 ) Riya, ya’ni berbuat ‘ibadat tiada kerana Allah Ta‘ala .

Wallaahu a’lam .

RUJUKAN : KITAB SAIRUS SAALIKIIN