Selasa, 2 Julai 2013

Puasa ( Kelebihan Lapar Dan Kecelaan Kenyang )

Fashal pada menyatakan kelebihan lapar dan kecelaan kenyang

Dan kelebihan lapar itu iaitu sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa  sallam :

Ertinya : ‘ Perangi olehmu akan nafsu kamu itu dengan lapar dan dahaga kerana bahawasanya pahala yang di dalam yang demikian itu seperti pahala perang di dalam perang sabil dengan kafir dan bahawasanya tiada daripada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta‘ala daripada lapar dan dahaga ’ .


Dan lagi, sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Tiada masuk seseorang yang memenuhi akan perutnya itu ke dalam alam Malakut iaitu alam yang ghaib ’ .

Dan dinamakan akan ghaib itu alam Mitsal dan alam Arwah iaitu yang dapat dilihat akan dia dengan mata hati dan tiada dapat dilihat akan dia dengan mata kepala . Bersalahan alam Ajsam, maka iaitu dapat dilihat akan dia dengan mata kepala .


Dan lagi, sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Makan oleh kamu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman di dalam setengah perut kamu, maka bahawasanya yang demikian itu satu suku pada martabat Nubuwwah’, ya’ni barang siapa makan dan minum setengah perutnya nescaya dapat ia satu suku daripada martabat Anbiya΄ ’ .

Dan lagi, sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Dan yang terlebih afdhal martabat kamu pada Allah Ta‘ala itu iaitu orang yang memanjangkan akan lapar dan membanyakkan tafakkur akan nikmat Allah Ta‘ala . Dan yang terlebih benci daripada kamu kepada Allah Ta‘ala itu iaitu tiap-tiap orang yang membanyakkan tidur dan membanyakkan makan dan membanyakkan minum ’ .

Dan lagi, sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Bahawasanya Allah Ta‘ala mengkhabarkan akan Malaikat dengan kemegahan orang yang mengurangkan makan dan minum di dalam dunia itu dengan firmanNya bagi Malaikat itu : “ Lihat oleh kamu kepada hambaKu padahal aku beri bala΄ ( ujian ) akan dia dengan makanan dan minumannya di dalam dunia, maka meninggalkan ia akan keduanya kerana Aku . Naik saksilah kamu atasKu hai MalaikatKu, tiada meningggalkan ia satu makanan melainkan Aku gantikan akan dia dengan sebab ia meninggalkan akan makanannya itu, akan beberapa darjat di dalam Syurga ” .

Dan lagi, kata Sulaiman rahimahullaahu ta‘ala :

Ertinya : Bahawasanya aku meninggalkan akan satu suapan daripada makananku pada petang-petang itu terlebih aku kasih kepada aku daripada aku berbuat ‘ibadat semalam-malam hingga waktu Shubuh .

( Bermula ) Kecelaan kenyang itu iaitu sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa  sallam :

Ertinya : ‘ Tiada sesuatu kejahatan manusia yang terlebih daripada segala kejahatan yang memenuhi akan perutnya dengan makanan . Dan memadalah anak Adam itu memakan ia akan sedikit makanan yang mendirikan akan pinggangnya pada berbuat ‘ibadat akan Allah Ta‘ala . Dan jika tak dapat tiada ia mengerjakan akan makan itu, maka hendaklah ia membahagikan akan perutnya itu iaitu tiga bahagi . Sebahagi bagi tempat makanannya dan sebahagi bagi tempat minumannya dan sebahagi bagi tempat nafasnya ’ .

Dan lagi, sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

Ertinya : ‘ Jangan kamu mematikan akan hati kamu itu dengan banyak makan, maka bahawasanya hati itu seperti tanaman, apabila dibanyakkan atasnya air nescaya mati ia ’ .

Dan tersebut di dalam kitab Taurat, ertinya : Bahawasanya Allah Ta‘ala benci akan orang yang ‘alim yang gemuk tubuhnya .

Dan lagi, kata Saiyyidina ‘Abdullah Ibnu Mas‘ud radhiyallaahu ‘anhu, ertinya : Bahawasanya Allah Ta‘ala benci akan orang yang qari yang gemuk tubuhnya .

Dan lagi, tersebut di dalam hadits :

Ertinya : ‘ Bahawasanya memakan di atas perut yang kenyang itu iaitu mempusakai akan penyakit sopak ’ .

Wallaahu a’lam .


Rujukan : Kitab Sairus Saalikiin jilid 3 .  

Doa Selepas Shalat ( Perkata )